Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorvoertuigen op waterstof — Regels voor typegoedkeuring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorvoertuigen op waterstof — Regels voor typegoedkeuring

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 79/2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening stelt de productievereisten vast voor motorvoertuigen op waterstof voor personen- en goederenvervoer, alsmede voor hun onderdelen en systemen.

KERNPUNTEN

 • Fabrikanten moeten
  • aantonen dat alle nieuwe waterstofvoertuigen die in de EU worden verkocht, geregistreerd of in gebruik genomen en alle systemen of onderdelen daarvan voldoen aan de wetgeving;
  • de goedkeuringsinstanties voorzien van relevante informatie over de voertuigspecificaties en de testomstandigheden;
  • de nodige informatie verstrekken voor de inspectie van de waterstofsystemen en de onderdelen daarvan gedurende de levensduur van het voertuig.
 • Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat waterstofsystemen en onderdelen daarvan
  • bestand zijn tegen de elektrische, mechanische, thermische en chemische bedrijfsomstandigheden, zonder lekken of zichtbare vervormingen;
  • tegen overdruk zijn beveiligd;
  • gedurende hun verwachte levensduur op betrouwbare wijze bestand zijn tegen de te verwachten temperatuur- en drukniveaus;
  • zodanig ontworpen zijn dat ze kunnen worden geïnstalleerd en zijn beschermd tegen schade.
 • De verordening omvat specifieke testprocedures voor verschillende typen waterstoftanks en onderdelen daarvan.
 • De Europese Commissie heeft de bevoegdheid om uitvoeringsmaatregelen aan te nemen, zoals gedetailleerde voorschriften voor de verschillende tests en de informatie die fabrikanten moeten overleggen.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 24 februari 2011.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 35 van 4.2.2009, blz. 32–46)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 406/2010 van de Commissie van 26 april 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof (PB L 122 van 18.5.2010, blz. 1-107). De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 406/2010 van de Commissie zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Verordening (EU) nr. 630/2012 van de Commissie van 12 juli 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat betreft de typegoedkeuringsvoorschriften voor motorvoertuigen op waterstof en op mengsels van waterstof en aardgas met betrekking tot emissies, alsmede de opneming van specifieke informatie betreffende met een elektrische aandrijflijn uitgeruste voertuigen in het inlichtingenformulier voor EG-typegoedkeuring (PB L 182 van 13.7.2012, blz. 14–26)

Laatste bijwerking 21.03.2016

Top