Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ontvoeringen door terroristen — Delen van informatie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ontvoeringen door terroristen — Delen van informatie

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling van de Raad betreffende het delen van informatie over ontvoeringen door terroristen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE AANBEVELING?

 • In deze aanbeveling staat de procedure voor het delen van ervaring tussen EU-landen om gevallen van ontvoering door terroristen op te lossen.

KERNPUNTEN

 • Ontvoeringen door terroristen vormen een enorme uitdaging voor EU-landen. Om zulke situaties succesvol op te lossen, hebben landen achtergrondinformatie nodig, moeten ze contacten leggen en vertrouwelijke besprekingen op gang brengen. Door informatie te delen kan snel worden nagegaan of een ander EU-land al nuttige ervaring heeft met ontvoeringen in dezelfde regio, door dezelfde terroristische groepering of onder vergelijkbare omstandigheden.
 • Om dit te bereiken wordt elk EU-land aangeraden gegevensbladen te verspreiden aan andere EU-landen over iedere ontvoering door terroristen nadat de zaak is opgelost.
 • Deze informatie moet bestaan uit:
  • land en regio waarin de ontvoering heeft plaatsgevonden;
  • aantal en nationaliteit van de gijzelaar(s);
  • tijd en datum van de ontvoering en de afloop ervan;
  • verantwoordelijke ontvoerders/terroristische groepering;
  • wijze van ontvoering;
  • motief voor de ontvoering;
  • eventuele inschakeling van een bemiddelaar;
  • contactpersoon in het betrokken EU-land.
 • In voorkomend geval moet ook de volgende aanvullende informatie worden verstrekt:
  • de reden waarom de gijzelaar zich in het land bevond, talenkennis van de gijzelaar, geslacht van de gijzelaar;
  • ideologie, nationaliteit, talenkennis van de ontvoerders;
  • door de ontvoerders gebruikte middelen om zich tot het publiek te richten;
  • details over de wijze waarop de ontvoerders te werk zijn gegaan.
 • In de bijlagen bij deze aanbeveling zit een voorstel van een standaardformulier voor deze informatie met voorstellen voor eventueel aanvullende informatie zoals de onderhandelingsstrategie, vertragingsmanoeuvres en of er losgelden of politieke eisen van toepassing waren.
 • Nadere informatie en ervaring moet bilateraal worden gedeeld in overeenstemming met de nationale wetgeving. Behandeling van persoonsgegevens dient ook in overeenstemming met de nationale wetgeving te gebeuren.
 • Ieder EU-land moet informatie verzamelen over alle voorvallen die zich sedert 1 januari 2002 hebben voorgedaan en dit overzicht voorleggen aan de andere EU-landen. Ook moet er een lijst met contactpersonen worden verspreid om rechtstreekse communicatie te vergemakkelijken.
 • De informatie moet worden gedeeld via het BdL-netwerk voor het delen van informatie over terroristische voorvallen in de gehele EU (zie Besluit 2005/671/JBZ van de Raad). De informatie moet ook worden gedeeld met Europol, wat na twaalf maanden moet worden geëvalueerd om te bepalen of er voor de hoeveelheid en het soort informatie een gegevensbank nodig is.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BESLUIT

Aanbeveling van de Raad van 12 juni 2007 betreffende het delen van informatie over ontvoeringen door terroristen (PB L 214 van 17.8.2007, blz. 9-12)

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2005/671/JBZ van de Raad van 20 september 2005 betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard (PB L 253 van 29.9.2005, blz. 22-24)

Laatste bijwerking 03.05.2016

Top