Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR)

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 219/2007 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR)

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • De verordening voorziet in de oprichting van het SESAR-project (Single European Sky Air Traffic Management (ATM) Research – onderzoek ten behoeve van een gemeenschappelijk Europees luchtverkeersbeveiligingssysteem).
 • SESAR beoogt de prestaties van de luchtverkeersbeveiliging (ATM) te verbeteren door de Europese ATM-systemen te moderniseren en harmoniseren middels de definitie, ontwikkeling, validering en ontplooiing van innovatieve technologische en operationele ATM-oplossingen.
 • De gemeenschappelijke onderneming SESAR (SESAR JU) is een publiek-privaat partnerschap dat verantwoordelijk is voor de ontwikkelingsfase van het SESAR-project. De onderneming is in 2007 opgericht door de Europese Unie en Eurocontrol, de Europese organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart.

KERNPUNTEN VAN SESAR JU

 • SESAR JU is een gemeenschappelijke onderneming die verantwoordelijk is voor de ontwikkelingsfase van het SESAR-project, het technologische onderdeel (onderzoek en ontwikkeling – O&O) van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES), een pakket EU-maatregelen dat is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de toekomstige capaciteits- en veiligheidsbehoeften van luchtverkeer.
 • De gemeenschappelijke onderneming moet er, overeenkomstig het ATM-masterplan, voor zorgen dat de EU in 2035 is voorzien van een hoogwaardige verkeersleidingsinfrastructuur. Dat moet het luchtverkeer veiliger, milieuvriendelijker en doeltreffender maken en daarmee zorgen voor meer rechtstreekse vluchten, minder brandstofverbruik en minder vertragingen.
 • De Europese Commissie, Eurocontrol, verleners van luchtvaartnavigatiediensten, reizigersorganisaties, luchtruimgebruikers, regelgevers, luchtvaartexploitanten, medewerkers van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, medewerkers luchtverkeersnavigatie, wetenschappers en apparatuurfabrikanten (circa 3 000 deskundigen) zijn erbij betrokken. De gemeenschappelijke onderneming is een EU-orgaan dat hiertoe is opgezet onder artikel 187 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
 • De gemeenschappelijke onderneming heeft reeds een ATM-masterplan opgesteld (dat in 2012 en 2015 is bijgewerkt) waarin de inhoud, ontwikkelings- en ontplooiingsplannen voor de volgende generatie ATM-systemen zijn gedefinieerd.
 • De gemeenschappelijke onderneming is verantwoordelijk voor de procedures voor de toekenning van subsidies aan haar leden, overeenkomstig de regels voor deelname aan Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling, sinds het programma in 2014 werd verlengd werd.

SESAR JU heeft inmiddels onder andere het volgende bereikt:

 • ’s werelds eerste 4-dimensionale vlucht (3D + tijd) voor het verbeteren van informatie-uitwisseling van een volledig traject;
 • een uitgebreide toolkit om de veiligheid op start- en landingsbanen te verbeteren en
 • „free routing” (vrij te bepalen vluchtroutes) om de vlucht- en brandstofuitstoot te verminderen.

Vanaf 2014 richten de programma’s voor onderzoek en innovatie (O&I) van SESAR JU zich op gebieden als:

 • geoptimaliseerde ATM-netwerkdiensten;
 • geavanceerde luchtverkeersdiensten;
 • hoogwaardige luchthavenactiviteiten;
 • geavanceerde, geïntegreerde en gerationaliseerde luchtvaartinfrastructuur.

Financiering

De EU draagt via TEN-T en KP7 700 miljoen EUR bij aan de ontwikkelingsfase van SESAR en dit wordt aangevuld met 585 miljoen EUR uit het programma Horizon 2020. Gezien de looptijd van Horizon 2020 moeten alle oproepen tot het indienen van voorstellen van SESAR voor 31 december 2020 van start zijn gegaan.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is op 3 maart 2007 in werking getreden.

ACHTERGROND

Met Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad werd SESAR JU opgericht. De verordening is twee keer gewijzigd, in 2008 (Verordening (EG) nr. 1361/2008) en nogmaals in 2014 (Verordening (EU) nr. 721/2014), toen de looptijd van de SESAR JU werd verlengd tot 2024.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad van 27 februari 2007 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (PB L 64, 2.3.2007, blz. 1–11)

Achtereenvolgende wijzigingen van Verordening (EG) nr. 219/2007 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie dient alleen ter referentie.

Laatste bijwerking 08.02.2016

Top