Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-model voor verblijfstitels

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-model voor verblijfstitels

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad — uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van niet-EU-landen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Ze stelt een uniform model voor verblijfstitels en de informatie die deze moeten bevatten vast voor niet-EU-onderdanen die legaal in de EU verblijven.

KERNPUNTEN

De verblijfstitels moeten afzonderlijke documenten in de vorm van een kaart zijn (oorspronkelijk konden dat ook stickers gehecht aan een ander officieel document zijn).

In de verordening worden de vorm en inhoud van alle zichtbare gegevens die op het document gegeven moeten worden, gespecificeerd, zoals de achter- en voornaam (in die volgorde) van een individu en de begin- en einddatum van de geldigheid van een verblijfstitel, alsook de gegevens die op de contactloze chip moeten worden opgeslagen.

Technische specificaties hebben betrekking op de kleur, het drukprocédé en de technieken en materialen die voor de verblijfstitels moeten worden gebruikt.

De specificaties bevatten beveiligingsvoorzieningen om namaak en vervalsing te voorkomen. Deze worden geheim gehouden en uitsluitend bekendgemaakt aan de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het drukken van de verblijfstitels.

EU-landen kunnen verdere nationale beveiligingsvoorzieningen toevoegen in overeenstemming met de lijst in de bijlage van de verordening indien zij dat wensen voor zover zij het uiterlijk van de kaart daarbij niet veranderen.

De verordening is niet van toepassing op gezinsleden van Europese burgers die hun recht om in een ander EU-land te wonen, uitoefenen, visumhouders of niet-EU-burgers die tot een maximum van drie maanden in een ander EU-land mogen verblijven zonder een visum.

Verordening (EG) nr. 380/2008 wijzigt Verordening (EG) nr. 1030/2002 met betrekking tot de integratie van biometrische identificatiegegevens* in het uniforme model voor verblijfstitels.

Biometrische identificatiegegevens worden gebruikt om de authenticiteit van de verblijfstitel en de identiteit van de houder te verifiëren. Deze bestaan uit een recente foto en twee vingerafdrukken van de aanvrager.

De procedure voor de afname van deze identificatiegegevens moet in navolging zijn van de nationale wetgeving en de waarborgen die zijn vervat in het mensenrechtenverdrag en het verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties.

De data van de biometrische identificatiegegevens moeten worden opgeslagen en beveiligd zodat hun integriteit, authenticiteit en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd.

KERNBEGRIPPEN

* Biometrische identificatiegegevens: het gebruik van een of meer fysieke kenmerken van een individu (vingerafdrukken, gezichtsvorm, iris), opgeslagen op een medium zoals een smartcard, barcode of document, om de identiteit van de persoon die een document overlegt, te controleren.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (PB L 157 van 15.6.2002, blz. 1-7)

Laatste bijwerking 29.10.2015

Top