Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Versterking van de controle op de synthetische drug benzylpiperazine (BZP)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Versterking van de controle op de synthetische drug benzylpiperazine (BZP)

De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld de Europese burgers te beschermen tegen BZP, een psychoactieve stof in poeder-, capsule- of tabletvorm. Dit voorstel heeft tot doel BZP te onderwerpen aan controlemaatregelen alsook strafrechtelijke sancties met betrekking tot BZP in te voeren.

VOORSTEL

Besluit 2008/206/JBZ van de Raad van 3 maart 2008 houdende omschrijving van 1-benzylpiperazine (BZP) als nieuwe psychoactieve stof die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke bepalingen moet worden onderworpen.

SAMENVATTING

BZP (1-benzylpiperazine) is een nieuwe psychoactieve drug die het centrale zenuwstelsel stimuleert. BZP heeft geen bewezen of erkende medische waarde. Voor recreationele doeleinden wordt BZP verkocht via websites of in "smartshops/herbal shops".

De gevaren van het gebruik van deze stof zijn nog niet genoegzaam bekend. Derhalve heeft de Commissie aan de Raad voorgesteld - op grond van een gezamenlijk rapport van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) en Europol - de maatschappelijke risico's en de gezondheidsrisico's van deze stof te meten door het uitvoeren van een risicobeoordeling op grond van Besluit 2005/387/JBZ van de Raad van 10 mei 2005 inzake de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen.

De risicobeoordeling van BZP leverde volgende resultaten op: dertien lidstaten en Noorwegen hebben reeds BZP-vangsten gemeld gaande van 1 capsule/tablet tot 64 900 tabletten. Er zijn evenwel geen gegevens die kunnen wijzen op de betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit.

BZP is een psychoactieve stof; Aan het gebruik van BZP kunnen volgende risico's zijn verbonden:

 • toename van de hartfrequentie;
 • verhoogde bloeddruk;
 • opgewondenheid en hyperactiviteit.

Deze drug kan ook secundaire effecten hebben, die tot uiting kunnen komen in de "neergaande" fase, tot 24 uur na de inname van de drug. De effecten komen tot uiting in de vorm van:

 • braken en misselijkheid;
 • hoofd- en maagpijn;
 • gebrek aan eetlust;
 • angst en slapeloosheid;
 • humeurigheid en prikkelbaarheid;
 • waanideeën;
 • verwarring;
 • hartkloppingen en angsttoestanden.

Bepaalde effecten worden wellicht door BZP veroorzaakt. Dit moet evenwel nog worden bewezen. Klinische verslagen lijken erop te wijzen dat er een verband is tussen het gebruik van BZP en epileptische aanvallen, hoewel deze conclusie op een zeer beperkt aantal gevallen is gebaseerd. BZP is aangetroffen in post mortem genomen monsters. In welke mate BZP heeft bijgedragen tot de overlijdens is echter niet bekend, omdat in alle gevallen andere stoffen of andere omstandigheden een rol speelden.

Uit de risicobeoordeling blijkt dat er onvoldoende overtuigend wetenschappelijk bewijs bestaat over de aan BZP verbonden algemene risico's. Wegens het risico van BZP voor de gezondheid en gezien het voorzorgsbeginsel dient controle te worden uitgeoefend op deze stof en dienen controlemaatregelen te worden genomen.

Slotbepalingen

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat BZP wordt onderworpen aan de controlemaatregelen en de strafrechtelijke sancties waarin is voorzien door de wetgeving die de lidstaten hebben aangenomen om te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van het VN-Verdrag van 1971 inzake psychotrope stoffen.

Context

Er werden reeds verscheidene initiatieven genomen. Uit de risicobeoordeling van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) blijkt het gebruik van BZP kan leiden tot gezondheidsproblemen waarvan de effecten op lange termijn niet bekend zijn. Uitgaande van deze vaststelling verzoekt de Commissie BZP aan controlemaatregelen te onderwerpen, zoals wordt voorzien in het VN-Verdrag inzake psychotrope stoffen. Dit voorstel vloeit ook voort uit de gegevens die werden in gewonnen in het kader van de risicobeoordeling ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen.

Het Besluit 2005/387/JBZ van de Raad van 10 mei 2005 voorziet in een uit drie fasen bestaande procedure om specifieke nieuwe psychoactieve stoffen onder controle te stellen. De eerste fase bestaat in het opstellen van een verslag waarin alle over BZP beschikbare gegevens worden opgenomen. Deze door het EWDD en Europol opgestelde risicobeoordeling werd op 22 februari 2007 aan de Raad voorgelegd. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad verzocht dat een grondig onderzoek zou worden uitgevoerd naar de aan het gebruik van BZP verbonden risico's door:

 • het uitgebreide wetenschappelijk comité van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving;
 • de Commissie;
 • Europol;
 • het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA).

Referenties en procedure

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2008/206/JBZ

8.3.2008

-

L 63 van 7.3.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2005/387/JBZ van de Raad van 10 mei 2005 inzake de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen [PB L 127 van 20.5.2005].

Laatste wijziging: 18.04.2008

Top