Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het .eu-topniveaudomein

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het .eu-topniveaudomein

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 733/2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Ze stelt vast hoe het internetadres met achtervoegsel .eu, bekend als het .eu-topniveaudomein (TLD) wordt ingevoerd. De verordening voorziet met name in de aanwijzing van een register en specificeert het algemene beleidskader voor de werking van dit register.

KERNPUNTEN

Met het .eu-topniveaudomein krijgt de EU haar eigen internetidentiteit. Het doel is om de zichtbaarheid van de EU op internet te stimuleren, de keuze van gebruikers in domeinnamen te vergroten en bij te dragen aan de ontwikkeling van de elektronische handel binnen de interne markt.

De vorming van het .eu-TLD is een van de doelstellingen van het actieplan e-Europa 2002 om de elektronische handel te versnellen en het gebruik van internet te bevorderen.

Het .eu-domein vormt een aanvulling op de reeds binnen de EU bestaande domeinen en vervangt deze niet. Het geeft gebruikers de optie te beschikken over een pan-Europese internetidentiteit (hoofdzakelijk web- of e-mailadressen).

Doelstellingen

De invoering van het .eu-TLD heeft verschillende doelstellingen:

 • het gebruik van internetnetwerken promoten en de keuze voor gebruikers vergroten door een alternatief te bieden voor bestaande landcodetopniveaudomeinen (bijv. .fr voor Frankrijk of .it voor Italië) of generieke topniveaudomeinen (bijv. .com, .net);
 • de interoperabiliteit van trans-Europese servers verbeteren door te zorgen voor de beschikbaarheid van .eu-naamservers in de EU;
 • de interne markt van de EU op het wereldnetwerk beter zichtbaar maken en het profiel van de EU op de wereldwijde informatienetwerken bevorderen.

Register

Het register wordt verzorgd door een ngo die onder contract staat bij de Europese Commissie.

Het heeft de volgende taken:

 • het via een geaccrediteerde .eu-registrator registreren van domeinnamen in het .eu-TLD voor bedrijven, organisaties of natuurlijke personen die in de EU zijn gevestigd of verblijven;
 • het bepalen van het registratiebeleid met betrekking tot het .eu-TLD in overleg met de Commissie en andere betrokken partijen, in overeenstemming met de regels van het beleid van algemeen belang;
 • het in rekening brengen van een vergoeding die direct gerelateerd is aan de daadwerkelijk gemaakte kosten;
 • het toepassen van het beleid voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen om geschillen over domeinnamen of besluiten van het register te beslechten;
 • het vaststellen en uitvoeren van procedures voor de accreditering van .eu-registrators;
 • het zorgen voor de integriteit van de databanken van domeinnamen.

Beleidskader

De Commissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de regels van het beleid van algemeen belang met betrekking tot de invoering en werking van het .eu-TLD en de beginselen van het overheidsbeleid inzake registratie. Deze regels omvatten met name:

 • een beleid voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen;
 • overheidsbeleid om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan;
 • een beleid inzake mogelijke intrekking van domeinnamen;
 • de behandeling van vraagstukken in verband met taal en geografische concepten;
 • de behandeling van intellectueel eigendom en andere rechten.

Voorbehoud van rechten

De Commissie behoudt alle rechten die aan het .eu-TLD zijn verbonden, zoals met name de intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten op de registerdatabanken.

Invoering

De Commissie moet om de twee jaar een verslag indienen bij het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van het .eu-TLD.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 30 april 2002 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over het .eu-topniveaudomein.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (PB L 113 van 30.4.2002, blz. 1-5)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 733/2002 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van het .eu-topniveaudomein (COM(2015) 680 final van 18.12.2015)

Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie (PB L 162 van 30.4.2004, blz. 40-50). Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 07.04.2016

Top