Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het stabilisatie- en associatieproces

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Het stabilisatie- en associatieproces

De Europese Unie wenst een proces van stabilisatie en associatie in gang te zetten met Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië, Montenegro en Servië, Kosovo inbegrepen (overeenkomstig resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties) die in 1999 deel uitmaakten van de Federale Republiek Joegoslavië. Daartoe zal de Unie met deze landen nieuwe op overeenkomst berustende betrekkingen uitbouwen: de stabilisatie- en associatieovereenkomsten.

BESLUIT

Mededeling van 26 mei 1999 van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over het stabilisatie- en associatieproces in de landen van Zuidoost-Europa [COM (1999) 235 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De mededeling levert een bijdrage aan de actualisering van de gemeenschappelijke strategie van de Unie ten opzichte van Zuidoost-Europa. Zij zal het raamwerk voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en de genoemde regio vormen.

De bestaande benadering van de regio

De benadering van de regio zorgde reeds in 1996 voor een raamwerk voor de betrekkingen met de vijf landen van de regio: Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië evenals de Federale Republiek Joegoslavië die is opgesplitst in Montenegro en Servië, Kosovo inbegrepen (overeenkomstig resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties). De regionale benadering, die in 1996 is vastgelegd, had tot doel de tenuitvoerlegging van de vredesakkoorden van Dayton/Parijs en van Erdut te ondersteunen en een zone van politieke stabiliteit en economische welvaart te scheppen door middel van:

 • de vestiging en handhaving van de democratie en de rechtsstaat;
 • de eerbiediging van de minderheden en de mensenrechten;
 • het weer in gang brengen van de economische activiteit.

Het stabilisatie- en associatieproces

De mededeling komt met een nieuwe versterkte benadering van de landen van Zuidoost-Europa. Deze aanpak omvat de totstandbrenging van een proces van stabilisatie en associatie dat uitgaat van:

 • de uitwerking van stabilisatie- en associatieakkoorden, in het vooruitzicht van een toetreding tot de Europese Unie, zodra aan de criteria van Kopenhagen zal zijn voldaan;
 • de ontwikkeling van de economische en commerciële betrekkingen met de regio en binnen de regio;
 • de ontwikkeling van de bestaande economische en financiële hulp;
 • hulp aan de democratisering, aan de burgerlijke samenleving, aan onderwijs en aan institutionele ontwikkeling;
 • samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken;
 • ontwikkeling van de politieke dialoog.

De mededeling omvat eveneens analyses per land voor het naleven van de criteria die als voorwaarden gelden voor het stabilisatie- en associatieproces. Uitgaande van deze analyses verklaarde de Commissie dat men de onderhandelingen over de stabilisatie- en associatieovereenkomsten met Bosnië-Herzegovina en Kroatië zou beginnen zodra deze landen aan de vereiste voorwaarden zouden hebben voldaan. Wat de Federale Republiek Joegoslavië betreft, die is opgesplitst in Montenegro en Servië, Kosovo inbegrepen (overeenkomstig resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties), wees de Commissie erop dat de aanvang van de betreffende onderhandelingen nog niet in het verschiet lag vanwege het voortduren van het conflict in Kosovo. Daarentegen kondigde zij aan dat zij een voorstel zou indienen voor het beginnen van de onderhandelingen met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en verklaarde zij dat zij te gelegener tijd bereid was verslag uit te brengen over de mogelijkheid om onderhandelingen te openen over een stabilisatie- en associatieakkoord met Albanië.

GERELATEERDE BESLUITEN

BILATERALE BETREKKINGEN

 • Albanië

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds - Protocollen - Verklaringen [Publicatieblad L 107 van 28.4.2009].

 • Bosnië en Herzegovina

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds [COM(2008) 182 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen].

Interim-overeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds [Publicatieblad L 169 van 30.6.2008].

 • Kroatië

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds [Publicatieblad L 26 van 28.1.2005].

 • Macedonië

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds [Publicatieblad L 84 van 20.3.2004].

 • Montenegro

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds PB L 108 van 29.4.2010.

EVALUATIE

Verslag van de Commissie van 30 maart 2004 getiteld "Het stabilisatie- en associatieproces voor Zuidoost-Europa – Derde jaarverslag" [COM(2004) 202 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen].

Verslag van de Commissie van 26 maart 2003 getiteld "Het stabilisatie- en associatieproces voor Zuidoost-Europa – Tweede jaarverslag" [COM(2003) 139 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen].

Verslag van de Commissie van 3 april 2002 getiteld "Het stabilisatie- en associatieproces voor Zuidoost-Europa – Eerste jaarverslag" [COM(2002) 163 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen].

Laatste wijziging: 07.06.2010

Top