Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Specifiek programma: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen van terrorisme (2007 - 2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Specifiek programma: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen van terrorisme (2007 - 2013)

De Europese Unie (EU) stelt in het kader van het algemene programma “Veiligheid en bescherming van de vrijheden” een specifiek programma in voor de periode van 2007 tot 2013 ter ondersteuning van projecten op het gebied van preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen van terreuraanslagen en andere aan de veiligheid gerelateerde risico’s.

BESLUIT

Besluit 2007/124/EG van de Raad van 12 februari 2007 tot vaststelling van het specifieke programma "Terrorisme en andere aan veiligheid gerelateerde risico's: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen" voor de periode 2007-2013, als onderdeel van het Algemene programma "Veiligheid en bescherming van de vrijheden".

SAMENVATTING

Dit programma heeft ten doel de lidstaten ondersteuning te bieden bij hun inspanningen om terroristische aanslagen te verhinderen, om paraat te staan wanneer deze zich toch voordoen en om de burgers en de kritieke infrastructuur te beschermen. Het moet bijdragen aan de bescherming tegen terreuraanslagen en andere aan de veiligheid gerelateerde risico’s.

Preventie en paraatheid

Het programma beoogt:

  • een betere risicobeoordeling in verband met kritieke infrastructuur en de uitwerking van beschermingsmechanismen en veiligheidsnormen;
  • de ondersteuning van gezamenlijke operationele maatregelen om de veiligheid van grensoverschrijdende bevoorradingsketens te verbeteren;
  • de aanmoediging van samenwerking en de uitwisseling van ervaringen op het gebied van de bescherming van kritieke infrastructuur.

Beheersing van de gevolgen

Het programma voorziet met name in de uitwisseling van knowhow en goede praktijken tussen de diverse met crisisbeheersing belaste actoren en in de organisatie van gezamenlijke oefeningen om de coördinatie tussen de bevoegde instanties te bevorderen.

In aanmerking komende acties en projecten

Dankzij het programma kunnen door middel van subsidies en overheidsopdrachten de volgende projecten worden gefinancierd:

  • Europese projecten die door de Commissie worden opgezet en beheerd;
  • internationale projecten waarbij partners uit minstens twee lidstaten of uit één lidstaat en één kandidaat- of toetredingsland zijn betrokken;
  • nationale projecten in de lidstaten waarmee transnationale en/of communautaire projecten worden voorbereid en/of projecten in het kader waarvan innoverende technieken worden ontwikkeld die eventueel in andere landen kunnen worden gebruikt.

In aanmerking komen met name operationele acties die samenwerking en coördinatie bevorderen, alsook analyse-, toezicht- en auditactiviteiten, uitwisseling van informatie, opleiding, uitwisseling van deskundigen en bewustmakings- en verspreidingsactiviteiten.

Om aan het programma “Terrorisme: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen” te kunnen deelnemen, moeten belangstellende organisaties rechtspersoonlijkheid hebben en in een lidstaat gevestigd zijn. Organisaties met winstoogmerk komen slechts voor subsidies in aanmerking indien ze samenwerken met openbare instellingen of organisaties zonder winstoogmerk.

Context

Het specifieke programma inzake terrorisme en het specifieke programma inzake criminaliteit maken deel uit van het algemene programma "Veiligheid en bescherming van de vrijheden", dat over een begroting van 745 miljoen euro beschikt voor de periode 2007-2013.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2007/124/EG

24.2.2007

-

L 58 van 24.2.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2011 over de tussentijdse evaluatie van het kaderprogramma_“Veiligheid en bescherming van de vrijheden” (2007-2013) [COM(2011) 318 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]. De Commissie evalueert in dit verslag de uitvoering van het programma “Terrorisme en andere aan de veiligheid gerelateerde risico’s: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen” in de periode van 2007 tot 2009. De door het programma ondersteunde projecten hebben over het algemeen genomen de verwachte resultaten opgeleverd: er zijn nieuwe instrumenten en methoden ontwikkeld, er zijn goede praktijken uitgewisseld en de kennis over specifieke vraagstukken is uitgebreid. Het merendeel van de projecten heeft betrekking op preventie van en paraatheid voor risico’s die gericht zijn op rechtshandhavingsinstanties. Italië en Spanje alleen zijn goed voor 48 % van alle projecten. De Commissie wijst evenwel op verschillende problemen in de uitvoering van het programma en stelt een onderbesteding van de betalingskredieten vast. Zij stelt voor het programma voort te zetten tot 2013 en de procedure voor subsidieverlening en de evaluatieprocedure te verbeteren.

Mededeling van de Commissie betreffende een Europees programma voor de bescherming van kritieke infrastructuur [COM(2006) 786 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement tot vaststelling van een kaderprogramma betreffende "Veiligheid en bescherming van de vrijheden" voor de periode 2007-2013 [COM(2005) 124 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 05.09.2011

Top