Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Voedselbijstandsverdrag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Voedselbijstandsverdrag

De Europese Unie (EU) draagt bij tot het aanpakken van de behoeften van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen in landen buiten de EU op het vlak van voedsel en voeding. Met dit verdrag wordt de coördinatie van deze bijstand door donoren efficiënter en doeltreffender gemaakt op internationaal niveau.

WET

Besluit van de Raad 2012/738/EU betreffende de sluiting, in naam van de Europese Unie, van het Voedselbijstandsverdrag.

SAMENVATTING

Waarover gaat het?

Het Voedselbijstandsverdrag, de recentste overeenkomst in een reeks van multilaterale overeenkomsten tussen donoren, is bedoeld om gepaste en doeltreffende bijstand op het vlak van voedsel en voeding te bieden aan kwetsbare bevolkingsgroepen in landen die voor bijstand in aanmerking komen, op basis van vastgestelde behoeften.

Het doel van hetverdrag is:

  • levens redden;
  • de honger verminderen;
  • de voedselveiligheid verbeteren (*);
  • de kwaliteit van de voeding van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen in landen die voor bijstand in aanmerking komen, verbeteren.

In lijn met het Europese beleid voor humanitaire voedselbijstand is het verdrag gericht op de verbetering van de toegang tot en de consumptie van passende, veilige en voedzame levensmiddelen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, op basis van een doeltreffende analyse van de behoeften.

Wat is er veranderd?

In overeenstemming met het verdrag delen de partijen informatie, werken ze samen en coördineren ze hun initiatieven. Het verdrag dient ook als gespreksforum, zodat ze met andere belanghebbenden informatie kunnen uitwisselen over kwesties, bijv. lessen die werden getrokken tijdens de uitvoering van een bepaald soort programma, om te zorgen dat de middelen met optimale impact worden gebruikt.

Werking: Elke partij stemt in met een jaarlijkse minimale verbintenis van voedselbijstand, uitgedrukt in waarde of hoeveelheid. Die verbintenis moet, indien mogelijk, worden gemaakt in de vorm van een schenking.

Er wordt duidelijk bepaald dat voedselbijstand op geen enkele manier mag worden gekoppeld aan de commerciële uitvoer van landbouwproducten of andere goederen en diensten naar de ontvangende landen.

De bijdragen mogen op de volgende manieren worden geleverd:

  • bilateraal;
  • via intergouvernementele of andere internationale organisaties; of
  • via andere partners voor voedselbijstand.

In aanmerking komende landen zijn onder andere:

Achtergrond: de Europese Unie heeft de Internationale Graanovereenkomst getekend, die uit twee verschillende rechtsinstrumenten bestaat: het Graanhandelsverdrag en het Voedselbijstandsverdrag. Andere ondertekenaars waren onder andere de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan en Zwitserland.

Definitie

(*) Voedselveiligheid: tijdens de Wereldvoedseltop van 1996 werd voedselveiligheid gedefinieerd als bestaande „wanneer alle mensen, te allen tijde toegang hebben tot voldoende, veilig en voedzaam voedsel”.

REFERENTIES

Wet

Inwerkingtreding

Deadline voor omzetting in de nationale wetgeving

Publicatieblad

Besluit van de Raad 2012/738/EU

13.11.2012

-

PB L 330 van 30.11.2012

VERWANTE WETTEN

Besluit van de Raad 2011/339/EU tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de Commissie inzake voedselhulp in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Voedselhulpverdrag 1999 .

Besluit van de Raad 2010/316/EU tot vaststelling van het in het Comité voor voedselhulp namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Voedselhulpverdrag 1999 .

Besluit van de Raad 2011/224/EU tot vaststelling van het door de Europese Unie in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995 .

Besluit van de Raad 2000/421/EG inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Voedselhulpverdrag 1999 .

Laatste bijwerking 10.03.2014

Top