Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies

Daadwerkelijke mededinging levert veel voordelen op voor consumenten, zoals lage prijzen, producten van een goede kwaliteit, een ruim aanbod aan goederen en diensten, en innovatie. Door haar controle op "horizontale concentraties" voorkomt de Commissie dat fusies tot stand komen welke de afnemers die voordelen dreigen te ontzeggen doordat ze significant de macht van bepaalde ondernemingen vergroten om invloed uit te oefenen op de concurrentiefactoren in de markt waarop zij actief zijn.

BESLUIT

Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen [Publicatieblad C 31 van 5.2.2004].

SAMENVATTING

In deze mededeling wil de Commissie toelichten hoe zij "horizontale concentraties" beoordeelt wanneer de betrokken ondernemingen bestaande of potentiële concurrenten zijn op dezelfde relevante markt.

De beoordeling van een concentratie door de Commissie bestaat normaalgesproken uit volgende onderdelen:

  • de afbakening van de relevante productmarkt en de relevante geografische markt, en
  • de beoordeling van de fusie uit mededingingsoogpunt.

Om de relevante markt af te bakenen, baseert de Commissie zich op haar mededeling uit 1997 (es de en fr). Wat de beoordeling van de operatie uit mededingingsoogpunt betreft, is deze mededeling enkel kritisch voor fusies en overnames die de macht van de ondernemingen op de betrokken markt zozeer kunnen doen toenemen dat de consumenten daarvan te lijden krijgen (hogere prijzen, mindere kwaliteit van de producten, beperkter aanbod). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de concentratie een concurrent uit de markt doet verdwijnen of het risico op coördinatie tussen de op de markt aanwezige ondernemingen doet toenemen.

De Commissie zal echter niet ingrijpen wanneer de fusie op de markt niet bepaalde niveaus van marktconcentratie overschrijdt, uitgedrukt als percentages marktaandeel of via de Herfindahl-Hirschmann-index (HHI). De HHI die wordt berekend op basis van de marktaandelen van elk van de ondernemingen die op de markt aanwezig zijn, kent een proportioneel groter gewicht toe aan de marktaandelen van grote ondernemingen. Kan het absolute niveau van de HHI een eerste aanwijzing vormen van de concurrentiedruk die na het afronden van de concentratieoperatie te merken zal zijn, dan is vooral de variatie in de HHI een geschikte maatstaf voor de verandering in de concentratiegraad die rechtstreeks uit de fusie voortvloeit.

De Commissie zal ook rekening houden met een aantal factoren (zoals de mogelijkheden voor afnemers om van leverancier te veranderen of voor concurrenten om op de concentratie te reageren) die kunnen bepalen of het risico bestaat dat een fusie significante concurrentieverstorende effecten dreigt te veroorzaken. Heel vaak gaat het om gecoördineerde effecten die de ondernemingen in de markt aanzetten tot wederzijdse verstandhouding over de coördinatievoorwaarden, tot gecoördineerde gedragingen en tot het dreigen met een toekomstige vergelding voor wie zich niet aan die modellen aanpast. Wil marktcoördinatie echter kunnen slagen, dan mogen de van coördinatie verwachte resultaten niet in gevaar gebracht kunnen worden door het optreden van niet-coördinerende ondernemingen en potentiële concurrenten, of van afnemers.

Ook verbindt de Commissie zich ertoe rekening te houden met efficiëntie- of rendementsverbeteringen die ondernemingen als argument gebruiken om de eventuele negatieve impact op de mededinging af te zwakken. In dat geval moeten de ondernemingen aantonen dat deze efficiëntieverbeteringen wel degelijk het gevolg zijn van de fusie en dat zij aan de consumenten zullen worden doorgegeven.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de "EG-concentratieverordening") [Publicatieblad L 24 van 29.1.2004].

Laatste wijziging: 21.02.2007

Top