Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handvuurwapens en lichte wapens: strijden tegen accumulatie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handvuurwapens en lichte wapens: strijden tegen accumulatie

 

SAMENVATTING VAN:

Strategie van de EU ter bestrijding van de illegale accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens en munitie daarvoor

WAT DOET DEZE STRATEGIE?

De strategie biedt een actieplan ter bestrijding van de dreiging die verband houdt met de illegale accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens (SALW)* en munitie daarvoor, waarbij gebruik wordt gemaakt van een breed scala aan mechanismen die de EU ter beschikking staan.

KERNPUNTEN

ACHTERGROND

De gevolgen van de excessieve accumulatie en ongecontroleerde verspreiding van SALW staan centraal in vier van de vijf uitdagingen (terrorisme, verspreiding van massavernietigingswapens, regionale conflicten, het falen van de staat en georganiseerde misdaad) die zijn omschreven in de Europese veiligheidsstrategie.

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Handvuurwapens en lichte wapens (SALW): Alle draagbare dodelijke wapens. Handvuurwapens zijn onder andere vuistvuurwapens, hagelgeweren, semi-automatische vuurwapens en lichte machinegeweren. Lichte wapens zijn onder andere zware automatische vuurwapens, granaatwerpers en antitankgeweren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

EU-strategie ter bestrijding van de illegale accumulatie van en handel in SALW en munitie daarvoor, Raad van de Europese Unie, Brussel, 13 januari 2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (PB L 77 van 15.3.2014, blz. 1-10)

Besluit (GBVB) 2015/1908 van de Raad van 22 oktober 2015 ter ondersteuning van een mondiaal rapportagemechanisme inzake illegale handvuurwapens en lichte wapens en andere illegale conventionele wapens en illegale munitie om het risico van illegale handel te beperken („iTrace II”) (PB L 278 van 23.10.2015, blz. 15–25)

Laatste bijwerking 04.07.2016

Top