Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistiek van het zeevervoer van goederen en personen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistiek van het zeevervoer van goederen en personen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/42/EG — De statistiek van het zeevervoer van goederen en personen die EU-havens aandoen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staat hoe landen van de Europese Unie (EU) statistieken van het zeevervoer van goederen en personen die EU-havens aandoen, moeten opstellen.

KERNPUNTEN

De gegevens

 • Deze statistieken hebben betrekking op informatie over goederen en passagiers en op informatie over de schepen zelf. In de bijlagen bij deze richtlijn worden de kenmerken van de te verzamelen gegevens gespecificeerd, waaronder:
  • brutogewicht en beschrijving van de goederen;
  • haven van aangifte;
  • classificatie van het vrachttype;
  • aantal passagiers;
  • type en grootte van het schip.
 • Schepen met een brutotonnage van minder dan 100 ton kunnen worden uitgezonderd van het verzamelen van gegevens.

Opstelling

 • De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een lijst van alle EU-havens waarvoor beknopte gegevens moeten worden geleverd. Daarnaast moet ieder EU-land alle havens uit deze lijst kiezen die:
  • jaarlijks meer dan één miljoen ton goederen verwerken, of
  • meer dan 200 000 passagiers per jaar registreren.
 • Deze havens moeten vervolgens meer gedetailleerde gegevens verzamelen.

Het verstrekken van de gegevens

 • EU-landen moeten de resultaten van het verzamelen van de gegevens aan de Europese Commissie (Eurostat) verstrekken:
  • binnen vijf maanden vanaf het einde van de waarnemingsperiode voor gegevens met een kwartaalfrequentie, en
  • binnen acht maanden voor gegevens met een jaarfrequentie.
 • Ook moeten EU-landen Eurostat alle informatie verstrekken over de methoden die voor het opstellen van de gegevens worden gebruikt. Eurostat moet vervolgens de correcte verzamelde gegevens publiceren.
 • De richtlijn werd door Verordening (EU) nr. 1090/2010 gewijzigd om het verzamelen van gegevens betreffende goederen die door schepen over zee worden vervoerd in overeenstemming te brengen met andere vervoersmiddelen.
 • Met Besluit 2010/216/EU werden er een aantal technische kenmerken gewijzigd met betrekking tot het verzamelen van gegevens, met inbegrip van de codes die gebruikt moeten worden voor de registratie van schepen en de structuur voor gegevensverzamelingen.
 • Met Besluit 2012/186/EU werden er een aantal statistische variabelen gewijzigd die worden gebruikt bij gegevensverzamelingen en werden er een aantal definities en classificatie van de vrachttypes verduidelijkt.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Richtlijn 2009/42/EG is van toepassing sinds 26 juni 2009. Deze is een herschikte versie van Richtlijn 95/64/EG — en de latere versies ervan — die voor 31 december 1996 moest worden omgezet in nationale wetgeving.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (PB L 141, 6.6.2009, blz. 29-47)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2009/42/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitoefening van de aan de Commissie verleende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen krachtens Verordening (EU) nr. 1090/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/42/EG betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (COM(2015) 362 final, 28.7.2015)

Laatste bijwerking 01.03.2017

Top