Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
BTW: Bijzondere regeling voor tweedehandsgoederen, kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

BTW: Bijzondere regeling voor tweedehandsgoederen, kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Deze richtlijn beoogt het gemeenschappelijk BTW-stelsel aan te vullen met een communautaire belastingregeling voor tweedehandsgoederen, kunstwerken, antiquiteiten en voorwerpen voor verzamelingen.

BESLUIT

Richtlijn 94/5/EG van de Raad van 14 februari 1994 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG Bijzondere regeling voor tweedehandsgoederen, kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten [Publicatieblad L 60 van 3.3.1994].

SAMENVATTING

Voor tweedehandsgoederen, kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten voert de richtlijn de volgende regelingen in:

  • een bijzondere regeling voor belastingplichtige wederverkopers;
  • een bijzondere regeling voor verkoop op openbare veilingen;
  • een aantal overgangsbepalingen.

Bijzondere regeling voor belastingplichtige wederverkopers:

  • de richtlijn ziet op leveringen door een belastingplichtige wederverkoper van goederen die hem binnen de Gemeenschap zijn geleverd door een niet-belastingplichtige, een andere belastingplichtige die geen recht heeft op aftrek of een andere belastingplichtige wederverkoper;
  • de maatstaf van heffing voor de leveringen van goederen is de winstmarge van de belastingplichtige wederverkoper, verminderd met het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde die voor de winstmarge zelf geldt. Deze winstmarge is gelijk aan het verschil tussen de door de belastingplichtige wederverkoper voor het goed gevraagde verkoopprijs en de aankoopprijs.

Bijzondere regeling voor verkoop op openbare veilingen:

  • het staat de Lid-Staten vrij de maatstaf van heffing vast te stellen voor leveringen van goederen als bedoeld in de richtlijn, die verricht worden door een organisator van openbare veilingen voor rekening van een niet-belastingplichtige, een andere belastingplichtige of een belastingplichtige wederverkoper;
  • de maatstaf van heffing voor de levering van goederen wordt gevormd door het door de organisator van de openbare veiling aan de koper in rekening gebrachte totaalbedrag, verminderd met:

- het door de organisator van de openbare veiling aan zijn opdrachtgever betaalde of te betalen nettobedrag; en

- het bedrag van de door de organisator van de openbare veiling krachtens zijn levering verschuldigde belasting.

De lidstaten kunnen, met de instemming van de Raad, bijzondere maatregelen nemen om fraude te bestrijden.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Directive 94/5/EG

23.3.1994

1.1.1995

L 60 van 3.3.1994

Laatste wijziging: 17.01.2007

Top