Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten komen in aanmerking voor communautaire financiering die de reële kosten van de activiteiten geheel of gedeeltelijk dekt. Het huidige juridische kader voor de regeling van deze acties komt in de plaats van de twee afzonderlijke regelingen voor acties op de binnenmarkt enerzijds en in derde landen anderzijds.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad van 17 december 2007 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen.

SAMENVATTING

Het onderhavige juridische kader beschrijft en regelt de voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten.

Toepassingsgebied

Het betreft de volgende activiteiten op de binnenmarkt en in derde landen:

 • acties op het gebied van public relations, afzetbevordering en reclame die de intrinsieke eigenschappen en de voordelen van communautaire producten onderstrepen;
 • voorlichtingscampagnes over de communautaire regelingen inzake kwaliteit en etikettering van landbouwproducten en levensmiddelen, alsook inzake biologische producten;
 • voorlichtingsacties over de communautaire regeling voor de indeling van wijn en gedistilleerde dranken;
 • studies om de resultaten van de afzetbevorderings- en voorlichtingsacties te evalueren;
 • deelname aan evenementen, beurzen en tentoonstellingen van Europees of nationaal belang.

In derde landen omvatten de afzetbevorderingsacties ook:

 • studies van nieuwe markten;
 • handelsmissies op hoog niveau.

Deze acties mogen niet aanzetten tot de consumptie van een product vanwege de specifieke oorsprong ervan.

Betrokken sectoren, producten en markten

De verordening voorziet in criteria voor de keuze van de sectoren waarop de afzetbevorderingsacties zijn gericht. Bovendien is in de verordening bepaald dat de Commissie de lijst van betrokken producten en markten van derde landen vaststelt. Doorgaans betreft het voor rechtstreeks verbruik of voor verwerking bestemde producten, alsook typische producten met een hoge toegevoegde waarde. De Commissie stelt eveneens richtsnoeren vast waarin wordt aangegeven welke strategie moet worden gevolgd.

Goedkeuringsbepalingen

Bovengenoemde activiteiten worden uitgevoerd in het kader van door beroeps- of bedrijfskolomorganisaties vastgestelde programma's. Deze organisaties leggen hun voorstellen voor voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma's voor aan de lidstaten die de programma's die zij hebben geselecteerd en gedeeltelijk zullen financieren, doorzenden aan de Commissie. Met de hulp van technische assistenten selecteert de Commissie bepaalde programma's en besluit zij over de bijbehorende budgetten, waarbij zij prioriteit verleent aan programma's waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

Bovendien kan de Commissie het initiatief nemen om voorlichtings- en afzetbevorderingsacties volledig te financieren. Deze acties worden op de binnenmarkt en in derde landen ten uitvoer gelegd door organisaties die door de Commissie worden gekozen.

Financiering

De financiering van de reële kosten van de programma's is als volgt opgesplitst:

 • maximaal 50% wordt gedekt door communautaire financiering (60% wanneer de programma's betrekking hebben op afzetbevorderingsacties voor groenten en fruit die in het bijzonder zijn gericht op kinderen in onderwijsinstellingen van de Gemeenschap);
 • ten minste 20% wordt gedekt door de indienende organisaties;
 • de rest wordt gedekt door de betrokken lidstaat.

Comitéprocedure

De Commissie wordt bij de selectie en het beheer van de programma's bijgestaan door het beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten.

Referenties

Besluitl

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 3/2008

24.12.2007

-

PB L 156 van 5.1.2008

Laatste wijziging: 28.01.2008

Top