Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens

EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

BESLUIT

Strategie van de EU ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens van 12 december 2003 (doc. 15708/03 - niet gepubliceerd in het Publicatieblad)

SAMENVATTING

De verspreiding van massavernietigingswapens (MVW's) is een van de grootste veiligheidsuitdagingen van de EU. De EU stelt een strategie op voor het beperken en zelfs uitbannen van programma's voor de ontwikkeling van MVW's en de levering ervan aan landen overal ter wereld.

WAT DOET DEZE STRATEGIE?

Deze strategie is erop gericht programma's voor MVW's wereldwijd te voorkomen, te ontmoedigen, tegen te houden en, waar mogelijk, uit te bannen. Sinds het instellen van de strategie in 2003 zijn de belangrijkste principes van de strategie:

het versterken van internationale non-proliferatiemechanismen en het verbeteren van systemen voor het vaststellen van schendingen van de regels vastgelegd in multilaterale verdragen;

het bevorderen van een stabiele internationale en regionale omgeving door het versterken van ontwapeningsprogramma's en door de non-proliferatiedoelstelling op te nemen in alle politieke, diplomatieke en economische EU-activiteiten;

nauwe samenwerking met belangrijke partners zoals de VS, Rusland en de NAVO, en bijstand aan niet-EU-landen.

KERNPUNTEN

De Raad van de Europese Unie houdt voortdurend toezicht op de strategie en ontvangt om de zes maanden voortgangsverslagen.

De strategie wordt uitgevoerd via projecten en activiteiten zoals:

EU-steun voor de Haagse Gedragscode, een stel regels tegen ballistische raketten (Besluit 2014/913/GBVB);

In 2008 heeft de EU nieuwe actielijnen in de strijd tegen de proliferatie van massavernietigingswapens aangenomen, die bedoeld zijn om de strategie doeltreffender te maken door o.a. het bewustzijn in wetenschappelijke, academische en financiële instellingen te verhogen en maatregelen te ontwikkelen om de overdracht van kennis over MVW's aan de verkeerde partijen te voorkomen.

ACHTERGROND

EU-maatregelen voor de bestrijding van de verspreiding van MVW's.

Laatste bijwerking 24.09.2015

Top