Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen

Passagiers, met inbegrip van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit, die over zee of binnenwateren reizen genieten overal in de Europese Unie (EU) dezelfde rechten. Die rechten, met inbegrip van het recht op informatie en vergoeding in geval van uitstel of annulering, vullen gelijkaardige rechten aan voor vliegtuigpassagiers, treinreizigers en buspassagiers.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004

SAMENVATTING

Passagiers, met inbegrip van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit, die over zee of binnenwateren reizen genieten overal in de Europese Unie (EU) dezelfde rechten. Die rechten, met inbegrip van het recht op informatie en vergoeding in geval van uitstel of annulering, vullen gelijkaardige rechten aan voor vliegtuigpassagiers, treinreizigers en buspassagiers.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening stelt de rechten vast van alle passagiers, met inbegrip van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit, die over zee of binnenwateren reizen in de EU.

KERNPUNTEN

Deze rechten zijn van toepassing op passagiers die op een grote veerboot of een cruiseschip reizen over zee, rivieren, meren of kanalen in de EU.

Deze rechten omvatten:

terugbetaling of vervangend vervoer bij annulering of uitstel van vertrek met meer dan negentig minuten;

passende bijstand bijv. maaltijden, verfrissingen en indien nodig een verblijfplaats voor maximaal drie nachten bij annulering of uitstel van vertrek met meer dan negentig minuten;

vergoeding van 25 % tot 50 % van het vervoerbewijs bij uitstel van vertrek of annulering van de reis;

niet-discriminerende behandeling en specifieke gratis bijstand voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit zowel in haventerminals als aan boord van een schip en een financiële vergoeding voor verlies van of schade aan hun mobiliteitshulpmiddelen;

voldoende informatie over de reis voor alle passagiers voor en tijdens de reis en algemene informatie over hun rechten in haventerminals en aan boord van schepen;

het opzetten van een klachtenbehandelingsmechanisme door vervoerders en terminalexploitanten;

het aanwijzen van onafhankelijke nationale instanties voor het handhaven van de rechten die worden gegarandeerd door de verordening, met inbegrip van het toekennen van boetes waar nodig.

Sinds 31 december 2012 is Verordening (EG) nr. 392/2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen ook van toepassing als passagiers verlies of schade lijden ten gevolge van een ongeval.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 18 december 2012.

ACHTERGROND

Website van de Europese Commissie over passagiersrechten - zeevervoer

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1177/2010

6.1.2011

-

PB L 334 van 17.12.2010, blz. 1-16

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (PB L 131 van 28.5.2009, blz. 24-46)

Laatste wijziging: 20.08.2015

Top