Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samenwerking tussen EU-landen op het gebied van consumentenbescherming

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Samenwerking tussen EU-landen op het gebied van consumentenbescherming

Door deze verordening wordt een netwerk opgericht van bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming. De verordening is uitsluitend van toepassing op inbreuken die binnen de Europese Unie (EU) worden gepleegd.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming („verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming”).

SAMENVATTING

Samenwerking tussen autoriteiten in EU-landen

Ieder EU-land wijst de nationale instanties aan die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, die zich bij het netwerk voor wederzijdse bijstand zullen aansluiten. In ieder land zorgt één verbindingsbureau voor de coördinatie tussen de nationale instanties.

Dit netwerk stelt nationale instanties in staat informatie uit te wisselen en samen te werken met hun tegenhangers in andere EU-landen.

De verordening omvat situaties met betrekking tot de collectieve belangen van consumenten en bevordert de samenwerking tussen instanties om overtredingen van consumentenregelgeving stop te zetten wanneer het bedrijf en de consument in verschillende landen gevestigd zijn.

Deze samenwerking is van toepassing op consumentenregelgeving die een aantal aspecten beslaat, waaronder oneerlijke handelspraktijken, oneerlijke contractvoorwaarden, elektronische handel, vergelijkende reclame, pakketreizen, timesharing, verkoop op afstand en passagiersrechten.

Wederzijdse bijstand en communautaire activiteiten

Iedere instantie kan om bijstand verzoeken van andere leden van het netwerk om eventuele schendingen van consumentenrechten te onderzoeken.

Om een halt toe te roepen aan inbreuken die gelijktijdig in verschillende of alle EU-landen plaatsvinden, mogen instanties:

  • gemeenschappelijke activiteiten ondernemen zoals „bezemacties”, wat inhoudt dat de websites van een bepaalde sector in de hele EU (vliegtickets, downloadbare digitale inhoud, enz.) worden doorgelicht tijdens een jaarlijkse operatie onder leiding van de Europese Commissie;
  • in samenwerking met de Commissie een gemeenschappelijke aanpak toepassen bij het toepassen van wetgeving inzake consumentenbescherming met betrekking tot een bepaald probleem.

De eerste van deze activiteiten betreft in-app aankopen in onlinespelletjes.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 2006/2004

29.12.2004

-

PB L 364 van 9.12.2004

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2005/29/EG

12.6.2005

12.6.2007

PB L 149 van 11.06.2005

Richtlijn 2007/65/EG

19.12.2007

19.12.2009

PB L 332 van 18.12.2007

Richtlijn 2009/136/EG

19.12.2009

20.5.2011

PB L 337 van 18.12.2009

Verordening (EU) nr. 1177/2010

6.1.2011

18.12.2012

PB L 334 van 17.12.2010

Verordening (EU) nr. 181/2011

20.3.2011

1.3.2013

PB L 55 van 28.02.2011

Verordening (EU) nr. 954/2011

7.10.2011

-

PB L 259 van 4.10.2011

Richtlijn 2013/11/EU

8.7.2013

9.7.2015

PB L 165 van 18.6.2013

Verordening (EU) nr. 524/2013

8.7.2013

-

PB L 165 van 18.6.2013

Achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EG) Nr. 2006/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2007/76/EG van de Commissie van 22 december 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming wat wederzijdse bijstand betreft. ( PB L 32 van 6.2.2007 ).

Deze beschikking bevat eisen inzake informatie, bijvoorbeeld de minimale informatie die moet worden opgenomen in verzoeken tot wederzijdse bijstand en in waarschuwingen, de na te leven termijnen, toegang tot informatie en het gebruik van talen.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 2 juli 2009 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming) ( COM(2009) 336 final van 2.7.2009).

Verslag van de Commissie aan het Europese Parlement en de Raad over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2012 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming) ( COM(2012) 100 final van 12.3.2012).

Verslag van de Commissie aan het Europese Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 1 juli 2014 over de werking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming) ( COM(2014) 439 final van 1.7.2014).

Het verslag laat zien dat de handhaving van de SCB-verordening sinds 2007 positieve resultaten heeft opgeleverd. „ Bezemacties” en een gemeenschappelijke aanpak van handhaving van de wet hebben EU-lidstaten in staat gesteld hun activiteiten op grotere schaal te coördineren, wat heeft geleid tot een betere naleving van wetgeving inzake consumentenbescherming in veel sectoren.

Laatste bijwerking 30.09.2014

Top