Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/103/EG - Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen

SAMENVATTING

Motorrijtuigenverzekeringen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de schadeverzekeringen die worden afgesloten in de Europese Unie (EU). De richtlijn heeft ten doel EU-bewoners te helpen die zijn betrokken bij een verkeersongeval in een ander EU-land.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Op grond van de richtlijn zijn verzekeringsnemers van de verplichte motorrijtuigenverzekering gedekt om in de hele EU te rijden.

KERNPUNTEN

De richtlijn:

bepaalt dat alle motorvoertuigen in de EU door een verplichte aansprakelijkheidsverzekering* gedekt moeten zijn

heft grenscontroles op verzekeringen op om internationaal reizen in de EU te vergemakkelijken

stelt minimumbedragen vast inzake aansprakelijkheidsverzekeringen in EU-landen

legt vrijgestelde personen en instanties die verantwoordelijk zijn voor de schadeloosstelling vast

voert een mechanisme in voor de vergoeding van lokale slachtoffers van verkeersongevallen die werden veroorzaakt door voertuigen uit een ander EU-land

vereist een snelle afhandeling van vorderingen als gevolg van ongevallen die zich hebben voorgedaan buiten het EU-land waar het slachtoffer woont (zogenaamde „bezoekende slachtoffers”)

geeft polishouders het recht om een verklaring te vragen over de vorderingen (of het ontbreken van vorderingen) die met betrekking tot hun voertuig gedurende de laatste vijf jaar van de contractuele betrekkingen zijn ingediend.

Deze richtlijn strekt niet tot regulering van aansprakelijkheidskwesties, met inbegrip van compensatieregelingen, die door EU-landen worden behandeld, of „volledige dekkingen” bij lichamelijke letsels van de bestuurder of schade aan voertuigen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 27 oktober 2009.

ACHTERGROND

Website van de Europese Commissie over motorrijtuigenverzekering

KERNBEGRIPPEN

*Aansprakelijkheidsverzekering: dekking van schade, verlies of letsel die aan een andere persoon is toegebracht als gevolg van handelingen van de verzekeringsnemer.

BESLUIT

Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/103/EG

27.10.2009

-

PB L 263 van 7.10.2009, blz. 11-31

Laatste bijwerking 12.10.2015

Top