Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Belasting over de toegevoegde waarde en accijnzen — Vrijstelling voor reizigers van buiten de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Belasting over de toegevoegde waarde en accijnzen — Vrijstelling voor reizigers van buiten de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2007/74/EG van de Raad — Vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde en accijnzen op goederen die worden ingevoerd door reizigers komende uit niet-EU-landen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

 • In de richtlijn worden EU-belastingvrijstellingen in het internationale verkeer gedefinieerd.
 • De richtlijn bevat regels betreffende de vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (btw) en accijnzen op goederen die worden geïmporteerd in de persoonlijke bagage van reizigers afkomstig uit:
  • een niet-EU-land, of
  • een gebied waar EU-wetgeving betreffende btw en/of accijnzen niet van toepassing is, bijv. het eiland Man.

KERNPUNTEN

 • In de richtlijn wordt een drempelwaarde voor vrijstellingen van accijnzen vastgesteld van 430 EUR voor lucht- en zeereizigers, en 300 EUR voor reizigers over land (met inbegrip van binnenwateren).
 • EU-landen mogen deze drempelwaarde verlagen voor reizigers jonger dan 15 jaar, ongeacht hun vervoermiddel. Deze drempelwaarde mag echter niet lager zijn dan 150 EUR.
 • EU-landen mogen de drempelwaarden en de kwantitatieve beperkingen verlagen voor:
  • reizigers die in een grensstreek wonen;
  • grensarbeiders, en
  • het personeel van in het internationale verkeer gebruikte vervoermiddelen.
 • In de richtlijn worden de volgende maximale en minimale kwantitatieve beperkingen vastgesteld voor de invoer van tabak:
  • 200 sigaretten of 40 sigaretten;
  • 100 cigarillo’s of 20 cigarillo’s;
  • 50 sigaren of 10 sigaren;
  • 250 g rooktabak of 50 g rooktabak.
 • EU-landen kunnen ervoor kiezen onderscheid te maken tussen luchtreizigers en andere reizigers door voor de andere reizigers een lagere kwantitatieve beperking toe te passen.
 • In de richtlijn worden de volgende maximale en minimale hoeveelheden vastgesteld voor de invoer van alcohol:
  • in totaal 1 liter drank met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol. of niet gedenatureerde ethylalcohol* van 80 % vol. en hoger;
  • in totaal 2 liter drank met een alcoholgehalte van maximaal 22 % vol.
 • Vrijstellingen voor tabak en alcohol gelden niet voor reizigers jonger dan 17 jaar oud.
 • Elke vier jaar rapporteert de Europese Commissie aan de Raad over de resultaten van de toepassing van de richtlijn. In het meest recente rapport, gepubliceerd in 2013, staat dat de meeste EU-landen tevreden zijn over de richtlijn en geen reden zien tot herziening.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 29 december 2007 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn vóór 1 december 2008 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Niet gedenatureerde ethylalcohol: alcohol waaraan geen stoffen zijn toegevoegd om de alcohol ongeschikt te maken voor consumptie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2007/74/EG van de Raad van 20 december 2007 betreffende de vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde en accijnzen op goederen die worden ingevoerd door reizigers komende uit derde landen (PB L 346 van 29.12.2007, blz. 6–12)

De achtereenvolgende wijzigingen van Richtlijn 2007/74/EG zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2007/74/EG van de Raad betreffende de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde en accijnzen op goederen die worden ingevoerd door reizigers komende uit derde landen (COM(2013) 849 final van 3.12.2013)

Laatste bijwerking 28.11.2016

Top