Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gezondheidswerkers in de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gezondheidswerkers in de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Groenboek van de Commissie (COM(2008) 725 definitief) over de gezondheidswerkers in Europa

Actieplan (WDC(2012) 93 final) voor gezondheidswerkers in de EU

WAT IS HET DOEL VAN HET ACTIEPLAN?

 • Het doel is EU-landen te helpen bij het aanpakken van de belangrijkste problemen in de gezondheidssector. Het Actieplan bevat maatregelen voor het stimuleren van Europese samenwerking en het uitwisselen van goede praktijken.
 • In het Actieplan zijn de prioriteiten opgenomen zoals die in december 2010 zijn vastgesteld door de EU-ministers van volksgezondheid. Het Actieplan bouwt voort op feedback uit de openbare raadpleging door de Commissie over het Groenboek over de gezondheidswerkers in Europa uit 2008.

KERNPUNTEN

Groenboek

In het Groenboek wordt ingaan op de uitdagingen waar de EU voor staat als het gaat om haar gezondheidswerkers. Er worden meerdere oplossingen voorgesteld, zoals:

 • het versterken van capaciteiten inzake screening, gezondheidsbevordering en preventie van ziekten;
 • het uitwisselen van goede praktijken inzake de mobiliteit van gezondheidswerkers;
 • het herzien van de uitgangspunten voor het werven van personeel uit niet-EU-landen;
 • het verzamelen van vergelijkbare gegevens over gezondheidswerkers;
 • het garanderen van opleidingen voor deze gezondheidswerkers in het gebruik van nieuwe technologieën en andere vaardigheden;
 • het aanmoedigen van ondernemers om actief te worden in de gezondheidssector.

Actieplan

In het Actieplan zijn vijf belangrijke, onderling samenhangende problemen vastgesteld voor de gezondheidswerkers in de EU, die het gevolg zijn van een vergrijzende bevolking:

 • een toenemende vraag naar arbeid;
 • de behoefte aan nieuwe behandelingen en nieuwe manieren van zorgverlening;
 • een afname van het aantal gezondheidswerkers;
 • moeilijkheden bij het werven en behouden van gezondheidswerkers;
 • een groter tekort aan gezondheidswerkers.

Om deze problemen aan te pakken, heeft de Europese Commissie acties voorgesteld op de volgende terreinen:

 • Het verbeteren van de planning en de prognose van de behoefte aan gezondheidswerkers
  • de lancering van een driejarige gezamenlijke actie van de EU inzake de prognose van de behoefte aan gezondheidswerkers voor een effectieve planning in de EU, vóór eind 2012;
  • onderzoek naar de structuur en opleidingscapaciteit in de EU.
 • Het anticiperen op toekomstige vaardigheidsbehoeften en het verbeteren van permanente bijscholing en levenslang leren
  • introductie van een EU-alliantie voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden voor de gezondheidszorg, voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijfstakspecifieke opleidingen en nieuwe vormen van beroepsonderwijs en -opleiding;
  • het geven van meer bekendheid aan EU-financieringsprogramma’s (zoals Erasmus+) die grensoverschrijdend(e) onderwijs en opleidingen ondersteunen, ook voor studenten geneeskunde en gezondheidswerkers.
 • Het werven en behouden van gezondheidswerkers
  • bij de planning van de behoefte aan gezondheidswerkers moet rekening worden gehouden met de invloed die de werkomgeving heeft op werving, behoud, mobiliteit en prestaties van gezondheidswerkers, en uiteindelijk ook op gezondheidseffecten en de kwaliteit van de patiëntenzorg;
  • EU-landen moeten de praktijken op de werkplek en de arbeidsmarkt aanpassen om de kansen voor oudere gezondheidswerkers te vergroten.
 • Ethische werving van gezondheidswerkers

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Groenboek over de gezondheidswerkers in Europa (COM(2008) 725 definitief, 10.12.2008)

Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende een Actieplan voor gezondheidswerkers in de EU, begeleidend document bij: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Naar een banenrijk herstel (WDC(2012) 93 final van 18.4.2012)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Naar een banenrijk herstel (COM(2012) 173 final van 18.4.2012)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/50/EG betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan („Europese blauwe kaart”) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Laatste bijwerking 09.01.2017

Top