Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaccinatie tegen seizoensinfluenza

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vaccinatie tegen seizoensinfluenza

 

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling 2009/1019/EU inzake de vaccinatie tegen seizoensinfluenza (griep)

WAT IS HET DOEL VAN DEZE AANBEVELING?

Het doel van de aanbeveling is landen van de Europese Unie (EU) te stimuleren om gezondheidsmaatregelen te nemen ter bestrijding van seizoensinfluenza.

KERNPUNTEN

Uitdagingen

 • Influenza is een besmettelijke virusinfectie van de luchtwegen, die in de wintermaanden als epidemie voorkomt. De ziekte kan ernstige complicaties veroorzaken, met soms fatale afloop.
 • Voor een lichte seizoensinfluenza9 wordt het aantal sterfgevallen geschat op gemiddeld 8 gevallen per 100 000 inwoners. Dit getal kan oplopen tot 44 in jaren waarin de influenza erger is.
 • In het geval van een influenza-epidemie kunnen ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken. Dit leidt tot een toename van de directe kosten (als gevolg van het gebruik van medische en niet-medische hulpmiddelen) en indirecte kosten (vanwege productiviteitsverlies en ziekteverzuim op het werk).

Werkzaamheid en effectiviteit van vaccins

 • Seizoensinfluenza kan worden beperkt door vaccinatie. Kwetsbare groepen binnen de bevolking moeten tegen influenza worden gevaccineerd. Daarnaast mogen de logistieke aspecten, zoals de levering en administratie van vaccins, niet worden onderschat teneinde een effectieve vaccinatiegraad te bereiken.
 • Het is belangrijk om op EU-niveau te handelen om te voorkomen dat een nieuwe stam van het influenzavirus zorgt voor een pandemie, zoals die van 1918, 1957 en 1968.

Nationale plannen en strategieën

 • In de aanbeveling worden EU-landen aangemoedigd om een nationaal plan of nationale strategie inzake de vaccinatiegraad aan te nemen.
 • Het doel was om 75% van de kwetsbare bevolking te vaccineren, bij voorkeur uiterlijk voor de winter van 2014-2015. Deze groep werd gedefinieerd in de door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) uitgebrachte richtsnoeren.
 • EU-landen worden aangespoord om, op basis van vrijwilligheid, verslag uit te brengen aan de Europese Commissie over de tenuitvoerlegging van deze aanbeveling en in het bijzonder over de bij de kwetsbare groepen bereikte vaccinatiegraad.
 • Er moeten voorlichtingscampagnes worden gevoerd, gericht op gezondheidswerkers en op mensen in kwetsbare groepen en hun gezinnen.
 • De Commissie wordt verzocht regelmatig verslag uit te brengen aan de Raad over de tenuitvoerlegging van deze aanbeveling, en daarbij gebruik te maken van de door de lidstaten beschikbaar gestelde gegevens.

Evaluatie

 • Een rapport van het ECDC uit 2015 suggereert dat alle EU-landen hun aanpak mogelijk moeten herzien teneinde meer volledige en juiste informatie te verzamelen over de vaccinatiegraad voor seizoensinfluenza voor de doelgroepen.
 • EU-landen die de vaccinatiegraad onder ouderen niet volgen, worden in het rapport aangespoord om systemen in te voeren waarmee de vaccinatiegraad kan worden gevolgd, om instellingen voor volksgezondheid in staat te stellen de voortgang te volgen en om vast te stellen wat de hindernissen zijn bij het behalen van nationale en EU-doelstellingen.
 • In het rapport wordt opgemerkt dat meerdere landen in staat waren om informatie te verstrekken over de vaccinatiegraad voor groepen zoals gezondheidswerkers en zwangere vrouwen, en er worden aanbevelingen gedaan voor het bereiken van een hogere vaccinatiegraad en om deze beter te volgen.
 • In 2015 heeft de Commissie een hoorzitting op hoog niveau georganiseerd over dit onderwerp, waarbij het groeiende belang van ziektepreventie werd benadrukt in relatie tot de uitgaven in de gezondheidszorg.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

 • Vaccinatie op de website van de Europese Commissie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Aanbeveling 2009/1019/EU van de Raad van 22 december 2009 inzake de vaccinatie tegen seizoensinfluenza (PB L 348 van 29.12.2009, blz. 71-72)

Laatste bijwerking 30.01.2017

Top