Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wijziging van de nationale zijde van euromuntstukken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Wijziging van de nationale zijde van euromuntstukken

De aanbeveling van de Commissie stelt gemeenschappelijke regels voor de wijziging van de nationale zijde van de euromuntstukken vast. Vanaf 2004 kunnen de lidstaten gedenkmunten van 2 euro uitgeven om belangrijke personen of gebeurtenissen te herdenken. Het moratorium voor de normale nationale zijden blijft gehandhaafd tot 2008.

BESLUIT

Aanbeveling 2003/734/EG van de Commissie van 29 september 2003 inzake een gemeenschappelijke werkwijze voor wijziging van het ontwerp van de nationale voorzijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken.

SAMENVATTING

Deze aanbeveling, opgesteld in nauwe samenwerking met de lidstaten, bevat een gemeenschappelijk kader voor wijzigingen van de nationale zijde van voor circulatie bestemde euromunten, ongeacht of het gaat om normale munten of gedenkmunten.

Geen wijzigingen van de nationale zijde van euromunten tot eind 2008

De Commissie beveelt aan de nationale zijde van de normale voor circulatie bestemde euromunten niet te wijzigen voor eind 2008. Een uitzondering wordt gemaakt als het op een munt afgebeelde staatshoofd verandert.

In de mededeling "Vijf jaar eurobiljetten en -munten" (pdf) van 28 december 2006 legt de Commissie opnieuw de nadruk op de visuele samenhang van de euro.

Uitgifte gedenkmunten toegestaan vanaf 2004

Op 23 november 1998 heeft de Raad besloten dat er in de beginjaren van de nieuwe biljetten en munten een moratorium moet gelden voor de uitgifte van voor circulatie bestemde gedenkmunten. De Commissie beveelt aan de uitgifte van gedenkmunten toe te staan vanaf 2004. Op 8 december 2003 heeft de Raad de aanbeveling van de Commissie overgenomen (zie Gerelateerde besluiten).

Vanaf 2004 mogen de lidstaten dus eurogedenkmunten uitgeven die voor circulatie zijn bestemd en die de status van wettig betaalmiddel hebben in alle landen van het eurogebied. De uitgifte van deze munten is aan bepaalde voorwaarden gebonden:

 • alleen de nationale zijde kan worden gewijzigd;
 • het aantal uitgiften is beperkt tot één per lidstaat per jaar;
 • alleen de munt van 2 euro mag voor dergelijke uitgiften worden gebruikt;
 • het totale aantal in omloop gebrachte munten mag niet hoger zijn dan het hoogste van de volgende twee maxima:

- 0,1 % van de totale oplage van munten van 2 euro in het eurogebied. Dit maximum kan worden verhoogd tot 2,0 % als het gaat om een gebeurtenis van grote symbolische betekenis. In dit geval mag de lidstaat van uitgifte gedurende een periode van vier jaar geen gedenkmunten uitgeven;

- 5,0 % van de totale oplage van munten van 2 euro in de lidstaat van uitgifte.

Het ontwerp van de nationale zijde van gedenkmunten is gebonden aan bepaalde voorwaarden. Met name moet:

 • het ontwerp worden omringd door de twaalf sterren;
 • het jaar worden vermeld.

De Commissie moet ten minste zes maanden voor de uitgifte van de munten van elke wijziging in kennis worden gesteld. Uitgiften van voor circulatie bestemde gedenkmunten met een oplage van meer dan 0,1 % van de totale oplage moeten door het Economisch en Financieel Comité (esdeenfr) worden goedgekeurd. Alle relevante informatie over nieuwe ontwerpen wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Toepassing van de gemeenschappelijke werkwijze in monetaire overeenkomsten

De Gemeenschap heeft monetaire overeenkomsten gesloten met het Vorstendom Monaco, de Republiek San Marino en Vaticaanstad (EN). In het kader van de overeenkomsten mogen deze landen bepaalde hoeveelheden voor circulatie bestemde euromunten uitgeven. De gemeenschappelijke werkwijze zou daarmee ook gelden voor de door deze landen uitgegeven munten.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Aanbeveling van de Commissie 2003/734/EG

1.1.2004

-

L 264 van 15.10.2003

GERELATEERDE BESLUITEN

Conclusies van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 8 december 2003 [Niet verschenen in het Publicatieblad]. In zijn conclusies (FR) (pdf) schaart de Raad zich achter de aanbevelingen van de Commissie van 29 september 2003. De Raad is het volgende overeengekomen:

 • tot eind 2008 brengen de lidstaten geen wijzigingen aan in de nationale zijde van de voor circulatie bestemde euromunten. Een uitzondering wordt gemaakt als het op de munt afgebeelde staatshoofd verandert;
 • het moratorium op de uitgifte van voor circulatie bestemde gedenkmunten moet worden opgeheven. De Raad Financiële en Economische Zaken ("Ecofin") heeft het moratorium in op 23 november 1998 ingevoerd. Derhalve mogen de lidstaten vanaf 2004 gedenkmunten van 2 euro uitgeven, zij het onder bepaalde voorwaarden, zoals die betreffende de oplage.

Gedenkmunten in chronologische volgorde:

Griekenland - Olympische Spelen van Athene van 2004 [Publicatieblad C 91 van 15.4.2004].

 • Ontwerp: oud standbeeld van een discuswerper die op het punt staat de discus te werpen, vijf Olympische ringen.
 • Oplage: maximaal 50 miljoen munten.

Finland - uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten [Publicatieblad C 243 van 30.9.2004].

 • Ontwerp: een gestileerde pilaar waaruit loten ontspruiten die naar boven groeien.
 • Oplage: maximaal 1 miljoen munten.

Luxemburg - Groothertog Henri [Publicatieblad C 243 van 30.9.2004].

 • Ontwerp: beeltenis en monogram van Groothertog Henri.
 • Oplage: maximaal 2,49 miljoen munten.

Republiek San Marino - Bartolomeo Borghesi [Publicatieblad C 298 van 3.12.2004].

 • Ontwerp: borstbeeld van historicus en numismaticus Bartolomeo Borghesi.
 • Oplage: maximaal 110 000 munten.

Italië - vijfde decennium van het Wereldvoedselprogramma [Publicatieblad C 313 van 18.12.2004].

 • Ontwerp: een wereldbol met het opschrift WORLD FOOD PROGRAMME waaruit een maïskolf, een rijstaar en korenaar steken, die de drie belangrijkste voedselbronnen van de wereld voorstellen.
 • Oplage: maximaal 16 miljoen munten.

Vaticaanstad - 75-jarig bestaan van Vaticaanstad [Publicatieblad C 321 van 28.12.2004].

 • Ontwerp: een schematische voorstelling van de ommuring van Vaticaanstad met op de voorgrond de Sint-Pietersbasiliek.
 • Oplage: maximaal 100 000 munten.

Luxemburg - 50e verjaardag van Groothertog Henri, 5e verjaardag van zijn troonbestijging en de 100e sterfdag van Groothertog Adolphe [Publicatieblad C 11 van 15.1.2005].

 • Ontwerp: beeltenissen van Groothertog Henri en van voormalig Groothertog Adolphe.
 • Oplage: maximaal 2,8 miljoen munten.

België - Belgisch-Luxemburgse Economische Unie [Publicatieblad C 61 van 11.3.2005].

 • Ontwerp: beeltenissen van Groothertog Henri van Luxemburg en van Koning Albert II van België.
 • Oplage: maximaal 6 miljoen munten.

Oostenrijk - 50e verjaardag van het Oostenrijkse Staatsverdrag [Publicatieblad C 61 van 11.3.2005].

 • Ontwerp: een reproductie van de handtekeningen en zegels die voorkomen in het Oostenrijkse Staatsverdrag.
 • Oplage: maximaal 7 miljoen munten.

Spanje - 400e verjaardag van de eerste uitgave van "De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha" [Publicatieblad C 131 van 28.5.2005].

 • Ontwerp: Don Quichot met een lans in de hand en windmolens op de achtergrond. Op de munt staat het woord ESPAÑA.
 • Oplage: 8 miljoen munten.

Republiek San Marino - 2005: Internationaal Jaar van de Natuurkunde [PublicatiebladC 244 of 4.10.2005].

 • Ontwerp: vrije interpretatie van het allegorische schilderij "La fisica antica" of de studie van de planeten met een beeltenis van Galileo Galilei. Op de rand staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
 • Oplage: 130 000 munten.

Finland - 60e verjaardag van de Verenigde Naties en vijftigjarig lidmaatschap van Finland van de Verenigde Naties [Publicatieblad C 244 van 4.10.2005].

 • Ontwerp: op het binnenste gedeelte is een uit puzzelstukken bestaande vredesduif afgebeeld. Op de rand staan de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
 • Oplage: 2 miljoen munten.

Italië - 1e verjaardag van de ondertekening van de Europese Grondwet [Publicatieblad C 283 van 16.11.2005].

 • Onderwerp: op het midden van de munt staat Europa en de stier afgebeeld. Europa houdt een pen en de tekst van de Europese Grondwet vast. De woorden COSTITUZIONE EUROPEA vormen een halve cirkel op de onderste helft van de buitenrand. De twaalf sterren sieren het bovenste gedeelte van de buitenrand.
 • Oplage: 18 miljoen munten.

Vaticaanstad - 20e Wereldjeugddag in augustus 2005 in Keulen [Publicatieblad C 283 van 16.11.2005].

 • Ontwerp: op het midden van de munt staat de kathedraal van Keulen afgebeeld met daarboven een komeet. De woorden XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ vormen een halve cirkel. Op het bovenste deel van de buitenrand staan de twaalf sterren afgebeeld.
 • Oplage: 100 000 munten.

Luxemburg - 25e verjaardag van de troonopvolger, Groothertog Guillaume [PublicatiebladC 20 van 27.1.2006].

 • Ontwerp: links op het midden van de munt staat de beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri, kijkend naar rechts, bovenop de beeltenis van troonopvolger Groothertog Guillaume, die rechts op het binnenste gedeelte staat. Onder de twee beeltenissen bevindt zich het jaartal 2006.
 • Oplage: 1,1 miljoen munten.

Duitsland - Schleswig-Holstein [Publicatieblad C 33 van 9.2.2006].

 • Ontwerp: op het binnenste deel van de munt is de "Holstentor", de historische stadspoort van Lübeck, afgebeeld. De twaalf sterren vormen een halve cirkel op de bovenste helft van de buitenrand en worden bovenaan onderbroken door het jaartal 2006. De woorden BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND vormen een halve cirkel op de onderste helft van de buitenrand.
 • Oplage: 30 miljoen munten.

Italië - XXe Olympische Winterspelen - Turijn 2006 [Publicatieblad C 33 van 9.2.2006].

 • Ontwerp: op de voorgrond is een skiër afgebeeld tegen een achtergrond van gestileerde grafische elementen: linksboven staat het monogram van de Italiaanse Republiek RI, en daaronder de letter R en de Mole Antonelliana, het bekendste historische gebouw van Turijn. De twaalf sterren van de EU vormen een cirkel rond dit ontwerp.
 • Oplage: 40 miljoen munten.

België - Atomium [Publicatieblad C 53 van 3.3.2006].

 • Ontwerp: op het binnenste gedeelte staat het Atomium afgebeeld, met daaromheen twaalf sterren op de buitenrand. Bovenaan staat het monogram B tussen twee sterren en onderaan het jaartal 2006, eveneens tussen twee sterren.
 • Oplage: 5 miljoen munten.

Finland - 100e verjaardag van het algemeen en gelijk stemrecht [Publicatieblad C 248 van 14.10.2006].

 • Ontwerp: op het midden van de munt staan twee gezichten. Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.
 • Oplage: maximaal 2,5 miljoen munten.

Republiek San Marino - 500e sterfdag van Christoffel Columbus [Publicatieblad C 248 van 14.10.2006].

 • Ontwerp: een portret van Christoffel Columbus en een afbeelding van de drie karvelen. Boven het portret staat de inscriptie SAN MARINO en is een windroos afgebeeld.
 • Oplage: 120 000 munten.

Vaticaanstad - 500 jaar Zwitserse Garde [Publicatieblad C 260 van 28.10.2006].

 • Ontwerp: op de munt is een Zwitserse Gardist te zien die de plechtige eed aflegt op de vlag van de Zwitserse Garde.
 • Oplage: maximaal 100 000 munten.

België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje - 50e verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome [Publicatieblad C 65 van 21.3.2007].

 • Ontwerp: in het midden van de munt is het door de zes stichtende lidstaten ondertekendeVerdrag te zien met op de achtergrond de door Michelangelo ontworpen bestrating van het Piazza del Campidoglio in Rome, waar het Verdrag op 25 maart 1957 is ondertekend. Boven het document staat het woord „Europa" in de betreffende taal.
 • Oplage: varieert per lidstaat (van 0,4 miljoen in Slovenië tot 30 miljoen in Duitsland)

Duitsland - Mecklenburg -Vorpommern [Publicatieblad C 76 van 4.4.2007].

 • Ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt is slot Schwerin afgebeeld. Onder het slot staat „Mecklenburg-Vorpommern". Langs de bovenzijde van de buitenrand vormen twaalf sterren een halve cirkel, die boven aan de munt wordt onderbroken door het jaar van uitgifte „2007". De woorden „Bundesrepublik Deutschland" vormen een halve cirkel langs de onderzijde van de buitenrand.
 • Oplage: 30 miljoen munten.

Monaco - 25e sterfdag van prinses Grace [Publicatieblad C 172 van 25.7.2007].

 • Ontwerp: In het midden van de munt staat een beeltenis van Prinses Grace, links van opzij gezien. „MONACO", gevolgd door het muntteken, het jaartal „2007" en het muntmeesterteken zijn gegraveerd in een boog aan de rechteronderzijde van het binnenste gedeelte. Langs de rand van het muntstuk zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.
 • Oplage: maximaal 20 001 munten.

Republiek San Marino - tweehonderdste geboortedag van Giuseppe Garibaldi [Publicatieblad C 233 van 5.10.2007].

 • Ontwerp: De munt bestaat uit een portret van Giuseppe Garibaldi. Links en rechts langs de cirkel staan respectievelijk het opschrift "San Marino" en het jaartal 2007.
 • Oplage: 1 30 000 munten.

Vaticaanstad - tachtigste verjaardag van paus Benedictus XVI [Publicatieblad C 233 van 5.10.2007].

 • Ontwerp: Op de munt staat een buste afgebeeld van Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI links van opzij gezien.
 • Oplage: 100 000 munten.

Duitsland - Hamburg [Publicatieblad C 13 van 18.1.2008].

 • Ontwerp: In het binnenste gedeelte is de Hamburgse Sint-Michaelskerk afgebeeld, met daaronder de naam van de deelstaat „HAMBURG".
 • Oplage: 30 miljoen munten

Italië - 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de rechten van de men [Publicatieblad C 89 van 10.4.2008].

 • Ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt zijn een man en een vrouw afgebeeld met een olijftak, een korenaar, een tandrad en prikkeldraad, die symbool staan voor het recht op vrede, voedsel, werk en vrijheid. Voorts is het cijfer „60o" te zien in de vorm van een ketting bestaande uit gebroken ringen.
 • Oplage: 5 miljoen munten

Republiek San Marino - Europees Jaar van de interculturele dialoog 2008 [Publicatieblad C 89 van 10.4.2008].

 • Ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt zijn de verschillende culturen vande vijf continenten afgebeeld die op het Europese continent voorkomen.
 • Oplage: 130 000 munten

Slovenië - 500e verjaardag van de geboortedag van Primoz Trubar [Publicatieblad C 125 van 22.5.2008].

 • Ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt staat de beeltenis van Primoz Trubar (Sloveens protestants hervormer), links van opzij gezien.
 • Oplage: 1 miljoen munten

België - 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens [Publicatieblad C 125 van 22.5.2008].

 • Ontwerp: In het binnenste gedeelte zijn gebogen lijnen afgebeeld die vertrekken vanuit een rechthoek waarin het cijfer 60 staat. Bovenaan bevindt zich het jaartal 2008 en onderaan het opschrift "UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS". De naam van het land in de drie officiëletalen "BELGIE -- BELGIQUE -- BELGIEN" staat onderaan in een halve cirkel.
 • Oplage: 5 miljoen munten

See also

Meer informatie is te vinden op:

- de website van de Europese Centrale Bank: met Afbeeldingen van munten en een link naar Verzamelaarsmunten;

- de website van het Directoraat-generaal (DG) voor Economische en financiële zaken van de Europese Commissie over de euro met daarop ook afbeeldingen van munten (EN).

Laatste wijziging: 28.05.2008

Top