Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerschap met de Verenigde Naties: ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Partnerschap met de Verenigde Naties: ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2001) 231 def.) — Ontwikkeling van een daadwerkelijk partnerschap met de Verenigde Naties op het gebied van ontwikkeling en humanitaire zaken

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

KERNPUNTEN

 • Het partnerschap tussen de EU en de VN is gebaseerd op het gemeenschappelijk doel om, in crisissituaties overal ter wereld, de meest kwetsbare bevolking te bereiken en hun lijden te verlichten.
 • Terwijl door de VN uitgevoerde projecten op het gebied van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking rechtstreeks worden afgestemd met de relevante diensten van de Europese Commissie (DG Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp respectievelijk DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling — EuropeAid), is EuropeAid verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de betrekkingen tussen de VN en de Europese Commissie.
 • In de financiële en administratieve kaderovereenkomst (FAFA), voor het laatst herzien in 2014, zijn de wettelijke bepalingen vastgelegd die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen de EU en de VN-organisaties. De EU en de VN kunnen hun aanpak van samenwerking aanpassen door:
  • het opstellen (per land) van meerjarige programmeringsinstrumenten van Europees extern optreden;
  • het opstellen van een nieuwe financiële regeling voor de EU voor meer flexibiliteit bij deelname aan VN-activiteiten;
  • het aanpassen van de FAFA tussen de EU en de VN voor wat betreft het financieel beheer, de aansturing en de controle van VN-programma's en projecten;
  • meer aandacht voor (en het verdedigen van) EU-beleidsprioriteiten binnen de VN door middel van multilateraal bestuur.
 • Deze mededeling bevat twee belangrijke uitgangspunten voor het versterken van de samenwerking tussen de EU en de VN:
  • de verdeling van de taken tussen de EU, VN-organisaties en hun partners op basis van hun competenties, en
  • gerichtheid op ontwikkelingsactiviteiten voor het terugdringen van armoede.
 • In de mededeling wordt ook voorgesteld dat de EU steun verleent aan VN-partnerorganisaties die passen binnen de EU-beleidsprioriteiten en de meerjarige financiering van verschillende donors coördineert alsmede fraude bestrijdt.

ACHTERGROND

De EU draagt (wanneer de bijdragen van de EU-landen ook worden meegerekend) het grootste aandeel bij aan de financiering van de VN-begroting. De EU en de VN voeren wereldwijd gezamenlijke acties uit. Hun samenwerking strekt zich uit tot de meeste terreinen die vallen onder het externe beleid van de EU en tot alle terreinen die vallen onder het VN-Handvest (vrede, veiligheid, mensenrechten, economische en sociale aangelegenheden, ontwikkeling, humanitaire hulp en handelsbeleid).

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Ontwikkeling van een daadwerkelijk partnerschap met de Verenigde Naties op het gebied van ontwikkeling en humanitaire zaken (COM(2001) 231 def.van 2.5.2001)

Laatste bijwerking 06.12.2016

Top