Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Levensmiddelenaroma's

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Levensmiddelenaroma's

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1334/2008 betreffende aroma's voor gebruik in en op levensmiddelen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening bepaalt algemene voorschriften voor het veilig gebruik van aroma's* in levensmiddelen.

Ze bevat in bijlage een lijst van toegestane stoffen.

Ze stelt de na te leven etiketteringsvoorschriften vast.

KERNPUNTEN

Aroma's mogen volgens de beschikbare wetenschappelijke gegevens geen gevaar leveren voor de gezondheid van de consument en mogen hem niet misleiden.

De EU heeft op 1 oktober 2012 een lijst met toegestane aroma's aangenomen. Alleen die aroma's mogen in de EU worden gebruikt en verkocht. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

De verordening bevat een lijst van stoffen, zoals waterstofcyanide, die niet aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd.

Er worden maximumgehalten vastgesteld voor bepaalde stoffen zoals estragol die van nature aanwezig zijn in aroma’s die worden toegevoegd aan diverse levensmiddelen zoals alcoholische en niet-alcoholische dranken, kauwgom, soep en vis.

Aroma's die aan bedrijven of consumenten worden verkocht, moeten voldoen aan specifieke etiketteringsvoorschriften. Op de verpakking of recipiënt moet ofwel „voor levensmiddelen” , ofwel „in levensmiddelen, beperkt gebruik” worden vermeld.

De term „natuurlijk” mag alleen ter aanduiding van een aroma worden gebruikt indien de aromatiserende component van directe plantaardig of dierlijk oorsprong is.

De Europese Commissie kan producenten en gebruikers van aroma's om informatie verzoeken over de hoeveelheden die ze gebruiken in een periode van twaalf maanden.

De wetgeving is niet van toepassing op aroma's die uitsluitend een zoete (bijv. suiker), zure of zoute smaak (bijv. zout) hebben, onbewerkte levensmiddelen en niet-samengestelde levensmiddelen en mengsels zoals van verse, gedroogde of diepgevroren specerijen en/of kruiden, theemengsel en mengsels voor aftreksels.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De richtlijn werd van kracht op 20 januari 2009.

ACHTERGROND

Levensmiddelenaroma's: EU-regels (Europese Commissie)

Aroma's (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid)

KERNBEGRIPPEN

* Aroma's: stoffen die worden gebruikt om de geur en smaak van levensmiddelen te verbeteren of te wijzigen. Gemeenschappelijke EU-regels en normen zorgen ervoor dat aroma's geen gevaar leveren voor de menselijke gezondheid en kunnen worden gebruikt in alle EU-landen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34–50)

De opeenvolgende wijzigingen en verbeteringen aan de bijlagen van Verordening (EG) nr. 1334/2008 zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 26.11.2015

Top