Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nadruk op kinderen bij extern optreden van de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nadruk op kinderen bij extern optreden van de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2008) 55 definitief) — Een bijzondere plaats voor kinderen in het externe optreden van de EU

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

  • Het doel van de mededeling is het realiseren van een brede EU-aanpak inzake de bescherming en bevordering van de rechten van het kind in niet-EU-landen.
  • De aanpak is gebaseerd op een alomvattende en universeel toepasbare kijk op de rechten van het kind en maakt deel uit van bredere EU-strategieën op het gebied van ontwikkeling en armoedebestrijding.

KERNPUNTEN

ACHTERGROND

  • Kinderen en jongeren vormen de sleutel tot de toekomstige vooruitgang en het succes van hun maatschappij. Investeren in kinderen betekent investeren in de toekomst. Echter, 47 % van alle mensen die in extreme armoede leven, zijn 18 jaar of jonger. Onder hen bevinden zich velen die ook lijden onder sociale uitsluiting, geweld en misbruik, wat de mogelijkheden tot het leiden van een bevredigend leven beperkt en bijdraagt aan maatschappelijke instabiliteit.
  • Deze mededeling volgt op de mededeling uit 2006 genaamd „Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind”, waarin de basis is gelegd voor een langetermijnstrategie voor de EU op het gebied van kinderrechten. Dit sluit aan op de EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind uit 2007, die de basis vormen voor EU-maatregelen bij het bevorderen van de rechten van het kind in extern beleid.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een bijzondere plaats voor kinderen in het externe optreden van de EU (COM(2008) 55 definitief, 5.2.2008)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Werkdocument van de diensten van de Commissie — Kinderen in nood- en crisissituaties (SEC(2008) 135 definitief, 5.2.2008)

Werkdocument van de diensten van de Commissie — Het actieplan van de Europese Unie over de rechten van het kind in het buitenlandse beleid (SEC(2008) 136 definitief , 5.2.2008)

Laatste bijwerking 06.12.2016

Top