Help Print this page 

Document L:2015:132:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 132, 29 mei 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 132

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
29 mei 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2015/827 van de Raad van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/828 van de Raad van 28 mei 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/829 van de Commissie van 27 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

6

 

*

Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) ( 1 )

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/831 van de Commissie van 28 mei 2015 tot bijwerking van de lijst van de partijen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie vrijgesteld zijn van het uitgebreide antidumpingrecht op bepaalde rijwielonderdelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, naar aanleiding van de bij Mededeling 2014/C 299/08 van de Commissie gestarte screening

32

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/832 van de Commissie van 28 mei 2015 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2013 van de Raad ingestelde compenserende maatregelen ten aanzien van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China, door de invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) verzonden uit Maleisië en Taiwan, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië en Taiwan, en tot onderwerping van deze invoer aan registratie

53

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/833 van de Commissie van 28 mei 2015 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1238/2013 van de Raad ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China, door de invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) verzonden uit Maleisië en Taiwan, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië en Taiwan, en tot onderwerping van deze invoer aan registratie

60

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/834 van de Commissie van 28 mei 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

67

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2015/835 van de Raad van 11 mei 2015 inzake het namens de Europese Unie in de Gemengde Commissie EU-EVA „Gemeenschappelijk douanevervoer” in te nemen standpunt met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer

69

 

*

Besluit (EU) 2015/836 van de Raad van 11 mei 2015 inzake het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot de vaststelling van een besluit door de Gemengde Commissie EU-EVA „Gemeenschappelijk douanevervoer” en van een besluit door het Gemengd Comité EU-EVA voor de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer waarbij de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië wordt uitgenodigd toe te treden tot de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer en de Overeenkomst voor de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer

78

 

*

Besluit (GBVB) 2015/837 van de Raad van 28 mei 2015 houdende wijziging van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

82

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/838 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU wat de verlenging van de toepassingsperiode van de beschermende maatregelen met betrekking tot de kleine bijenkastkever in Italië betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Besluit (EU) 2015/839 van de Europese Centrale Bank van 27 april 2015 inzake de vaststelling van de kredietinstellingen die onderworpen worden aan een uitgebreide beoordeling (ECB/2015/21)

88

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen ( PB L 141 van 6.6.2009 )

91

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top