Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, C 288, 23 oktober 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.288.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 288

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
23 oktober 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2010/C 288/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 274 van 9.10.2010

1

 

Gerecht

2010/C 288/02

Verkiezing van de president van het Gerecht

2

2010/C 288/03

Verkiezing van de kamerpresidenten

2

2010/C 288/04

Toevoeging van de rechters aan de kamers

2

2010/C 288/05

Gerecht in volle samenstelling

4

2010/C 288/06

Samenstelling van de Grote kamer

4

2010/C 288/07

Kamer voor hogere voorzieningen

4

2010/C 288/08

Criteria voor de toewijzing van de zaken aan de kamers

5

2010/C 288/09

Aanwijzing van de rechter die de president als kortgedingrechter vervangt

5


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2010/C 288/10

Zaak C-409/06: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Köln — Duitsland) — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (Artikelen 43 EG en 49 EG — Vrijheid van vestiging — Vrij verrichten van diensten — Publiek monopolie voor organisatie van sportweddenschappen binnen Land — Beslissing van Bundesverfassungsgericht waarbij wordt vastgesteld dat regeling inzake dit monopolie onverenigbaar is met Duitse grondwet, maar deze regeling gedurende overgangsperiode wordt gehandhaafd zodat zij met grondwet in overeenstemming kan worden gebracht — Beginsel van voorrang van recht van Unie — Toelaatbaarheid en eventuele voorwaarden voor dergelijke overgangsperiode wanneer betrokken nationale regeling eveneens inbreuk maakt op artikelen 43 EG en 49 EG)

6

2010/C 288/11

Zaak C-290/07 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 september 2010 — Europese Commissie/Scott SA, Département du Loiret, Franse Republiek (Hogere voorziening — Staatssteun — Preferentiële prijs voor aankoop van bouwrijp gemaakt terrein — Onderzoek van marktwaarde — Formele onderzoeksprocedure — Verordening (EG) nr. 659/1999 — Verplichting tot zorgvuldig en onpartijdig onderzoek — Omvang van beoordelingsbevoegdheid van Commissie — Kostenmethode — Omvang van rechterlijke controle)

6

2010/C 288/12

Gevoegde zaken C-316/07, C-358/07–C-360/07, C-409/07 en C-410/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 september 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Gießen en het Verwaltungsgericht Stuttgart — Duitsland) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Artikelen 43 EG en 49 EG — Vrijheid van vestiging — Vrij verrichten van diensten — Publiek monopolie voor organisatie van sportweddenschappen binnen Land — Doel te voorkomen dat personen tot geldverkwisting door gokken worden aangespoord en gokverslaving te bestrijden — Evenredigheid — Beperkende maatregel die daadwerkelijk ertoe moet strekken gelegenheden tot gokken te verminderen en kansspelactiviteiten op samenhangende en stelselmatige wijze te beperken — Reclame van monopoliehouder waarbij deelname aan loterijspelen wordt aangemoedigd — Andere kansspelen die door particuliere ondernemingen kunnen worden aangeboden — Uitbreiding van aanbod van andere kansspelen — In andere lidstaat verleende licentie — Geen verplichting tot wederzijdse erkenning)

7

2010/C 288/13

Zaak C-46/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Schleswig Holsteinische Verwaltungsgericht — Duitsland) — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (Artikel 49 EG — Vrij verrichten van diensten — Houder van in Gibraltar verleende licentie die uitsluitend recht verleent om in buitenland sportweddenschappen in te zamelen — Publiek monopolie voor organisatie van sportweddenschappen binnen Land — Doel te voorkomen dat personen tot geldverkwisting door gokken worden aangespoord en gokverslaving te bestrijden — Evenredigheid — Beperkende maatregel die daadwerkelijk ertoe moet strekken gelegenheden tot gokken te verminderen en kansspelactiviteiten op samenhangende en stelselmatige wijze te beperken — Andere kansspelen die door particuliere ondernemingen kunnen worden aangeboden — Vergunningsprocedure — Discretionaire bevoegdheid van bevoegde autoriteit — Verbod om via internet kansspelen aan te bieden — Overgangsmaatregelen waarbij bepaalde marktdeelnemers tijdelijk recht wordt verleend om dergelijke spelen aan te bieden)

8

2010/C 288/14

Zaak C-64/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 9 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Linz — Oostenrijk) — Strafzaak tegen Ernst Engelmann (Vrij verrichten van diensten — Vrijheid van vestiging — Nationale regeling die voorziet in stelsel van concessies voor exploitatie van kansspelen in casino’s — Verkrijging van concessies voorbehouden aan naamloze vennootschappen die op nationaal grondgebied gevestigd zijn — Gunning van alle concessies zonder aanbesteding)

9

2010/C 288/15

Zaak C-399/08 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 september 2010 — Europese Commissie/Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Bundesrepublik Deutschland (Hogere voorziening — Artikel 87 EG — Steunmaatregelen van de lidstaten — Maatregelen van Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van Deutsche Post AG — Artikel 86 EG — Diensten van algemeen economisch belang — Compensatie voor extra kosten die voortvloeien uit beleid van verkoop met verlies in sector van-deur-tot-deurpakketdiensten — Bestaan van voordeel — Door Commissie gehanteerde verificatiemethode — Bewijslast — Artikel 230 EG — Omvang van rechterlijke toetsing door Gerecht)

10

2010/C 288/16

Zaak C-453/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 2 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Symvoulio tis Epikrateias — Griekenland) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis (Gemeenschappelijk visserijbeleid — Visserij in Middellandse Zee — Verordening (EG) nr. 1626/94 — Artikel 1, leden 2 en 3 — Verbod op gebruik van bepaalde soorten visnetten — Vóór inwerkingtreding van deze verordening genomen maatregelen die een aanvulling vormen op of die verder gaan dan minimumeisen van deze verordening — Geldigheidsvoorwaarden)

11

2010/C 288/17

Zaak C-66/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 2 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Republiek Litouwen) — Kirin Amgen, Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (Octrooirecht — Farmaceutische specialiteiten — Verordening (EEG) nr. 1768/92 — Artikelen 7, 19 en 19 bis, sub e — Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen — Termijn voor indiening van aanvraag voor dergelijk certificaat)

11

2010/C 288/18

Zaak C-254/09 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 september 2010 — Calvin Klein Trademark Trust/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Zafra Marroquineros SL (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk CK CREACIONES KENNYA — Oppositie door houder van met name gemeenschapsbeeldmerk CK Calvin Klein en van nationale merken CK — Afwijzing van oppositie)

12

2010/C 288/19

Zaak C-265/09 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 september 2010 — Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)/BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor inschrijving van beeldteken „α” — Absolute weigeringsgronden — Onderscheidend vermogen — Merk bestaande uit één letter)

13

2010/C 288/20

Zaak C-440/07 P: Beschikking van het Hof van 9 juni 2010 — Europese Commissie/Schneider Electric SA, Bondsrepubliek Duitsland, Franse Republiek (Hogere voorziening — Gedeeltelijke vernietiging van bestreden arrest — Geschil in staat van wijzen — Niet-contractuele aansprakelijkheid van Gemeenschap — Schadebegroting)

13

2010/C 288/21

Gevoegde zaken C-286/09 en C-287/09: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 9 juli 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d’appello di Roma — Italië) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering — Ambtenaren — Ouderdomspensioen — Samenloop van verzekeringstijdvakken — Artikel 11 van bijlage VIII bij Ambtenarenstatuut — Inaanmerkingneming van tijdvakken van werkzaamheden bij Europese Gemeenschappen — Artikel 10 EG)

14

2010/C 288/22

Zaak C-298/09: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 16 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővarósi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Hongarije) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de Procesvoering — Toetreding tot de Europese Unie — Vrij verrichten van diensten — Richtlijn 96/71/EG — Terbeschikkingstelling van werknemers met oog op verrichten van diensten — Uitzendbureau — Vereiste van zetel op grondgebied van lidstaat waarin dienst wordt verricht)

14

2010/C 288/23

Zaak C-312/09: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 17 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Anotato Dikastirio Kyprou — Cyprus) — Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia (Artikel 104, lid 3, tweede alinea, van Reglement voor de procesvoering — Verordening (EG) nr. 1347/2000 — Artikelen 2, 42 en 46 — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Bevoegdheid in huwelijkszaken — Toetreding van staat tot Europese Unie — Vóór toetreding geopende echtscheidingsprocedure — Temporele werkingssfeer van verordening (EG) nr. 1347/2000)

15

2010/C 288/24

Zaak C-350/09 P: Beschikking van het Hof van 12 mei 2010 — Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM)/Europese Commissie (Hogere voorziening — Europees Sociaal Fonds — Financiële bijstand — Intrekking)

15

2010/C 288/25

Zaak C-358/09 P: Beschikking van het Hof van 1 juli 2010 — DSV Road NV/Europese Commissie (Hogere voorziening — Douanewetboek — Invoer van diskettes uit Thailand — Navordering van rechten bij invoer — Verzoek om kwijtschelding van rechten bij invoer)

16

2010/C 288/26

Zaak C-381/09: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Gennaro Curia/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering — Zesde btw-richtlijn — Werkingssfeer — Btw-vrijstellingen — Artikel 13, B, sub d, punt 1 — Verlening van kredieten, bemiddeling inzake kredieten en beheer van kredieten — Woekerleningen — Naar nationaal recht illegale activiteit)

16

2010/C 288/27

Zaak C-448/09 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 30 juni 2010 — Royal Appliance International GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Ouder merk „sensixx” — Woordteken „Centrixx” — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Vordering tot vervallenverklaring van ouder merk — Voor nationale rechter aanhangig geding — Verzoek tot schorsing van behandeling voor Gerecht)

17

2010/C 288/28

Zaak C-498/09 P: Beschikking van het Hof van 10 juni 2010 — Thomson Sales Europe/Europese Commissie (Hogere voorziening — Douanewetboek — Kwijtschelding van douanerechten — Niet-navordering — Antidumpingrechten — Geen kennelijke nalatigheid — Ingewikkeldheid van regeling — Beroepservaring — Zorgvuldigheid van marktdeelnemer — In Thailand gefabriceerde kleurentelevisies — Handelingen waartegen beroep openstaat)

17

2010/C 288/29

Zaak C-352/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Oviedo (Spanje) op 13 juli 2010 — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E.

18

2010/C 288/30

Zaak C-360/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België) op 19 juli 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam) tegen Netlog NV

18

2010/C 288/31

Zaak C-363/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) op 21 juli 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Zaak C-365/10: Beroep ingesteld op 22 juli 2010 — Europese Commissie/Republiek Slovenië

19

2010/C 288/33

Zaak C-367/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 juli 2010 door EMC Development AB tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 12 mei 2010 in zaak T-432/05, EMC Development AB/Europese Commissie

20

2010/C 288/34

Zaak C-372/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Republiek Polen) op 26 juli 2010 — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Zaak C-386/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 juli 2010 door Chalkor AE Epexergasias Metallon tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 19 mei 2010 in zaak T-21/05, Chalkor AE Epexergasias Metallon/Europese Commissie

21

2010/C 288/36

Zaak C-392/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 4 augustus 2010 — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Zaak C-402/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 6 augustus 2010 — Société Groupe Limagrain Holding/FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Zaak C-405/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Bruchsal (Duitsland) op 10 augustus 2010 — Strafzaak tegen Özlem Garenfeld

22

2010/C 288/39

Zaak C-410/10: Beroep ingesteld op 17 augustus 2010 — Europese Commissie/Helleense Republiek

23

2010/C 288/40

Zaak C-413/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Ordinario di Prato (Italië) op 18 augustus 2010 — Strafzaak tegen Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

23

2010/C 288/41

Zaak C-417/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte Suprema di Cassazione (Italië) op 23 augustus 2010 — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Zaak C-418/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 augustus 2010 door Herhof-Veraltungsgesellschaft mbH tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 7 juli 2010 in zaak T-60/09, Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Stabilator sp z oo

24

2010/C 288/43

Zaak C-420/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hamburg (Duitsland) op 23 augustus 2010 — Söll GmbH/Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Zaak C-427/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte Suprema di Cassazione (Italië) op 31 augustus 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., die de Banca Nazionale dell’Agricoltura s.p.a. heeft overgenomen/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Zaak C-461/09 P: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 9 juli 2010 — The Wellcome Foundation Ltd/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Serono Genetics Institute SA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk FAMOXIN — Vordering tot nietigverklaring door de houder van het nationale woordmerk LANOXIN — Afwijzing van het verzoek tot nietigverklaring)

26

2010/C 288/46

Zaak C-200/08: Beschikking van de president van de Eerste kamer van het Hof van 1 juli 2010 — Europese Commissie/Franse Republiek

27

2010/C 288/47

Zaak C-190/09: Beschikking van de president van de Achtste kamer van het Hof van 7 juli 2010 — Europese Commissie/Republiek Cyprus

27

2010/C 288/48

Zaak C-299/09: Beschikking van de president van het Hof van 25 mei 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Nejvyšší správní soud — Tsjechische Republiek) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Zaak C-527/09: Beschikking van de president van het Hof van 22 juni 2010 — Europese Commissie/Republiek Estland

27

2010/C 288/50

Zaak C-88/10: Beschikking van de president van het Hof van 19 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Palermo — Italië) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Zaak C-100/10: Beschikking van de president van het Hof van 12 juli 2010 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

27

 

Gerecht

2010/C 288/52

Zaak T-359/04: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — British Aggregates e.a./Commissie („Staatssteun — Milieuheffing op aggregaten in Verenigd Koninkrijk — Vrijstelling voor Noord-Ierland — Beschikking van Commissie om geen bezwaar te maken — Ernstige moeilijkheden — Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van milieu”)

28

2010/C 288/53

Zaak T-29/05: Arrest van het Gerecht van 8 september 2010 — Deltafina/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Spaanse markt voor aankoop en eerste bewerking van ruwe tabak — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Bepaling van prijzen en verdeling van markt — Overeenstemming tussen mededeling van punten van bezwaar en bestreden beschikking — Rechten van verdediging — Bepaling van relevante markt — Geldboeten — Zwaarte van inbreuk — Verzwarende omstandigheden — Leidende rol — Samenwerking”)

28

2010/C 288/54

Zaak T-312/05: Arrest van het Gerecht van 8 september 2010 — Commissie/Alexiadou („Arbitragebeding — Overeenkomst betreffende project voor ontwikkeling van technologie voor vervaardiging van waterdicht leder — Niet-uitvoering van overeenkomst — Terugbetaling van voorschotten — Vertragingsrente — Terugwijzing naar Gerecht na vernietiging — Verstekprocedure”)

29

2010/C 288/55

Zaak T-319/05: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Zwitserland/Commissie („Externe betrekkingen — Overeenkomst tussen Europese Gemeenschap en Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer — Duitse maatregelen met betrekking tot aanvliegen van luchthaven van Zürich — Verordening (EEG) nr. 2408/92 — Recht van verweer — Non-discriminatiebeginsel — Evenredigheidsbeginsel”)

29

2010/C 288/56

Zaak T-63/06: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Evropaïki Dynamiki/EWDD („Overheidsopdrachten voor diensten — Openbare aanbestedingsprocedure van EWDD — Verrichten van informaticadiensten van softwareprogrammering en consultancy — Afwijzing van offerte van inschrijver — Gunningscriteria — Kennelijk onjuiste beoordeling — Gelijke behandeling — Transparantie — Beginsel van behoorlijk bestuur — Motiveringsplicht”)

30

2010/C 288/57

Zaak T-119/06: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Usha Martin/Raad en Commissie („Dumping — Invoer van stalen kabels, met name uit India — Schending van verbintenis — Evenredigheidsbeginsel — Artikel 8, leden 1, 7 en 9, van verordening (EG) nr. 384/96 (thans artikel 8, leden 1, 7 en 9, van verordening (EG) nr. 1225/2009)”)

30

2010/C 288/58

Zaak T-155/06: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Tomra Systems e.a./Commissie („Mededinging — Misbruik van machtspositie — Markt van apparaten voor inzamelen van gebruikte drankverpakkingen — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 82 EEG en artikel 54 EER-Overeenkomst — Exclusiviteitsovereenkomsten, kwantumtoezeggingen en getrouwheidskortingen die deel uitmaken van strategie die erop gericht is concurrenten uit markt te dringen — Geldboete — Evenredigheid”)

31

2010/C 288/59

Zaak T-264/07: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — CSL Behring/Commissie en EMEA („Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Procedure voor aanwijzing van weesgeneesmiddelen — Aanvraag voor aanwijzing van menselijk fibrinogeen als weesgeneesmiddel — Verplichting om aanvraag voor aanwijzing in te dienen vóór indiening van aanvraag voor vergunning voor in handel brengen — Beschikking van EMEA inzake geldigheid van aanvraag”)

31

2010/C 288/60

Zaak T-300/07: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissie („Overheidsopdrachten voor diensten — Communautaire aanbestedingsprocedure — Verrichten van informaticadiensten op gebied van beheer en onderhoud van portaalsite — Afwijzing van offerte van inschrijver — Gunningscriteria — Motiveringsplicht — Kennelijk onjuiste beoordeling — Gelijke behandeling — Transparantie”)

32

2010/C 288/61

Zaak T-348/07: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Al-Aqsa/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met oog op strijd tegen terrorisme — Bevriezing van tegoeden — Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB en verordening (EG) nr. 2580/2001 — Beroep tot nietigverklaring — Aanpassing van conclusies — Rechterlijke toetsing — Voorwaarden voor uitvoering van Uniemaatregel tot bevriezing van tegoeden”)

32

2010/C 288/62

Zaak T-70/08: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Axis/BHIM — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ETRAX — Oudere nationale beeldmerken die woordelementen ETRA I+D bevatten — Relatieve weigeringsgrond — Ontvankelijkheid van beroep bij kamer van beroep — Regel 49, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 en artikel 59 van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 60 van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

33

2010/C 288/63

Zaak T-74/08: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Now Pharm/Commissie („Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Procedure voor aanwijzing van weesgeneesmiddelen — Aanvraag voor aanwijzing van geneesmiddel „Speciaal vloeibaar extract uit stinkende goudwortel (Chelidonii radix)” („Ukrain”) als weesgeneesmiddel — Beschikking van Commissie houdende weigering van aanwijzing als weesgeneesmiddel”)

33

2010/C 288/64

Zaak T-152/08: Arrest van het Gerecht van 8 september 2010 — Kido/BHIM — Amberes (SCORPIONEXO) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SCORPIONEXO — Ouder nationaal beeldmerk ESCORPION — Relatieve weigeringsgrond — Gevaar voor verwarring — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

34

2010/C 288/65

Zaak T-233/08: Arrest van het Gerecht van 10 september 2010 — MPDV Mikrolab/BHIM (ROI ANALYZER) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ROI ANALYZER — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

34

2010/C 288/66

Zaak T-387/08: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissie („Overheidsopdrachten voor diensten — Openbare aanbestedingsprocedure van Publicatiebureau — Verrichten van informaticadiensten — Afwijzing van offerte van inschrijver — Beroep tot nietigverklaring — Criteria en sub-criteria voor gunning — Motiveringsplicht — Gelijke behandeling — Transparantie — Kennelijk onjuiste beoordeling — Misbruik van bevoegdheid — Schadevordering”)

35

2010/C 288/67

Zaak T-458/08: Arrest van het Gerecht van 8 september 2010 — Wilfer/BHIM (Afbeelding van gitaarkop) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk bestaande in afbeelding van gitaarkop in kleuren zilver, grijs en kastanjebruin — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Ambtshalve onderzoek van feiten — Artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009) — Motiveringsplicht — Artikel 73, eerste volzin, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009) — Gelijke behandeling”)

35

2010/C 288/68

Zaak T-472/08: Arrest van het Gerecht van 3 september 2010 — Companhia Muller de Bebidas/BHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk 61 A NOSSA ALEGRIA — Ouder nationaal woordmerk CACHAÇA 51 en oudere nationale beeldmerken Cachaça 51 en Pirassununga 51 — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemming van tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

36

2010/C 288/69

Zaak T-505/08: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/BHIM (Hunter) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Hunter — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Beperking van in merkaanvraag opgegeven waren”)

36

2010/C 288/70

Zaak T-575/08: Arrest van het Gerecht van 8 september 2010 — 4care/BHIM — Laboratorios Diafarm (Acumed) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Acumed — Ouder nationaal woordmerk AQUAMED ACTIVE — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemming van tekens — Soortgelijkheid van waren — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

37

2010/C 288/71

Zaak T-582/08: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Carpent Languages/Commissie („Overheidsopdrachten voor diensten — Communautaire aanbestedingsprocedure — Organisatie van bijeenkomsten en conferenties — Afwijzing van offerte van inschrijver — Gunning van opdracht aan andere inschrijver — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout — Gelijke behandeling”)

37

2010/C 288/72

Zaak T-64/09: Arrest van het Gerecht van 8 september 2010 — Micro Shaping/BHIM (packaging) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk packaging — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

38

2010/C 288/73

Zaak T-91/09 P: Arrest van het Gerecht van 1 september 2010 — Skareby/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordeling — Loopbaanontwikkelingsrapport — Beoordelingsjaar 2005 — Vereenvoudigd rapport opgesteld over de periode januari tot en met september 2005 — Volledige overname van beoordelingen in loopbaanontwikkelingsrapport 2004 dat na bestreden arrest gedeeltelijk nietig is verklaard”)

38

2010/C 288/74

Zaak T-106/09: Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — adp Gauselmann/BHIM — Maclean (Archer Maclean’s Mercury) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Archer Maclean’s Mercury — Ouder nationaal woordmerk Merkur — Relatieve weigeringsgrond — Ontbreken van verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

39

2010/C 288/75

Zaak T-112/09: Arrest van het Gerecht van 8 september 2010 — Icebreaker/BHIM — Gilmar (ICEBREAKER) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ICEBREAKER — Ouder nationaal woordmerk ICEBERG — Relatieve weigeringsgrond — Gevaar voor verwarring — Gedeeltelijke weigering van inschrijving — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

39

2010/C 288/76

Zaak T-369/09: Arrest van het Gerecht van 8 september 2010 — Quinta do Portal/BHIM — Vallegre (PORTO ALEGRE) („Gemeenschapsmerk — Nietigverklaring — Gemeenschapswoordmerk PORTO ALEGRE — Ouder nationaal woordmerk VISTA ALEGRE — Relatieve weigeringsgrond — Gevaar voor verwarring — Artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 53, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

40

2010/C 288/77

Zaak T-475/08 P: Beschikking van het Gerecht van 29 juli 2010 — Duta/Hof van Justitie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Tijdelijke functionarissen — Aanwerving — Ambt van referendaris — Hogere voorziening kennelijk niet-ontvankelijk”)

40

2010/C 288/78

Zaak T-58/09: Beschikking van het Gerecht van 2 september 2010 — Schemaventotto/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Concentraties — Afzien van concentratieproject — Beschikking tot beëindiging van op grond van artikel 21, lid 4, van verordening (EG) nr. 139/2004 ingeleide procedure — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

41

2010/C 288/79

Zaak T-15/10 R II: Beschikking van de president van het Gerecht van 8 september 2010 — Noko Ngele/Commissie („Kort geding — Verzoek om voorlopige maatregelen — Nieuw verzoek — Niet-ontvankelijkheid”)

41

2010/C 288/80

Zaak T-305/10: Beroep ingesteld op 23 juli 2010 — Hartmann-Lamboy/BHIM — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Zaak T-323/10: Beroep ingesteld op 3 augustus 2010 — Chabou/BHIM — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Zaak T-325/10: Beroep ingesteld op 3 augustus 2010 — Iliad e.a./Commissie

43

2010/C 288/83

Zaak T-326/10: Beroep ingesteld op 10 augustus 2010 — Fraas/BHIM (Ruitmotief in lichtgrijs, donkergrijs, donkerrood en bruin)

43

2010/C 288/84

Zaak T-327/10: Beroep ingesteld op 10 augustus 2010 — Fraas/BHIM (Ruitmotief in zwart, donkergrijs, lichtgrijs en donkerrood)

44

2010/C 288/85

Zaak T-328/10: Beroep ingesteld op 10 augustus 2010 — Fraas/BHIM (Ruitmotief in donkergrijs, lichtgrijs, beige en donkerrood)

44

2010/C 288/86

Zaak T-329/10: Beroep ingesteld op 10 augustus 2010 — Fraas/BHIM (Ruitmotief in zwart, grijs, beige en donkerrood)

45

2010/C 288/87

Zaak T-334/10: Beroep ingesteld op 10 augustus 2010 — Leifheit/BHIM — Vermop Salmon (Twist System)

45

2010/C 288/88

Zaak T-337/10: Beroep ingesteld op 17 augustus 2010 — Seatech International e.a./Raad en Commissie

46

2010/C 288/89

Zaak T-338/10: Beroep ingesteld op 18 augustus 2010 — Commissie/Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Zaak T-339/10: Beroep ingesteld op 9 augustus 2010 — Cosepuri/EFSA

47

2010/C 288/91

Zaak T-340/10: Beroep ingesteld op 20 augustus 2010 — CTG Luxembourg PSF/Hof van Justitie

48

2010/C 288/92

Zaak T-342/10: Beroep ingesteld op 23 augustus 2010 — Hartmann/BHIM — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Zaak T-343/10: Beroep ingesteld op 18 augustus 2010 — Etimine en Etiproducts/ECHA

49

2010/C 288/94

Zaak T-344/10: Beroep ingesteld op 20 augustus 2010 — UPS Europe en United Parcel Service Deutschland/Commissie

50

2010/C 288/95

Zaak T-346/10: Beroep ingesteld op 18 augustus 2010 — Borax Europe/ECHA

51

2010/C 288/96

Zaak T-347/10: Beroep ingesteld op 27 augustus 2010 — Adelholzener Alpenquellen/BHIM (Vorm van fles met reliëfafbeelding van drie bergtoppen)

52

2010/C 288/97

Zaak T-348/10: Beroep ingesteld op 16 augustus 2010 — Panzeri/BHIM — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Zaak T-349/10: Beroep ingesteld op 26 augustus 2010 — Milux/BHIM (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Zaak T-350/10: Beroep ingesteld op 26 augustus 2010 — Milux/BHIM (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Zaak T-351/10: Beroep ingesteld op 26 augustus 2010 — Milux/BHIM (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Zaak T-352/10: Beroep ingesteld op 26 augustus 2010 — Milux/BHIM (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/02

Zaak T-353/10: Beroep ingesteld op 31 augustus 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissie

55

2010/C 288/03

Zaak T-356/10: Beroep ingesteld op 23 augustus 2010 — Nike International/BHIM — Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Zaak T-357/10: Beroep ingesteld op 27 augustus 2010 — Kraft Foods Schweiz/BHIM — Compañia Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Zaak T-359/10: Beroep ingesteld op 25 augustus 2010 — Ecologistas en Acción-CODA/Commissie

57

2010/C 288/06

Zaak T-362/10: Beroep ingesteld op 27 augustus 2010 — Vtesse Networks/Commissie

57

2010/C 288/07

Zaak T-363/10: Beroep ingesteld op 27 augustus 2010 — Abbott Laboratories/BHIM (RESTORE)

58

2010/C 288/08

Zaak T-364-10: Beroep ingesteld op 2 september 2010 — Duravit e.a./Commissie

59

2010/C 288/09

Zaak T-366/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 september 2010 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 22 juni 2010 in zaak F-78/09, Marcuccio/Commissie

60

2010/C 288/10

Zaak T-368/10: Beroep ingesteld op 3 september 2010 — Rubinetteria Cisal/Commissie

61

2010/C 288/11

Zaak T-370/10: Beroep ingesteld op 30 augustus 2010 — Rubinetterie Teorema/Commissie

62

2010/C 288/12

Zaak T-371/10: Beroep ingesteld op 7 september 2010 — Amor/BHIM — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/13

Zaak T-376/10: Beroep ingesteld op 7 september 2010 — Mamoli Robinetteria/Commissie

63

2010/C 288/14

Zaak T-380/10: Beroep ingesteld op 8 september 2010 — Wabco Europe e.a./Commissie

64

2010/C 288/15

Zaak T-384/10: Beroep ingesteld op 8 september 2010 — Spanje/Commissie

64

2010/C 288/16

Zaak T-170/03: Beschikking van het Gerecht van 6 september 2010 — British American Tobacco (Investments)/Commissie

65

2010/C 288/17

Zaak T-34/06: Beschikking van het Gerecht van 1 september 2010 — Universal/Commissie

65

2010/C 288/18

Zaak T-88/07: Beschikking van het Gerecht van 1 september 2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych/Commissie

66

2010/C 288/19

Gevoegde zaken T-440/07 en T-1/08: Beschikking van het Gerecht van 3 september 2010 — Huta Buczek en Buczek/Commissie

66

2010/C 288/20

Zaak T-125/09: Beschikking van het Gerecht van 2 september 2010 — Gruener Janura/BHIM — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Zaak T-505/09: Beschikking van het Gerecht van 6 september 2010 — Carlyle/BHIM — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Zaak T-506/09: Beschikking van het Gerecht van 6 september 2010 — Carlyle/BHIM — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Zaak T-49/10: Beschikking van het Gerecht van 11 augustus 2010 — Footwear/BHIM — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2010/C 288/24

Zaak F-27/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 — Hanschmann/Europese Politiedienst (Europol) (Openbare dienst — Personeel van Europol — Niet-verlenging van overeenkomst — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 6 van Statuut voor personeelsleden van Europol — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

67

2010/C 288/25

Zaak F-28/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 — Kipp/Europese Politiedienst (Europol) (Openbare dienst — Personeel van Europol — Niet-verlenging van overeenkomst — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 6 van Statuut voor personeelsleden van Europol — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

67

2010/C 288/26

Zaak F-34/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 — Sluiter/Europese Politiedienst (Europol) (Openbare dienst — Personeel van Europol — Niet-verlenging van overeenkomst — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 6 van Statuut voor personeelsleden van Europol — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

68

2010/C 288/27

Zaak F-35/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 — Visser-Fornt Raya/Europese Politiedienst (Europol) (Openbare dienst — Personeel van Europol — Niet-verlenging van overeenkomst — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 6 van Statuut voor personeelsleden van Europol — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

68

2010/C 288/28

Zaak F-36/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 — Armitage-Wilson/Europese Politiedienst (Europol) (Openbare dienst — Personeel van Europol — Niet-verlenging van overeenkomst — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 6 van Statuut voor personeelsleden van Europol — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

69

2010/C 288/29

Zaak F-37/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 — Doyle/Europese Politiedienst (Europol) (Openbare dienst — Personeel van Europol — Niet-verlenging van overeenkomst — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 6 van Statuut voor personeelsleden van Europol — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

69

2010/C 288/30

Zaak F-38/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 — Martin/Europese Politiedienst (Europol) (Openbare dienst — Personeel van Europol — Niet-verlenging van overeenkomst — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 6 van Statuut voor personeelsleden van Europol — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

70

2010/C 288/31

Zaak F-39/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 — Goddijn/Europese Politiedienst (Europol) (Openbare dienst — Personeel van Europol — Niet-verlenging van overeenkomst — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 6 van Statuut voor personeelsleden van Europol — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

70

2010/C 288/32

Zaak F-41/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 — Roumimper/Europese Politiedienst (Europol) (Openbare dienst — Personeel van Europol — Niet-verlenging van overeenkomst — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 6 van Statuut voor personeelsleden van Europol — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

71

2010/C 288/33

Zaak F-42/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 — Esneau-Kappé/Europese Politiedienst (Europol) (Openbare dienst — Personeel van Europol — Niet-verlenging van overeenkomst — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 6 van Statuut voor personeelsleden van Europol — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

71

2010/C 288/34

Zaak F-44/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 — Knöll/Europese Politiedienst (Europol) (Openbare dienst — Personeel van Europol — Niet-verlenging van overeenkomst — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 6 van Statuut voor personeelsleden van Europol — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging)

72

2010/C 288/35

Zaak F-91/09: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 juli 2010 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Redelijke termijn voor indiening van schadevordering — Te late indiening)

72

2010/C 288/36

Zaak F-103/09: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 13 juli 2010 –Allen e.a./Commissie (Openbare dienst — In het kader van het JET-project tewerkgesteld personeel — Beroep tot schadevergoeding — Redelijke termijn — Tardiviteit)

72

2010/C 288/37

Zaak F-11/10: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2010 — Palou Martínez/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Kennelijke niet-ontvankelijkheid — Tardiviteit — Niet-eerbiediging van precontentieuze procedure — Artikel 35, lid 1, sub e, van het Reglement voor de procesvoering)

73

2010/C 288/38

Zaak F-65/10: Beroep ingesteld op 6 augustus 2010 — Mata Blanco/Commissie

73

2010/C 288/39

Zaak F-66/10: Beroep ingesteld op 17 augustus 2010 — De Britto Patricio-Dias/Commissie

74

2010/C 288/40

Zaak F-67/10: Beroep ingesteld op 18 augustus 2010 — Marcuccio/Commissie

74

2010/C 288/41

Zaak F-68/10: Beroep ingesteld op 20 augustus 2010 — Behnke/Commissie

74

2010/C 288/42

Zaak F-69/10: Beroep ingesteld op 24 augustus 2010 — Marcuccio/Commissie

75

2010/C 288/43

Zaak F-70/10: Beroep ingesteld op 27 augustus 2010 — Hidalgo/Europees Parlement

75

2010/C 288/44

Zaak F-30/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 juni 2010 — Hanot/Commissie

76

2010/C 288/45

Zaak F-86/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 juli 2010 — Vereecken/Commissie

76

2010/C 288/46

Zaak F-26/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 juli 2010 — Potoms en Scillia/Parlement

76

2010/C 288/47

Zaak F-29/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 juli 2010 — Quadu/Parlement

76


NL

 

Top