Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uitbreiding van het eurogebied na 1 mei 2004

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Uitbreiding van het eurogebied na 1 mei 2004

Op 1 mei 2004 zijn tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie toegetreden. Twee andere staten, Bulgarije en Roemenië, zijn op 1 januari 2007 toegetreden. Op het moment van de toetreding is echter niet meteen overgegaan tot de invoering van de eenheidsmunt. De nieuwe lidstaten moeten immers eerst aantonen dat zij klaar zijn voor de introductie van de euro en dat zij aan de zogeheten convergentiecriteria voldoen. Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, zijn de nieuwe lidstaten verplicht de euro in te voeren.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 10 november 2004 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank: Eerste verslag over de praktische voorbereidingen voor de toekomstige uitbreiding van de eurozone [COM(2004) 748 definitief – Publicatieblad C 49 van 28.2.2006].

SAMENVATTING

De invoering van de euro moet zorgvuldig worden voorbereid. De Europese Commissie publiceert regelmatig verslagen over de stand van deze praktische voorbereidingen. Deze mededeling is het eerste verslag waarmee alle betrokken partijen, zoals de Europese instellingen, de lidstaten, het publiek en de media informatie wordt verstrekt. Deze verslagen zijn louter bedoeld ter informatie en bezitten geen rechtsgeldigheid. Zij mogen niet worden verward met de convergentieverslagen.

Voorbereiding op de invoering van de eenheidsmunt

De invoering van de euro dient ruim van tevoren te worden voorbereid. Om praktische en logistieke redenen voerde de eerste groep landen die tot het eurogebied toetrad een overgangsperiode van drie jaar in tussen de invoering van de euro als munteenheid en het in omloop brengen van eurobankbiljetten en -munten. Het samenvallen van het toetreden tot het eurogebied met het in omloop brengen van eurobankbiljetten en -munten kan echter ook voordelen hebben, met name omdat de eurobankbiljetten en -munten reeds bekend zijn in de lidstaten van de EU.

Lessen die uit de vorige overgang naar de euro zijn getrokken

De Commissie stelt vast dat de eerste overschakeling op de euro een succes is geweest, hoewel verschillende aspecten nog voor verbetering vatbaar zijn. Zo is een rigoureuze en proactieve voorbereiding nodig om een snelle overschakeling op de nieuwe munt en een brede aanvaarding ervan door het grote publiek mogelijk te maken. De Commissie oordeelt dat de overgangsperiode van drie jaar te lang is geweest en dat een snelle invoer van de eurobankbiljetten en -munten voordeliger is voor alle betrokken partijen. Zij geeft de voorkeur aan een korte periode van dubbele omloop.

Voorts onderstreept de Commissie dat de nationale autoriteiten maatregelen moeten nemen om elk effect op de prijzen te voorkomen. Een dergelijk effect kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een incorrecte omrekening van prijzen door winkeliers en detailhandelaars. De actieve betrokkenheid van consumentenverenigingen zou een gunstige invloed hebben. De autoriteiten zouden de winkeliers ertoe kunnen verplichten te afficheren dat ze de prijzen correct zullen omrekenen. Op deze wijze zou de geloofwaardigheid worden vergroot en zouden de consumenten over een drukmiddel beschikken.

Context

Sinds de uitbreiding van 2004 zijn tien nieuwe lidstaten tot de eurozone toegetreden:

Momenteel gebruiken dus 17 van de 27 lidstaten de euro als eenheidsmunt.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Tiende verslag over de praktische voorbereidingen op de toekomstige uitbreiding van het eurogebied [COM(2010) 398 definitief – Publicatieblad C 121 van 19.4.2011].

In deze mededeling geeft de Commissie een overzicht van de vorderingen die Estland heeft gemaakt met de laatste voorbereidingen voor de invoering van de euro op 1 januari 2011. De mededeling bevat tevens de resultaten van opiniepeilingen in de andere lidstaten die tot het eurogebied willen toetreden.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Negende verslag over de praktische voorbereidingen op de toekomstige uitbreiding van het eurogebied [COM(2009) 692 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

In deze mededeling geeft de Commissie een samenvatting van de praktische voorbereidingen voor de invoering van de euro in de lidstaten die de eenheidsmunt in gebruik willen nemen. De mededeling bevat tevens een overzicht van de resultaten van opiniepeilingen over de euro die onder de burgers van die lidstaten zijn gehouden.

Mededeling van de Commissie van 12 december 2008 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank - Achtste verslag over de praktische voorbereidingen op de toekomstige uitbreiding van het eurogebied [COM(2008) 843 definitief – Publicatieblad C 76 van 25.3.2010].

Deze mededeling geeft een overzicht van en evalueert de voorbereidingen die Slowakije heeft getroffen met het oog op de invoering van de euro: de voorbereidingen voor de introductie van de eurobankbiljetten en -munten, de aanpassing van het bedrijfsleven en het overheidsapparaat aan de invoering van de euro en de voor de burgers bestemde voorlichtingscampagne over de euro.

Mededeling van de Commissie van 18 juli 2008 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank - Zevende verslag over de praktische voorbereidingen op de toekomstige uitbreiding van het eurogebied [COM(2008) 480 definitief – Publicatieblad C 76 van 25.3.2010].

De Commissie geeft een stand van zaken over de praktische voorbereidingen op de introductie van de euro in Slowakije, die is voorzien op 1 januari 2009 in het kader van een “big bang”-scenario. Zij stelt zich vragen bij de efficiëntie van de ontwikkelde coördinatiestructuur en stelt voor de centrale opvolging van de voorbereidingen op de invoering van de euro te versterken.

Mededeling van de Commissie van 27 november 2007 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank: Zesde verslag over de praktische voorbereidingen op de toekomstige uitbreiding van het eurogebied [COM(2007) 756 definitief – Publicatieblad C 55 van 28.2.2008].

De Europese Commissie evalueert de voorbereidingen van Cyprus en Malta op de invoering van de euro op 1 januari 2008.

Mededeling van de Commissie van 16 juli 2007 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank: Vijfde verslag over de praktische voorbereidingen op de toekomstige uitbreiding van het eurogebied [COM(2007) 434 definitief – Publicatieblad C 246 van 20.10.2007].

De Europese Commissie vestigt de aandacht op de aan de gang zijnde voorbereidingen op Malta en Cyprus aangezien deze lidstaten de euro op 1 januari 2008 invoeren. De twee eilanden in de Middellandse Zee hebben gekozen voor het zogeheten “big-bang-scenario”, waarbij de eurobiljetten en -munten en de euro als valuta op hetzelfde moment worden ingevoerd. In de mededeling worden ook de voorbereidingen in Slowakije geëvalueerd.

Mededeling van de Commissie van 10 november 2006 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank: Vierde verslag over de praktische voorbereidingen op de toekomstige uitbreiding van de eurozone [COM(2006) 671 definitief – Publicatieblad C 78 van 11.4.2007].

In dit verslag worden vooral de aan de gang zijnde praktische voorbereidingen in Slovenië, Cyprus en Malta geëvalueerd.

Mededeling van de Commissie van 22 juni 2006 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank: Derde verslag over de praktische voorbereidingen op de toekomstige uitbreiding van de eurozone [COM(2006) 322 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

In dit verslag wordt speciale aandacht besteed aan de praktische voorbereidingen in Slovenië. De Commissie is van oordeel dat de voorbereidingen goed zijn gevorderd maar dat aanvullende maatregelen nodig zijn om het vertrouwen van de consumenten te versterken.

Mededeling van de Commissie van 4 november 2005 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Centrale Bank: Tweede verslag over de praktische voorbereidingen voor de toekomstige uitbreiding van de eurozone [COM(2005) 545 definitief – Publicatieblad C 49 van 28.2.2006].

In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de stand van de praktische voorbereidingen voor de invoering van de euro in de lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Unie zijn toegetreden.

See also

Laatste wijziging: 04.11.2011

Top