Help Print this page 

Document L:2011:127:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 127, 14 mei 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.127.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 127

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
14 mei 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2011/265/EU

 

*

Besluit van de Raad van 16 september 2010 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds

1

Verklaringen van de Commissie

4

Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds

6

Protocol betreffende de definitie van „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

1344

Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

1415

Protocol betreffende culturele samenwerking

1418

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top