Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Milieucertificering van luchtvaartuigen, onderdelen en uitrustingsstukken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Milieucertificering van luchtvaartuigen, onderdelen en uitrustingsstukken

Deze verordening bepaalt regels voor de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen. Zij heeft tot doel een nieuw certificeringssysteem in te voeren, dat onder de bevoegdheid van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) valt. Er wordt echter een overgangsregeling bepaald, om het EASA de tijd te geven de nodige definities en procedures op te stellen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1702/2003 van de Commissie van 24 september 2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

In deel 21 van de bijlage bij deze verordening worden de gemeenschappelijke technische vereisten en de administratieve procedures bepaald inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en de onderdelen en uitrustingsstukken daarvan. Het bevat tevens de voorschriften die van toepassing zijn op organisaties die dergelijke producten ontwerpen en vervaardigen. Deze verordening bevat de voorwaarden voor:

 • de afgifte van typecertificaten, beperkte typecertificaten, aanvullende typecertificaten en wijzigingen in die certificaten;
 • de afgifte van bewijzen van luchtwaardigheid, beperkte bewijzen van luchtwaardigheid, vliegvergunningen en certificaten van geschiktheid voor gebruik;
 • de afgifte van goedkeuringen voor reparatieontwerpen;
 • het aantonen van naleving van de eisen op het gebied van milieubescherming;
 • de afgifte van geluidscertificaten;
 • de identificatie van producten, onderdelen en uitrustingsstukken;
 • de certificering van ontwerp- en productieorganisaties;
 • de uitvaardiging van luchtwaardigheidsrichtlijnen.

Een organisatie die verantwoordelijk is voor het ontwerp of de vervaardiging van producten, onderdelen en uitrustingsstukken dient haar bekwaamheid aan te tonen in overeenstemming met de bepalingen van deel 21. Een ontwerp- of productieorganisatie die niet in een EU-land is gevestigd kan haar bekwaamheid aantonen op basis van een certificaat dat door dat land is afgegeven voor het betrokken product, onderdeel of uitrustingsstuk op voorwaarde dat:

 • het betreffende land het land van ontwerp of vervaardiging is;
 • het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) heeft vastgesteld dat het systeem van het land voorziet in het op grond van deze verordening vereiste onafhankelijke niveau van controle op naleving.

De geldigheid van het onderstaande blijft overeenkomstig deze verordening behouden indien aan de daarin vastgestelde specifieke voorwaarden is voldaan:

 • typecertificaten en gerelateerde bewijzen van luchtwaardigheid alsook aanvullende typecertificaten, indien deze voor 28 september 2003 zijn afgegeven door een land van de Europese Unie (EU);
 • luchtvaartuigen die voor 28 september 2003 zijn ingeschreven in het register van een EU-land en nog steeds zijn ingeschreven op 28 maart 2007;
 • onderdelen en uitrustingsstukken die door een EU-land zijn goedgekeurd en waarvan de goedkeuring geldig is op 28 september 2003;
 • ontwerp- en productieorganisaties die voor 28 september 2003 door een EU-land zijn erkend.

Het EASA is belast met de afgifte van typecertificaten voor luchtvaartuigen en onderdelen en daaraan aangebrachte wijzigingen, alsook voor de goedkeuring van bepaalde wijzigingen en herstellingen en de erkenning van ontwerp- en productieorganisaties uit derde landen (of uit een EU-land op verzoek van de bevoegde instantie van dat land).

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1702/2003

28.9.2003

-

L 243 van 27.9.2003

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 706/2006

10.5.2006

-

L 122 van 9.5.2006

Verordening (EG) nr. 375/2007

5.4.2007

-

L 94 van 4.4.2007

Verordening (EG) nr. 287/2008

30.3.2008

-

L 87 van 29.3.2008

Verordening (EG) nr. 1194/2009

28.12.2009

-

L 321 van 8.12.2009

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 1702/2003 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 24.01.2011

Top