Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terugwinning van benzinedampen tijdens de opslag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Terugwinning van benzinedampen tijdens de opslag

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 94/63/EG – de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn heeft als doel het verminderen van de uitstoot van vluchtige organische stoffen veroorzaakt door verdamping van benzine in de brandstofopslag en -distributieketen.

KERNPUNTEN

 • Deze richtlijn is van toepassing op de procedés, installaties, voertuigen en schepen die worden gebruikt voor opslag, laden en vervoer van benzine van een terminal naar een andere terminal of naar een benzinestation.
 • In de richtlijn zijn geharmoniseerde technische specificaties vastgelegd voor het ontwerp en gebruik van:
  • opslaginstallaties bij terminals;
  • apparatuur voor het laden en lossen van mobiele tanks bij terminals;
  • mobiele tanks;
  • apparatuur voor het laden naar opslaginstallaties bij benzinestations.
 • Voor de implementatie van deze specificaties zijn overgangsperioden vastgelegd.
 • EU-landen kunnen strengere maatregelen dan vastgesteld in de richtlijn handhaven of verplicht stellen op hun gehele grondgebied of in geografische gebieden waarvoor is aangetoond dat dergelijke maatregelen nodig zijn voor de bescherming van de gezondheid van de mens of het milieu.
 • De richtlijn biedt een procedure voor het aanpassen van de bijlagen aan de technische vooruitgang.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 20 januari 1995. EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 1995 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn94/63/EC van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 24-33)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 94/63/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2009/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (PB L 285 van 31.10.2009, blz. 36-39)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 13.02.2017

Top