Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De toewijzing van EU-invoer- en uitvoercontingenten en van vergunningen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De toewijzing van EU-invoer- en uitvoercontingenten en van vergunningen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 717/2008 — Het beheer van de kwantitatieve contingenten

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

Deze verordening bevat regels voor het beheer van de invoer- en uitvoercontingenten van de Europese Unie (EU).

KERNPUNTEN

 • Op sommige producten is de verordening niet van toepassing, waaronder de agrarische producten opgenomen in bijlage I van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
 • Algemene principes voor het beheer van EU-contingenten zijn onder meer:
  • contingenten worden zo spoedig mogelijk verdeeld tussen de indieners van een aanvraag;
  • contingenten kunnen worden beheerd door toepassing van een enkele methode of een combinatie van methoden, bijvoorbeeld op basis van traditionele handelsstromen of in volgorde van binnenkomst van aanvragen („wie het eerst komt, het eerst maalt”);
  • bekendmaking van de contingenten door middel van een bericht in het Publicatieblad van de EU.
 • De verschillende methoden voor het beheer van de contingenten hebben elk specifieke regels. Dus, bij wijze van voorbeeld, bij de methode die is gebaseerd op:
  • traditionele handelsstromen, wordt een deel van het contingent bij voorkeur gereserveerd voor traditionele importeurs en exporteurs, dat wil zeggen partijen die kunnen aantonen dat zij het product dat onder het contingent valt eerder in de EU hebben ingevoerd of uit de EU hebben uitgevoerd.
  • „wie het eerst komt, het eerst maalt”, bepaalt de Europese Commissie de hoeveelheid waarop de importeurs of exporteurs recht hebben, tot het contingent is uitgeput.
  • verdeling in verhouding tot de aangevraagde hoeveelheden, bepaalt de Commissie de grootte van het contingent aan de hand van de informatie van EU-landen over het aantal vergunningen waarvoor zij een aanvraag hebben ontvangen.
 • Bij de „wie het eerst komt, het eerst maalt” -methode moeten de import- en exportvergunningen voor de invoer of uitvoer van de desbetreffende producten direct worden afgegeven. In alle andere gevallen moeten ze binnen tien werkdagen na kennisgeving van het besluit van de Commissie of binnen de door de Commissie vastgestelde termijn worden afgegeven.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Verordening (EG) nr. 717/2008 is de gecodificeerde versie van een oorspronkelijk besluit (Verordening (EG) nr. 520/94), en de achtereenvolgende wijzigingen ervan. De verordening is vanaf 15 augustus 2008 van toepassing.

ACHTERGROND

In de loop van de jaren zijn steeds meer landen lid geworden van de Wereldhandelsorganisatie. Daardoor is deze verordening in de praktijk nu slechts op de invoer uit een beperkt aantal landen van toepassing. Op dit moment is de verordening van toepassing op de invoer van textiel uit Wit-Rusland en Noord-Korea. Voor EU-export zijn er geen kwantitatieve contingenten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 717/2008 van de Raad van 15 juli 2008 houdende de totstandbrenging van een communautaire procedure voor het beheer van de kwantitatieve contingenten (Gecodificeerde versie) (PB L 198 van 26.7.2008, blz. 1-7)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 717/2008 van de Raad van 17 juli 2008 houdende de totstandbrenging van een communautaire procedure voor het beheer van de kwantitatieve contingenten (PB L 206 van 2.8.2008, blz. 34)

Laatste bijwerking 27.02.2017

Top