Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ontwikkeling van een euro-mediterraan vervoersnetwerk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ontwikkeling van een euro-mediterraan vervoersnetwerk

Deze mededeling beoogt de bevordering van de samenwerking met de aan het zuiden van de Middellandse Zee gelegen landen met het oog op de verbetering van de transportinfrastructuur en de bewustmaking van de openbare en particuliere betrokken partijen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de ontwikkeling van een euro-mediterraan vervoersnetwerk [COM(2003) 376 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

CONTEXT

In deze mededeling worden de economische, politieke en financiële aspecten van de ontwikkeling van het euro-mediterrane vervoersnetwerk geanalyseerd. Het doel is de inzet van dit netwerk beter te omschrijven, rekening houdend met de beperkende factoren op het gebied van veiligheid, beveiliging en financiering en met de komende uitbreiding van de Europese Unie (EU).

De transportstromen tussen de twee oevers van de Middellandse Zee zijn immers zeer groot en de EU is de belangrijkste maritieme en luchtvaartpartner van met name de Maghreb. Tegelijk zijn nieuwe beperkingen en behoeften ontstaan, enerzijds de ontwikkeling van het toerisme, anderzijds de zorgen inzake veiligheid en beveiliging en het internationale terrorisme.

INHOUD

Planning van het netwerk en inventarisatie van prioritaire infrastructuurprojecten

De planning van het netwerk en de inventarisatie van prioritaire infrastructuurprojecten zijn onlangs van start gegaan in het kader van het MEDA -programma.

De prioritaire projecten moeten zorgvuldig worden geselecteerd en de lijst van die projecten moet worden bekrachtigd door de ministers van vervoer van alle mediterrane partnerlanden. In dat verband stelt de Commissie een analyse per corridor voor, die het mogelijk maakt de prioriteiten beter naar hun belang te rangschikken.

Ter informatie kan melding worden gemaakt van de volgende multimodale corridors waarvan de ontwikkeling bevorderlijk kan zijn voor de regionale integratie:

  • de multimodale trans-Maghrebijnse corridor die een spoorweg- en een autowegcomponent omvat en de belangrijkste steden van Marokko, Algerije en Tunesië met elkaar verbindt;
  • de dubbele corridor van de oostelijke Middellandse Zee. Deze corridor begint in Bulgarije, doorkruist Turkije en splitst zich vervolgens in twee takken, waarvan er een langs de kust van Syrië, Libanon, Israël en vervolgens Egypte en de andere over het Syrische en het Jordaanse plateau loopt.

Integratie van de gemeenschappelijke doelstellingen op het gebied van het vervoerbeleid

- Zeevervoer over korte afstand: de totstandbrenging van autosnelwegen van de zee, door de corridors en kusten van de lidstaten te verbinden met hun geografische omgeving, blijkt zeer belangrijk te zijn. Het is duidelijk dat het Middellandse-Zeebekken zich bij uitstek leent voor de ontwikkeling van dergelijke autosnelwegen van de zee.

De intermodaliteit van het zeevervoer over korte afstand kan worden aangevuld door de eventuele deelname aan proefprojecten in het kader van het Marco Polo -programma.

- Zeevervoer: het is de bedoeling te voorkomen dat het vervoer van koolwaterstoffen over zee een nieuwe ramp als die van de Erika of de Prestige veroorzaakt in een gesloten en ecologisch kwetsbare zee. De nieuwe voorstellen die voortkomen uit het "Erika I (es de en fr)en II "-pakket vinden hun verlenging op euro-mediterraan terrein. In die context worden de voornaamste preventiemaatregelen samengebracht in een nieuw regionaal project in het kader van het MEDA-programma.

- Luchtvervoer: het luchtvervoer speelt een zeer belangrijke rol, onder meer door de ontwikkeling van het toerisme en de mobiliteitsbehoeften van de in Europa verblijvende migranten. De doelstelling is de capaciteit van de luchthavens te verbeteren en de luchtverkeersbeheerssystemen te integreren met het oog op een gemeenschappelijk Europees luchtruim. Deze inspanningen zullen zo mogelijk worden aangevuld door de sluiting van " Open sky "-overeenkomsten tussen de EU en de mediterrane partners die daarvoor belangstelling hebben, en door de deelname van die partners aan het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart.

- Spoorvervoer: het doel is het regionale railnetwerk te ontwikkelen teneinde het Zuid-Zuid-handelsverkeer en de intermodaliteit (es de en fr) te vergemakkelijken en de CO2-uitstoot terug te dringen.

- Galileo: het Galileo -project, dat vanaf 2008 operationeel zal zijn, stelt het Europese satellietnavigatiesysteem ten dienste van een veiliger en beter beschermd Middellandse-Zeegebied. Het is de bedoeling de mediterrane partners en hun ondernemingen te laten participeren in het kapitaal van de gemeenschappelijke onderneming Galileo.

- Onderzoeksprogramma's: de mediterrane partners kunnen participeren in het zesde kaderprogramma voor onderzoek, met name in de thematische prioriteiten " Lucht- en ruimtevaart " en "Duurzaam oppervlaktevervoer", teneinde de veiligheid en beveiliging van het euro-mediterrane vervoersnetwerk te helpen verbeteren.

Financiering van het netwerk

Het voornaamste probleem blijft dat van de beperkte particuliere investeringen. Publieke financiering, inclusief financiering door de EU, zal in de toekomst dus een belangrijke rol blijven spelen op infrastructuurgebied. In dat verband wordt in de mededeling aanbevolen publiek-private partnerschappen te bevorderen en wordt voorgesteld een onafhankelijk agentschap op te richten dat belast wordt met de promotie voor het netwerk en met de financiële constructie ten behoeve van grote infrastructuurprojecten.

Voorts heeft de samenwerking tussen de Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) de oprichting mogelijk gemaakt van de nieuwe Faciliteit voor Euro-mediterrane Investeringen en Partnerschap (FEMIP) binnen de EIB.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - De grotere Europese nabuurschap: een nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden [COM(2003) 104 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het Europees Parlement - Versterking van de euro-mediterrane samenwerking op het gebied van vervoer en energie [COM(2001) 126 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie - Ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnetwerk: vernieuwende financieringsvormen interoperabele elektronische tolheffing [COM(2003) 132 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 19.07.2006

Top