Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Deze richtlijn heeft tot doel een juridisch instrument in te stellen dat de beperking van de aansprakelijkheid van individuele ondernemers in de Europese Unie (EU) mogelijk maakt.

BESLUIT

Richtlijn 2009/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Deze richtlijn schept een rechtskader voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

De vennootschap mag één enkele vennoot hebben, hetzij bij de oprichting, hetzij ten gevolge van de vereniging van alle aandelen in één hand (eenpersoonsvennootschap).

Wanneer de vennootschap een eenpersoonsvennootschap wordt ten gevolge van de vereniging van alle aandelen in één hand, moet van dit feit alsmede van de identiteit van de enige vennoot melding worden gemaakt hetzij in een bij de vennootschap bijgehouden, voor het publiek toegankelijk register, hetzij in het dossier, het centrale register, het handelsregister of het vennootschapsregister.

De enige vennoot oefent de bevoegdheden van de algemene vergadering uit. De besluiten van de enige vennoot en de overeenkomsten tussen hem en de vennootschap die hij vertegenwoordigt, moeten in een proces-verbaal worden opgenomen of schriftelijk worden vastgelegd.

Indien een lidstaat toestaat dat ook naamloze vennootschappen eenpersoonsvennootschappen zijn, is de richtlijn van toepassing.

Deze richtlijn strekt tot intrekking van Richtlijn 89/667/EG.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2009/102/EG

21.10.2009

-

L 258, 1.10.2009

Laatste wijziging: 05.05.2011

Top