Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied

De Unie voor het Middellandse Zeegebied moet de relaties uitdiepen tussen Europa en de derde landen in het Middellandse Zeegebied in het kader van een doorgedreven Europees-mediterraan partnerschap dat zichtbare en concrete resultaten oplevert voor de burgers in die regio.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende „Het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied” [COM(2008) 319 definitie - Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Het doel van deze mededeling is het verhogen van de doeltreffendheid van het Europees-mediterrane partnerschap. De nieuwe Unie voor het Middellandse Zeegebied streeft in het bijzonder naar de ontwikkeling van:

 • politieke samenwerking;
 • het beginsel van de gedeelde verantwoordelijkheid in de multilaterale omgangsregels;
 • regionale en subregionale projecten die concreter en evidenter zijn voor de burgers in die regio.

Het aantal betrokkens staten werd uitgebreid tot 43. Het gaat om de lidstaten van de Europese Unie (EU), de Europese Commissie, de partnerlanden en waarnemende landen van het Europees-mediterrane partnerschap (Mauritanië, Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Jordanië, Palestijnse Autoriteit, Israël, Libanon, Syrië, Turkije en Albanië) en andere landen die aan de Middellandse Zee gelegen zijn (Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Monaco).

De Unie voor het Middellandse Zeegebied wordt geïntegreerd in het kader van de communautaire beleidslijnen en programma's van het Europees-mediterrane partnerschap.

Institutionele werking

Het partnerschap moet bijdragen tot een groter evenwicht en een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom wordt in de mededeling het volgende voorgesteld:

 • tweejaarlijkse topontmoetingen van de staatshoofden en regeringsleiders;
 • gedeeld voorzitterschap waargenomen door een vertegenwoordiger van de Europese Unie en een lidstaat uit het Middellandse Zeegebied;
 • een gezamenlijk permanent comité voor het institutioneel bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de EU-lidstaten, mediterrane partnerlanden en de Europese Commissie;
 • een paritair Secretariaat, samengesteld uit ambtenaren die door de deelnemers worden uitgezonden en belast zijn met identificatie, monitoring en opvolging van de projecten.

De rol van de Europees-mediterrane Parlementaire Vergadering werd opnieuw bevestigd als parlementaire dimensie en raadplegingsinstantie voor de uitvoering van het partnerschap.

Omvang van het project

Het proces van Barcelona: een Unie voor het Middellandse Zeegebied is het uitvoeringskader van de regionale en transnationale samenwerking, voor de ontwikkeling van de regionale samenhang, de economische integratie en de interconnecties tussen infrastructuren.

Het Euro-mediterraan regionaal strategiedocument en regionaal indicatief programma 2007-2013 blijven van toepassing. Aanvullende middelen voor de financiering van projecten moeten voornamelijk afkomstig zijn uit:

 • participatie van de particuliere sector;
 • bilaterale samenwerking met de EU-lidstaten;
 • bijdragen van de mediterrane partners;
 • internationale instellingen, regionale banken en andere bilaterale fondsen;
 • de Europees-mediterrane investerings- en partnerschapsfaciliteit (FEMIP) ter bevordering van de particuliere sector;
 • de nabuurschapsinvesteringsfaciliteit (IEVP) en het instrument voor grensoverschrijdende samenwerking van het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument;
 • andere instrumenten die van toepassing zijn op de landen die onder dit initiatief vallen.

Context

Het proces van Barcelona is het enige forum voor een constructieve dialoog die bijdraagt tot het doorvoeren van politieke en sociaal-economische hervormingen en tot de modernisering in de mediterrane regio.

Het liberaliseren van het handelsverkeer met de EU, met het oog op de oprichting van een vrijhandelszone heeft met name de export en de investeringen gestimuleerd. Toch zijn meer doorgedreven en snellere hervormingen nodig om tot een effectieve regionale integratie te komen.

Tijdens de eerste topontmoeting van het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied, die plaatsvond op 13 juli 2008 in Parijs, hebben de staatshoofden en regeringsleiders een gemeenschappelijke verklaring afgelegd (FR) volgens de voorstellen van onderhavige mededeling.

Laatste wijziging: 01.01.2008

Top