Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vastgoed aankopen in andere EU-landen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vastgoed aankopen in andere EU-landen

 

SAMENVATTING VAN:

Hoofdstuk 4 Kapitaal en betalingsverkeer (artikel 63, 64, 65 en 66) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU) inzake de aankoop van onroerende goederen in andere EU-landen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE ARTIKELEN?

Deze artikelen bevatten de wetten voor vrij kapitaalverkeer* in de EU, waaronder het recht vastgoed aan te kopen in een ander EU-land en uitzonderingen op het algemene beginsel.

KERNPUNTEN

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) garandeert het algemene beginsel van het vrije kapitaalverkeer tussen EU-landen onderling en tussen EU- en niet-EU-landen. Dit omvat het recht van burgers betreffende de aankoop van vastgoed, zoals een vakantiehuis of tweede woning.

Hoewel het vrije verkeer van toepassing is op alle EU-landen, zijn ten tijde van de toetreding van de nieuwe EU-landen bepaalde overgangsperioden en uitzonderingen bedongen voor vrij kapitaalverkeer betreffende onder andere de aankoop van vastgoed en landbouwgrond en bossen in bepaalde landen. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in een aantal protocollen bij het VWEU en de akten van toetreding van EU-landen.

Dit zijn:

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

* KERNBEGRIP

Vrij kapitaalverkeer: ligt aan de basis van de interne markt in de EU en is een van de vier vrijheden (naast vrij verkeer van personen, goederen en diensten). Vrij kapitaalverkeer stelt burgers en bedrijven in staat veel investeringen te doen in andere EU-landen

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - derde deel: Het beleid en intern optreden van de Unie - titel IV: Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal - hoofdstuk 4: Kapitaal en betalingsverkeer - artikel 63 (oud artikel 56 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 71)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - derde deel: Het beleid en intern optreden van de Unie - titel IV: Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal - hoofdstuk 4: Kapitaal en betalingsverkeer - artikel 64 (oud artikel 57 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 72)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - derde deel: Het beleid en intern optreden van de Unie - titel IV: Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal - hoofdstuk 4: Kapitaal en betalingsverkeer - artikel 65 (oud artikel 58 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 72–73)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - derde deel: Het beleid en intern optreden van de Unie - titel IV: Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal - hoofdstuk 4: Kapitaal en betalingsverkeer - artikel 66 (oud artikel 59 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 73)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (PB L 112 van 24.4.2012, blz. 6–110)

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond — Protocol nr. 6 inzake het verwerven van tweede woningen in Malta (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 947)

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond — Protocol nr. 2 betreffende de Åland-eilanden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 352)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Protocol nr. 32 betreffende de verwerving van onroerende goederen in Denemarken (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 317)

Laatste bijwerking 16.03.2017

Top