Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internationale actie om arme landen met een schuldenlast te helpen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Internationale actie om arme landen met een schuldenlast te helpen

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling van de Commissie (COM(1999) 518 def.) betreffende een bijdrage van de Gemeenschap voor de schuldverlichting voor arme landen met een zware schuldenlast

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

Deze mededeling bepaalt het initiatief voor arme landen met een zware schuldenlast (HIPC-initiatief) dat werd geïnitieerd door de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere multilaterale, bilaterale en commerciële leningverstrekkers en intensief wordt ondersteund door de Europese Unie (EU).

KERNPUNTEN

 • Het doel van het HIPC-initiatief is een integrale aanpak van schuldvermindering te bieden.
 • Het initiatief introduceert een systeem waardoor armere landen schuldvermindering kunnen aanvragen. Het is ontworpen om die landen te helpen die niet in staat zijn een draaglijke schuldenlast te verkrijgen door enkel de traditionele mechanismen van schuldherschikking en -vermindering.
 • Landen die hun schuldenlast willen verminderen via dit initiatief, onderwerpen zich aan een tweefasig proces.
 • Om in aanmerking te komen voor fase 1 van de schuldverlichting moeten landen:
  • hun relaties met multilaterale banken* normaliseren en tot een overeenkomst komen inzake eventuele achterstallen;
  • aanpassingen aanbrengen en door het IMF en de Wereldbank ondersteunde programma's hervormen, alsook een goede staat van dienst met betrekking tot de uitvoering daarvan verzekeren, en
  • een strategie inzake armoedebestrijding aannemen.
 • Zodra dit is bereikt, wordt de overblijvende schuld geanalyseerd om vast te stellen of de externe schuldverplichtingen van een land draaglijk zijn en of het land in aanmerking komt voor steun krachtens het HIPC-initiatief. Dit staat bekend als het „decision point”.
 • Gedurende deze eerste fase blijven de kandidaat-landen in aanmerking komen voor de zogenoemde traditionele schuldverlichting, zoals overeengekomen door de Club van Parijs*.
 • Om het „completion point” krachtens fase 2 te bereiken en gebruik te kunnen maken van volledige steun moet het land:
  • een verdere staat van dienst van goede prestaties verzekeren;
  • belangrijke overeengekomen structurele beleidshervormingen uitvoeren;
  • financiële stabiliteit behouden, en
  • een voorgeschreven strategie voor armoedebestrijding gedurende ten minste één jaar aannemen en uitvoeren.
 • Er is geen vaststaand tijdschema voor de voltooiing van beide fasen.
 • Het HIPC-initiatief werd in 2005 aangevuld door het multilateraal initiatief voor schuldvermindering. Dit biedt een verlichting van 100 % van in aanmerking komende schulden door het IMF, de Wereldbank en het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AfDF) voor landen die het proces van het HIPC-initiatief hebben voltooid. In 2007 heeft de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IaDB) tevens aanvullende schuldverlichting aan HIPC's in het westelijk halfrond goedgekeurd.
 • Voor oktober 2016 zijn schuldverminderingspakketten krachtens het HIPC-initiatief goedgekeurd voor 36 landen, waarvan 30 in Afrika, waarbij 76 miljard USD aan schuldverlichting werd toegewezen. Momenteel komen nog drie landen voor steun krachtens het HIPC-initiatief in aanmerking.

ACHTERGROND

 • Op de G7-top in Lyon, Frankrijk, werd het initiatief in 1996 gelanceerd. Vervolgens werd het herzien en versterkt in 1999 na de G7-top in Keulen, Duitsland.
 • In deze mededeling van 1999 bevestigde de Europese Commissie (EC) haar steun voor het initiatief en beloofde met name donaties aan landen in Afrika, het Carïbisch gebied en de Stille Oceaan.
 • De EU, die niet alleen als schuldeiser maar ook als donor deelneemt, speelt een tweeledige rol, waarbij zij zowel schuldverlichting als directe donaties biedt.
 • Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Multilaterale banken: banken zoals de Wereldbank en het IMF en regionale financiële instellingen zoals de Afrikaanse Ontwikkelingsbank.

De Club van Parijs: een informele groep van crediteurlanden die schuldverlichting bieden aan ontwikkelingslanden.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité betreffende een bijdrage van de Gemeenschap voor de schuldverlichting voor arme landen met een zware schuldenlast (HIPC) (COM(1999) 518 def. van 26.10.1999)

Laatste bijwerking 07.12.2016

Top