Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees Handvest voor kleine bedrijven

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europees Handvest voor kleine bedrijven

De EU heeft het belang van kleine ondernemingen erkend door de goedkeuring van het Europees Handvest voor kleine bedrijven door de Raad Algemene Zaken op 13 juni 2000 in Lissabon, en de goedkeuring van dat handvest op de Europese Raad van Feira, die op 19 en 20 juni van datzelfde jaar werd gehouden. In het handvest wordt aanbevolen dat de regeringen hun strategische inspanningen richten op tien actielijnen die van kapitaal belang zijn voor het klimaat waarin kleine ondernemingen opereren.

BESLUIT

Bijlage III van de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Santa Maria da Feira van 19 en 20 juni 2000.

SAMENVATTING

Kleine bedrijven zijn de stuwende kracht achter de innovatie en het scheppen van banen in Europa. Door hun geringe omvang zijn ze zeer gevoelig voor industriële veranderingen en voor het klimaat waarin ze zich ontwikkelen. Daarom hebben de staatshoofden en regeringsleiders en de Europese Commissie tijdens de Europese Raad van Feira (Portugal) op 19 en 20 juni 2000 benadrukt dat de ontwikkeling van kleine bedrijven moet worden bevorderd.

De staatshoofden en regeringsleiders en de Europese Commissie erkennen de dynamiek van kleine bedrijven, met name als het gaat om het verlenen van nieuwe diensten, het scheppen van banen en sociale en regionale ontwikkeling. Zij benadrukken ook dat ondernemerschap belangrijk is en dat bepaalde mislukkingen niet moeten worden bestraft. Bovendien zijn zij het eens over de waarde van kennis, engagement en flexibiliteit in de nieuwe economie.

Om het ondernemerschap te bevorderen en het klimaat voor kleine bedrijven te verbeteren besluiten de staatshoofden en regeringsleiders en de Europese Commissie te zullen optreden in overeenstemming met tien actielijnen, namelijk:

 • Onderwijs en opleiding in ondernemerschap

Om van jongs af aan de ondernemersgeest te bevorderen moet met name op secundair en universitair niveau onderwijs in ondernemerschap worden gegeven en moeten bedrijfsinitiatieven van jongeren en opleidingsprogramma's voor kleine ondernemingen worden aangemoedigd.

 • Goedkopere en snellere start

Door registratie online mogelijk te maken worden de kosten en de termijnen beperkt.

 • Betere wet- en regelgeving

De nationale faillissementswetgeving en de nieuwe regelgeving krijgen minder negatieve gevolgen voor kleine ondernemingen. Het gebruik van administratieve documenten moet worden vereenvoudigd en kleine ondernemingen worden vrijgesteld van bepaalde wettelijke verplichtingen.

 • Beschikbaarheid van vaardigheden

De opleidingsdiensten worden afgestemd op de behoeften van de bedrijven en verzorgen permanente educatie en adviesdiensten.

 • Betere onlinetoegang

De overheidsdiensten moeten voor hun contacten met de bedrijven onlinediensten ontwikkelen.

 • Meer profijt trekken van de interne markt

De lidstaten en de Europese Commissie zullen de totstandbrenging van de interne markt voltooien zodat de bedrijven er optimaal van kunnen profiteren. Tegelijkertijd moeten de nationale en communautaire mededingingsregels strikt worden toegepast.

 • Belastingen en financiën

De belastingstelsels moeten een gunstig ondernemingsklimaat scheppen. De toegang tot financiering (risicokapitaal, structuurfondsen) moet worden verbeterd.

 • De technologische capaciteit van kleine ondernemingen versterken

Geprobeerd zal worden nieuwe technologieën te bevorderen, het Gemeenschapsoctrooi in te voeren en de toegang tot meer op commerciële toepassingen gerichte onderzoeksprogramma's te vereenvoudigen. De samenwerking tussen bedrijven en de samenwerking met de onderwijswereld en met onderzoekscentra zullen worden gestimuleerd.

 • Succesvolle modellen voor elektronische handel en eerste-klasondersteuning van ondernemingen

De bedrijven worden aangemoedigd beste werkwijzen over te nemen. Bedrijfsondersteunende diensten zullen worden ontwikkeld.

 • Sterkere en doeltreffender behartiging van de belangen van het midden- en kleinbedrijf op het niveau van de Unie en op nationaal niveau

Bestudeerd wordt op welke wijze kleine ondernemingen op lidstaat- en EU-niveau vertegenwoordigd kunnen worden. Het nationale en communautaire beleid moet beter worden gecoördineerd en evaluaties moeten worden uitgevoerd om de prestaties van kleine bedrijven te verbeteren. Ieder voorjaar zal een jaarverslag over de tenuitvoerlegging van het handvest verschijnen.

Voor de lidstaten van de EU is in het voorjaar 2000 begonnen met de tenuitvoerlegging. De toetredende landen en de kandidaat-lidstaten nemen sinds het voorjaar 2002 aan het proces deel. Na de goedkeuring van het handvest door de toetredende landen en de kandidaat-lidstaten in Maribor (Slovenië) op 23 april 2002 is het proces ook in andere geografische zones op gang gebracht. De westelijke Balkanlanden (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Montenegro) hebben in juni 2003 in Thessaloniki (Griekenland) het handvest goedgekeurd. In 2004 hebben deze landen een begin gemaakt met de eerste cyclus van het tenuitvoerleggingsproces. Moldavië heeft zich in 2004 daarbij aangesloten.

GERELATEERDE BESLUITEN

Europees-mediterraan handvest voor het bedrijfsleven (EN)(FR)

Op 4 oktober 2004 hebben Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, de Palestijnse Nationale Autoriteit, Syrië en Tunesië tijdens de Euro-mediterrane conferentie van de ministers van Industrie in Caserta het Europees-mediterraan handvest voor het bedrijfsleven goedgekeurd.

Het hoofddoel van dit handvest is de voorbereiding van de oprichting van de Euromed-vrijhandelszone, de versterking van de Euro-mediterrane partnerschappen en de totstandbrenging van een klimaat dat gunstig is voor de bedrijven van de regio. Het handvest is in grote mate geïnspireerd op het model van het Europees handvest voor kleine bedrijven.

See also

 • Nadere informatie is te vinden op de pagina "Europees Handvest voor kleine bedrijven" (EN) van directoraat-generaal Ondernemingen en industrie
 • Meer informatie over het beleid en de programma's van de Unie voor het mkb is te vinden op de Europese portal voor het mkb

Laatste wijziging: 31.07.2007

Top