Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vernieuwd partnerschap met Latijns-Amerika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vernieuwd partnerschap met Latijns-Amerika

De Commissie stelt een vernieuwde strategie voor Latijns-Amerika voor. Hoewel de politieke dialoog en de samenwerking zich het voorbije decennium geconsolideerd hebben, blijven er nog tal van uitdagingen bestaan. Deze mededeling is dan ook bedoeld als basis voor de bepaling van een nieuw partnerschap.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 30 september 2009, „De Europese Unie en Latijns-Amerika: een partnerschap van wereldspelers“ [COM(2009) 495 definiteif – Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Commissie stelt een nieuwe strategie voor om de samenwerking tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika te versterken. De prioriteiten van het vorige nauwere partnerschap dienen namelijk vernieuwd te worden in functie van de regionale en mondiale uitdagingen waarmee het continent zich geconfronteerd ziet.

We hebben het dan met name over de gevolgen van de internationale economische crisis, de prijsschommelingen voor levensmiddelen, de klimaatverandering en de misdaadbestrijding. Daarnaast wil dit nieuwe engagement de betrokkenheid van de partners binnen de internationale organisaties uitbreiden.

Zodoende formuleert de Commissie een aantal aanbevelingen die in aanmerking genomen dienen te worden op de top van 2010 tussen de EU en de landen van Latijns-Amerika en het Caribische gebied (LAC).

Biregionale dialoog

De dialoog met de LAC-landen moet nog verder uitgediept worden, zowel op strategisch als op politiek en sectoraal vlak. Hiertoe beveelt de Commissie aan om:

  • op LAC-toppen prioriteiten voor politieke actie te bepalen, afgestemd op de acties waartoe op ministeriële vergaderingen werd besloten;
  • de politieke dialoog te intensiveren over uitdagingen van een mondiale grootorde zoals economische kwesties, veiligheid, mensenrechten, milieu, klimaatverandering, energie, onderzoek en innovatie;
  • de samenwerking en de dialoog op het vlak van drugsbestrijding en migratiebeheer verder uit te bouwen;
  • de dialoog open te stellen voor alle betrokken partijen op het gebied van kennis en innovatie.

Regionale integratie en interconnectiviteit

De strategie ondersteunt de regionale integratie van de landen van Latijns-Amerika als factor van duurzame ontwikkeling en groei via:

  • de processen van subregionale integratie zoals die van de landen van Midden-Amerika en de Andesgemeenschap;
  • de institutionele initiatieven op continentale schaal zoals de Unie van Zuid-Amerikaanse naties (UNASUR (ES)).

Verder moet de oprichting van de investeringsfaciliteit voor Latijns-Amerika (LAIF) (EN) (ES) (FR) de uitbouw van de interconnectiviteit en de infrastructuur mogelijk maken. De daarbij toegekende financiële middelen moeten ook de ontwikkeling van de ondernemingen, de sociale sector en de milieusector ondersteunen.

Dialoog en samenwerking op bilateraal niveau

De strategie voorziet voorts in een verdieping van de betrekkingen van de EU met elk land van Latijns-Amerika, in het bijzonder in domeinen van gemeenschappelijk belang. Zo beveelt de Commissie aan om:

  • het potentieel van de bestaande samenwerkingsakkoorden ten volle te benutten;
  • vrijhandelsakkoorden te sluiten, met name in het kader van de handelsonderhandelingen met Chili en Mexico;
  • regionale samenwerkingsverbanden tussen landen van Latijns-Amerika te ondersteunen.

Samenwerkingsprogramma

De samenwerkingsacties vinden gedeeltelijk plaats in het kader van het Europees ontwikkelingsbeleid. Zo blijven armoedebestrijding en duurzame ontwikkelingen zonder meer prioritaire doelstellingen. Verder moedigt de strategie een diversifiëring van de samenwerkingskaders aan.

In die optiek beveelt de Commissie aan om:

GERELATEERDE BESLUITEN

Verklaring van Madrid (EN) (ES) (FR), zesde EU-LAC-top, Madrid, Spanje, 18 mei 2010.

Laatste wijziging: 03.02.2011

Top