Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rechten van het kind en gewapende conflicten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rechten van het kind en gewapende conflicten

SAMENVATTING VAN:

EU-richtlijnen voor kinderen en gewapende conflicten

SAMENVATTING

WAT DOEN DEZE RICHTLIJNEN?

Ze houden de EU eraan om de gevolgen die gewapende conflicten hebben op kinderen op korte, middellange en lange termijn aan te pakken.

Ze willen dat regeringen en organisaties over de gehele wereld het humanitaire recht en de wetgeving inzake mensenrechten die kinderen beschermen tegen de gevolgen van gewapende conflicten toepassen.

Deze richtlijnen streven er ook naar om de werving van kinderen bij strijdkrachten en de onschendbaarheid voor misdrijven tegen kinderen een halt toe te roepen.

KERNPUNTEN

  • De Raad over vraagstukken op het gebied van de mensenrechten (Council Working Group on Human Rights, COHOM), bepaalt samen met andere betrokken partijen waar hulp nodig is op basis van verslagen van missiehoofden van de EU, militaire bevelhebbers en speciale vertegenwoordigers van de EU; verslagen en aanbevelingen van de Verenigde Naties (VN); en informatie van de Europese Commissie over door de EU gefinancierde projecten met betrekking tot kinderen en gewapende conflicten (en hun nasleep).
  • Om kinderen die het slachtoffer zijn van gewapende conflicten te beschermen, maakt de EU bij haar betrekkingen met derde landen gebruik van instrumenten zoals diplomatieke initiatieven, politieke dialoog, multilaterale samenwerking, opleidingen met betrekking tot de bescherming van kinderen en crisismanagement.
  • De herziene uitvoeringsstrategie van de EU voor deze richtlijnen brengt deze in de praktijk.
  • De EU heeft geïnvesteerd in de versterking van haar capaciteit inzake de bescherming van kinderen via, onder andere, de toolkit betreffende kinderrechten: De integratie van kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking, een gezamenlijk initiatief in 2014 met het Kinderfonds van de Verenigde Naties (United Nations Children’s Fund, UNICEF). De EU steunt en draagt bij aan de campagne Kinderen, geen soldaten, die in 2014 werd opgestart en tegen 2016 een einde wil maken aan de werving en het gebruik van kinderen in gewapende conflicten.

ACHTERGROND

Volgens UNICEF woont één kind op tien ter wereld in gebieden waar gewapende conflicten voorkomen. Dit bedreigt hun overleving, ontwikkeling en kansen. Er bestond al internationale wetgeving om dit probleem aan te pakken, waaronder het Verdrag inzake de rechten van het kind (VRK), waarbij het Facultatief Protocol beoogt te reageren op situaties waarin kinderen het slachtoffer zijn van gewapende conflicten.

De EU en haar landen willen rekening houden met hun maatregelen en deze maatregelen coördineren met andere autoriteiten zoals de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor kinderen en gewapende conflicten, en de VN-veiligheidsraad betreffende kinderen en gewapende conflicten om te zorgen voor een maximale impact. Andere relevante normen voor de mensenrechten en humanitair recht die dienen als leidraad voor de EU om maatregelen te treffen die kinderen die het slachtoffer zijn van gewapende conflicten beschermen, staan in de bijlage bij deze richtlijnen.

BESLUIT

Bijgewerkte versie van de EU-richtlijnen voor kinderen en gewapende conflicten. Raad Algemene Zaken van 16 juni 2008

Laatste bijwerking 25.09.2015

Top