Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De bestrijding van frauduleuze documenten: een beeldopslagsysteem (FADO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De bestrijding van frauduleuze documenten: een beeldopslagsysteem (FADO)

 

SAMENVATTING VAN:

Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JHA betreffende de invoering van een Europees beeldopslagsysteem

WAT IS HET DOEL VAN DIT GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN?

Er wordt een op de internettechnologie gebaseerd beeldopslagsysteem voor de Europese Unie (EU) mee ingevoerd onder de naam FADO (False and Authentic Documents Online). Hiermee kunnen EU-landen snel beelden delen van authentieke, nagemaakte en vervalste documenten om zo illegale immigratie en het gebruik van frauduleuze documenten te bestrijden.

KERNPUNTEN

 • Het systeem is meertalig, gebruikersvriendelijk ontworpen en gebaseerd op een zeer nauwkeurige codificatie om de standaardisatie en beveiliging van de informatie te waarborgen.
 • Eén centrale dienst in elk EU-land heeft een verbinding met het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, maar elk EU-land kan zijn eigen systeem ontwikkelen voor veilige interne gegevensverzending. De individuele werkstations in een EU-land hebben geen andere directe verbinding met het secretariaat-generaal dan via hun eigen centrale dienst.
 • Informatie die aan het secretariaat-generaal wordt verstrekt, wordt zo snel mogelijk ingevoerd in het FADO-systeem. Elk EU-land is er dan verantwoordelijk voor om deze gegevens in het eigen systeem in te voeren.
 • Het feit dat dit EU-systeem wordt opgezet, verhindert EU-landen niet om eigen nationale systemen op te zetten waarmee ze aan hun eigen vereisten ten aanzien van grensbeveiliging en toetsing van documenten kunnen voldoen.
 • Het ontwerp van het systeem is met name bedoeld om het volgende mogelijk te maken:
  • vergelijking van originele en vervalste documenten op het scherm;
  • gecentraliseerde gegevens over vervalsings- en beveiligingstechnieken;
  • kruisverwijzingen, zodat gebruikers verwante gegevens snel kunnen vinden;
  • meldingen over bepaalde nagemaakte documenten.
 • Documenten van EU-landen en van derde landen van waaruit regelmatige immigratiestromen plaatsvinden, krijgen prioriteit.
 • Op 1 december 2014 deelde het Verenigd Koninkrijk aan de Europese Commissie mee dat het aan het gemeenschappelijk optreden wil deelnemen. Dit werd bevestigd door Besluit 2014/858/EU van de Commissie.

VANAF WANNEER IS HET GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN TOEPASSING?

Het gemeenschappelijk optreden is vanaf 10 december 1998 van toepassing.

ACHTERGROND

Het toenemend aantal authentieke en nagemaakte immigratiedocumenten, zoals paspoorten, verblijfsvergunningen en visa, en de steeds verfijndere technieken voor vervalsing betekenen dat de middelen om illegale immigratie en het gebruik van nagemaakte documenten te bestrijden steeds moeten worden vernieuwd.

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JHA van 3 december 1998 door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de invoering van een Europees beeldopslagsysteem (FADO) (PB L 333 van 9.12.1998, blz. 4-7)

GERELATEERD DOCUMENT

Besluit 2014/858/EU van de Commissie van 1 december 2014 betreffende de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van de wens deel te nemen aan de handelingen van de Unie op het gebied van de politiële samenwerking en de justitiële samenwerking in strafzaken die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld en die geen deel uitmaken van het Schengenacquis (PB L 345 van 1.12.2014, blz. 6-9)

Laatste bijwerking 23.08.2016

Top