Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 96/191/EG – de sluiting van de Overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen (Alpenovereenkomst)

Overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen (Alpenovereenkomst)

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT EN DE OVEREENKOMST?

  • Het besluit betreft het sluiten van de overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen (Alpenovereenkomst) die daarna namens de Europese Gemeenschap werd goedgekeurd.
  • Het doel van de Alpenovereenkomst is de bescherming op de lange termijn van de natuurlijke ecosystemen van de Alpen, de duurzame ontwikkeling van het gebied en de bescherming van de economische belangen van de bewoners. De leidende beginselen van de overeenkomst zijn preventie, de vervuiler betaalt en samenwerking over de grens.

KERNPUNTEN

  • Partijen bij de overeenkomst zijn Duitsland, Frankrijk, Italië, Liechtenstein, Monaco, Oostenrijk, Slovenië, Zwitserland en de Europese Unie (EU).
  • Om doeltreffend aan de doelstellingen van de overeenkomst te voldoen, handelen de partijen bij deze overeenkomst op gebieden van ruimtelijke ordening, natuurbescherming en landschapszorg, berglandbouw, bergwoud, bodembescherming, toerisme en recreatie, energie, verkeer, bescherming van de luchtkwaliteit, waterhuishouding, bevolking en cultuur, en afvalbeheer.
  • De overeenkomst voorziet in de opzet en goedkeuring van uitvoeringsprotocollen voor al deze gebieden en het oplossen van geschillen tussen de partijen.
  • De partijen zijn verplicht samen te werken op de gebieden onderzoek en regionale monitoring en op juridisch, wetenschappelijk, economisch en technisch gebied.
  • Een conferentie van de partijen bij de overeenkomst („de Alpenconferentie”) komt regelmatig bijeen (in principe om de twee jaar) om kwesties te bespreken die alle partijen bij de overeenkomst aangaan en om besluiten en aanbevelingen te doen.

VANAF WANNEER ZIJN HET BESLUIT EN DE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING?

  • Het besluit is sinds 26 februari 1996 van toepassing.
  • Het verdrag trad voor de Europese Gemeenschap op 14 april 1998 in werking.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit 96/191/EG van de Raad van 26 februari 1996 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen (Alpenovereenkomst) (PB L 61, 12.3.1996, blz. 31)

Overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen (Alpenovereenkomst) (PB L 61, 12.3.1996, blz. 32-36)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit 98/118/EG van de Raad van 16 december 1997 betreffende de sluiting van het protocol inzake de toetreding van het Vorstendom Monaco tot de Overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen (PB L 33, 7.2.1998, blz. 21)

Besluit 2005/923/EG van de Raad van 2 december 2005 betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap van het Protocol inzake bodembescherming, het Protocol inzake energie en het Protocol inzake toerisme bij de Alpenovereenkomst (PB L 337, 22.12.2005, blz. 27-28)

Besluit 2006/516/EG van de Raad van 27 juni 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake bodembescherming, het Protocol inzake energie en het Protocol inzake toerisme bij de Alpenovereenkomst (PB L 201, 25.7.2006, blz. 31-33)

Besluit 2006/655/EG van de Raad van 19 juni 2006 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake de toepassing van de Alpenovereenkomst van 1991 op het gebied van berglandbouw (PB L 271, 30.9.2006, blz. 61-62)

Besluit 2007/799/EG van de Raad van 12 oktober 2006 betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap van het Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst op het gebied van het vervoer (PB L 323, 8.12.2007, blz. 13-14)

Besluit 2013/332/EU van de Raad van 10 juni 2013 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst van 1991 op het gebied van het vervoer (PB L 17728.6.2013, blz. 13)

Laatste bijwerking 22.02.2017

Top