Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese strategie voor marien en maritiem onderzoek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europese strategie voor marien en maritiem onderzoek

Dankzij de wetenschap en de technologie is de bescherming van de mariene ecosystemen perfect verzoenbaar met de ontwikkeling van duurzame maritieme activiteiten, met het oog op een nieuw geïntegreerd maritiem beleid. In deze context heeft de Commissie deze strategie uitgewerkt, waarin de nodige middelen worden voorgesteld voor een betere integratie van het mariene en maritieme onderzoek. Om deze doelstelling te verwezenlijken wil zij met name de capaciteit opbouwen, de integratie van de gevestigde onderzoeksdisciplines verder doordrijven en de samenwerking tussen alle partijen die belang hebben bij de zeeën en oceanen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 3 september 2008 – Een Europese strategie voor marien en maritiem onderzoek: een coherent kader voor de Europese onderzoeksruimte ter ondersteuning van het duurzame gebruik van oceanen en zeeën [COM(2008) 534 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De strategie van de Commissie berust op twee pijlers. De eerste pijler bestaat erin de Europese onderzoekscapaciteit op te bouwen teneinde de complexiteit van de mariene ecosystemen het hoofd te kunnen bieden; de tweede pijler heeft tot doel nieuwe bestuursvormen te creëren. De strategie omvat een aantal initiatieven, die stoelen op:

  • capaciteitsopbouw op het gebied van infrastructuur (bv.: faciliteiten voor toezicht en gegevensverzameling, oceaanobservatoria, onderwatertechnologieën en gespecialiseerde onderzoeksschepen), innovatie en onderwijs;
  • de verdere integratie van de kennis en de observatiegegevens en het bevorderen van interdisciplinair onderzoek op transversale gebieden (bijvoorbeeld het effect van de activiteiten van de mens op kust- en mariene ecosystemen of de bescherming en exploitatie van de mariene biodiversiteit), met inbegrip van technologieoverdracht;
  • het bevorderen van synergieën door de combinatie van diverse financieringsregelingen op regionaal, nationaal, communautair en privéniveau. Zij voorziet tevens in de verdere uitbouw van de internationale samenwerking aangezien de problemen van de oceanen de hele planeet aanbelangen.

De door deze mededeling beoogde nieuwe bestuursvormen betreffen de oprichting van een open en stabiel partnerschap op basis van de bestaande netwerken tussen de onderzoekers, de politieke verantwoordelijken, de industrie en de vertegenwoordigers van de burgermaatschappij. Dit partnerschap zou moeten uitmonden in een akkoord om de onderzoeksprioriteiten te bepalen en de samenwerking te versterken, bijvoorbeeld door een gezamenlijke programmering op de prioritaire gebieden. De Commissie heeft tot taak bij te dragen tot het halen van haar doelstellingen door de instrumenten van de kaderprogramma’s en de beginselen van de Europese onderzoeksruimte (EOR) ten uitvoer te leggen, met name door op zoek te gaan naar de efficiëntste manieren om de nieuwe financieringsregelingen van de lidstaten, de regio's en de Gemeenschap optimaal te benutten.

De Europese strategie voor maritiem onderzoek moet door de Raad en het Europees Parlement worden goedgekeurd. De Commissie dient het eerste verslag over de tenuitvoerlegging uiterlijk in 2012 in.

Context

Deze strategie vloeit voort uit de mededeling van oktober 2007 betreffende een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie. In deze mededeling herhaalde de Commissie dat voor haar de belangrijkste doelstelling erin bestond de nodige voorwaarden te creëren voor de uitbreiding van de maritieme activiteiten en tegelijkertijd toe te zien op de bescherming van de mariene ecosystemen overeenkomstig de mariene strategie.

Deze strategie maakt integraal deel uit van de Europese onderzoeksruimte. Zij is immers een van de eerste pogingen om de EOR te verankeren in een specifieke onderzoekssector.

Laatste wijziging: 22.10.2008

Top