Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Netwerk voor probleemoplossing in de interne markt (SOLVIT-netwerk)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Netwerk voor probleemoplossing in de interne markt (SOLVIT-netwerk)

Het SOLVIT-netwerk is bedoeld om problemen op te lossen die ontstaan wanneer overheidsdiensten de regels van de interne markt verkeerd toepassen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen via deze weg snel, gratis en doeltreffend een oplossing vinden zonder naar de rechter te stappen.

BESLUIT

Aanbeveling van de Commissie van 7 december 2001 betreffende beginselen voor het gebruik van "SOLVIT" - het netwerk voor probleemoplossing in de interne markt [Publicatieblad L 331 van 15.12.2001].

3) SAMENVATTING

SOLVIT is een on-linenetwerk dat is opgericht om een buitengerechtelijke (informele) oplossing te vinden voor klachten van consumenten en ondernemingen die ontstaan wanneer overheidsinstanties de regels voor de interne markt onjuist toepassen.

Zo kan het netwerk bijvoorbeeld een rol vervullen bij het oplossen van grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie (EU) op het gebied van arbeidsrecht, de erkenning van academische titels, de inschrijving van auto's, de vestiging van bedrijven of de levering van goederen en diensten. Dit geldt voor alle landen van de EU en daarnaast voor Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Werking van het SOLVIT-netwerk

Sinds de uitbreiding van de EU op 1 mei 2004 telt het SOLVIT-netwerk 28 centra. De SOLVIT-centra maken deel uit van de nationale overheid van de lidstaat waar ze gevestigd zijn. Zij zijn met elkaar verbonden middels een zeer inzichtelijke databank, waarmee de resultaten van het netwerk kunnen worden gevolgd. Sinds 2003 kunnen consumenten- of werkgeversorganisaties hun zaak ook on line indienen.

Dit netwerk voor probleemoplossing, dat kosteloos kan worden ingeschakeld, volgt een informele, klantgerichte werkwijze. Als een SOLVIT-centrum meent dat de klacht van een consument of bedrijf gegrond is, wordt de klacht in behandeling genomen en doorgestuurd naar het SOLVIT-centrum van het land waar het probleem zich heeft voorgedaan. Vervolgens wordt binnen tien weken een oplossing aangedragen.

De voorgestelde oplossingen zijn niet bindend. Als het voorstel voor de cliënt onaanvaardbaar is, staat het hem of haar te allen tijde vrij het probleem langs gerechtelijke weg op te lossen. De oplossing van het probleem is dan een zaak van de desbetreffende lidstaat. Als de lidstaat niet optreedt, behoudt de Commissie zich het recht voor verdere stappen te ondernemen.

Kwaliteit van het SOLVIT-netwerk

Gezien de goede ervaringen met het netwerk en het goede functioneren ervan hebben de Commissie en de SOLVIT-centra gemeenschappelijke kwaliteitsnormen ontwikkeld, met als doel:

  • alle Europese burgers en bedrijven van kwalitatief goede dienstverlening te verzekeren, niet alleen in hun eigen land, maar ook in het land waar het probleem zich heeft voorgedaan;
  • te zorgen dat alle SOLVIT-centra zich samen met de Commissie inzetten voor een kwalitatief goede dienstverlening;
  • zorgen dat het niveau van de kwaliteit en prestaties van het SOLVIT-netwerk niet achteruitgaat als het netwerk wordt uitgebreid en het aantal behandelde zaken toeneemt;
  • met een volledig transparante databank te werken, zodat alle betrokken partijen inzicht hebben in de kwaliteit en doeltreffendheid van het netwerk;
  • te benadrukken dat SOLVIT een nieuwe benadering is, die het midden houdt tussen klachtenbehandeling en administratieve samenwerking.

De Commissie houdt middels regelmatige evaluaties toezicht op de kwaliteit van de voorgestelde oplossingen en de prestaties van het netwerk.

Andere systemen voor de informele oplossing van problemen (tussen consumenten en ondernemingen):

Andere grensoverschrijdende buitengerechtelijke klachtennetwerken voor de beslechting van geschillen tussen consumenten en bedrijven zijn:

De Commissie heeft ook meegewerkt aan het lanceren van het elektronisch platform ECODIR voor het oplossen van consumentengeschillen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Werkdocument van de Commissie van 27 september 2005 inzake het Netwerk voor probleemoplossing in de interne markt (SOLVIT-netwerk) [SEC(2005) 543 - Niet verschenen in het Publicatieblad].

De Commissie streeft ernaar de dienstverlening van SOLVIT te verbeteren nu het netwerk succesvol blijkt en wordt uitgebreid. In 2004 heeft het netwerk maar liefst 73 % méér gevallen afgehandeld dan in 2003. Tegelijk met deze explosieve toename is ook de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd. Inmiddels wordt binnen één week besloten of een zaak al dan niet in behandeling wordt genomen en wordt in 80 % van de zaken een oplossing bereikt.

Naast de normale werkzaamheden van het netwerk zet de dienst SOLVIT Plus zich bovendien bij de betrokken ministeries in voor wijziging van de wetgeving.

Conclusies van de Raad over het SOLVIT-netwerk. Raad Interne Markt - 1 maart 2002 [Niet verschenen in het Publicatieblad].

De Raad onderschrijft in zijn conclusies de aanbeveling van de Commissie van 7 december 2001 betreffende beginselen voor het gebruik van het SOLVIT-netwerk.

See also

Meer informatie vindt u op de pagina's over het SOLVIT-netwerk op de website van het directoraat-generaal Interne markt, waar ook de adressen van alle nationale centra staan vermeld.

Laatste wijziging: 21.06.2007

Top