Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hergebruik, recyclage en nuttige toepassing van onderdelen en materialen van motorvoertuigen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hergebruik, recyclage en nuttige toepassing van onderdelen en materialen van motorvoertuigen

Motorvoertuigen moeten zo ontworpen worden dat de onderdelen en materialen ervan voor bepaalde minimumpercentages in aanmerking komen voor hergebruik, recycling en nuttige toepassing aan het einde van de levensduur. Het doel is om afval van autowrakken te verminderen.

BESLUIT

Richtlijn 2005/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn legt administratieve en technische regels vast om te verzekeren dat onderdelen en materialen van een voertuig uiteindelijk zoveel mogelijk in aanmerking komen voor hergebruik, recycling en nuttige toepassing. Ze zorgt ervoor dat de hergebruikte onderdelen en materialen geen veiligheids- of milieurisico's vormen.

KERNPUNTEN

  • De wetgeving van de Europese Unie (EU) is van toepassing op nieuwe en bestaande modellen van auto's, stationcars, grotere auto's voor personenvervoer en lichte commerciële voertuigen (bijv. bestelwagens).
  • Nieuwe voertuigen mogen alleen worden verkocht in de EU als ze voor ten minste 85 % van hun massa herbruikbaar en/of recycleerbaar zijn, of voor ten minste 95 % van hun massa herbruikbaar en/of nuttig toepasbaar zijn.
  • De fabrikanten moeten over een strategie beschikken om te voldoen aan de vereisten van de wetgeving inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing.
  • Als de nationale autoriteiten deze strategieën voldoende vinden, ontvangt de fabrikant een certificaat van overeenstemming dat minstens twee jaar geldig is.
  • Het hergebruik van bepaalde onderdelen, zoals airbags, veiligheidsgordels en stuursloten, in nieuwe voertuigen is verboden, aangezien dat een veiligheids- en milieurisico geeft.
  • De wetgeving is niet van toepassing op voertuigen voor speciale doeleinden zoals gepantserde wagens en ziekenwagens, of op in kleine series gebouwde voertuigen, d.w.z. types waarvan jaarlijks minder dan 500 exemplaren worden verkocht in elk EU-land.

Aparte wetgeving legt maatregelen vast om afval van autowrakken en de onderdelen ervan te voorkomen en te beperken en zorgt ervoor dat die waar mogelijk herbruikbaar, recycleerbaar of nuttig toepasbaar zijn.

ACHTERGROND

Autowrakken zorgen jaarlijks voor acht à negen miljoen afval in de EU.

Voor meer informatie zie Autowrakken op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2005/64/EG

15.12.2005

15.12.2006

PB L 310 van 25.11.2005, blz. 10-27

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/1/EG

3.2.2009

-

PB L 9 van 14.1.2009, blz. 31-31

Laatste bijwerking 25.08.2015

Top