Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vrijstelling van btw: definitieve invoer van goederen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vrijstelling van btw: definitieve invoer van goederen

In deze richtlijn zijn het toepassingsgebied van de vrijstellingen van belasting over de toegevoegde waarde (btw) alsook de regels voor de toepassing ervan als bedoeld in Richtlijn 2006/112/EG vastgesteld.

BESLUIT

Richtlijn 2009/132/EG van de Raad van 19 oktober 2009 houdende bepaling van de werkingssfeer van artikel 143, onder b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG met betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen.

SAMENVATTING

De landen van de Europese Unie (EU) moeten de definitieve invoer van bepaalde goederen onder de door hen vastgestelde voorwaarden vrijstellen van belasting over de toegevoegde waarde (btw) om concurrentieverstoring en belastingontduiking te vermijden.

De volgende goederen kunnen bij invoer van btw worden vrijgesteld:

 • persoonlijke goederen ingevoerd door natuurlijke personen die hun normale woonplaats van een niet-EU-land naar een EU-land overbrengen;
 • goederen ingevoerd ter gelegenheid van een huwelijk;
 • persoonlijke goederen verkregen in het kader van een erfopvolging;
 • uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren en studenten;
 • goederen met een te verwaarlozen waarde (niet meer dan 10 euro);
 • kapitaalgoederen en andere uitrusting ingevoerd ter gelegenheid van het verleggen van een activiteit;
 • bepaalde landbouwproducten en voor de landbouw bestemde producten;
 • therapeutische stoffen, geneesmiddelen, proefdieren en biologische of chemische stoffen;
 • goederen bestemd voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter;
 • goederen ingevoerd in het kader van internationale betrekkingen;
 • goederen ingevoerd met het oog op klantenwerving;
 • goederen bestemd voor onderzoek, analyse of proefneming;
 • zendingen voor instellingen die auteursrechten dan wel industriële of commerciële octrooirechten beschermen;
 • documentatiemateriaal van toeristische aard;
 • diverse documenten bestemd voor officiële instanties;
 • hulpmateriaal voor de stuwing en bescherming van goederen tijdens vervoer;
 • strooisel, foerage en voedermiddelen voor dieren tijdens hun transport;
 • brandstoffen en smeermiddelen aan boord van motorvoertuigen te land en in containers voor speciale doeleinden;
 • goederen voor de aanleg, het onderhoud of de verfraaiing van gedenktekens;
 • lijkkisten, lijkurnen en grafornamenten.

Deze richtlijn verhindert EU-landen niet om met derde landen ondertekende verdragen betreffende bijzondere vrijstellingen te handhaven.

Op enkele van de bovengenoemde terreinen bestaan uitzonderingen, in het bijzonder voor alcoholhoudende producten en tabak.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2009/132/EG

30.11.2009

-

L 292, 10.11.2009

Laatste wijziging: 09.06.2011

Top