Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luchtverkeersafhandeling: De schepping van een gemeenschappelijk Europees luchtruim

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Luchtverkeersafhandeling: De schepping van een gemeenschappelijk Europees luchtruim

De Europese Commissie suggereert manieren ter optimalisering van het beheer van het luchtverkeer. De voorgestelde maatregelen moeten tegemoetkomen aan de behoeften van alle gebruikers - zowel civiele als militaire - van het luchtruim, een gemeenschappelijk goed dat gezamenlijk als een continuüm zonder grenzen moet worden beheerd.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 1 december 1999 aan de Raad en het Europees Parlement - "De schepping van een gemeenschappelijk Europees luchtruim" [COM(1999) 614 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Commissie is van mening dat belangrijke maatregelen moeten worden getroffen om te waarborgen dat het beheer van het luchtverkeer verloopt overeenkomstig het communautaire beginsel van goede werking van de interne markt en dat Europa op die manier een echt gemeenschappelijk Europees luchtruim krijgt.

De congestie van het luchtverkeer die momenteel het luchtruim kenmerkt, is een van de krachtigste argumenten voor de noodzaak van actie. De vertragingen die zich in Europa op talrijke vluchten voordoen zijn met name vaak het gevolg van de verzadiging van het luchtruim en van de infrastructuur. Deze congestie maakt maatregelen noodzakelijk teneinde crisissituaties voor alle eindgebruikers te voorkomen.

In die context vindt de Commissie dat voor de schepping van een gemeenschappelijke Europese ruimte gemeenschappelijke technische en operationele antwoorden alleen niet voldoende zijn, maar dat er een voor alle gebruikers zo voordelig mogelijk collectief beheer van het luchtruim moet komen, dat de mogelijkheid moet bieden tot een ingrijpende reorganisatie van structuren en gebruik.

De grote lijnen van deze reorganisatie zijn als volgt:

  • de indeling in sectoren en de definiëring van de routes moeten onafhankelijk van de grenzen gebeuren. Op die manier wordt efficiëntie bepalend voor het gebruik van het luchtruim;
  • de verdeling van het luchtruim tussen civiel en militair gebruik moet gebaseerd zijn op de nieuwe geopolitieke realiteiten en moet passen in een samenhangend en doeltreffend kader.

Bij deze voorstellen is de Commissie zich ervan bewust dat elke actie en elke verdere ontwikkeling afhangt van de samenwerking van de betrokken partijen. Met name Eurocontrol (dat momenteel 28 leden kent, waaronder alle landen van de Gemeenschap behalve Finland, dat echter een aanvraag tot toetreding heeft gedaan) zal een onvervangbare rol moeten spelen bij de uitvoering van de te nemen maatregelen, meer bepaald gezien de deskundigheid waarover deze organisatie beschikt. Toch is het niet uitgesloten dat de bij Eurocontrol aangesloten landen die geen lid zijn van de Gemeenschap buiten deze ontwikkeling zullen blijven.

In dat geval zal de Gemeenschap passende voorstellen moeten doen om met andere middelen de doelstellingen van het Verdrag te verwezenlijken.

Om de hinderpalen te vermijden die ben de tenuitvoerlegging van deze lijnen van de Commissie kunnen optreden, heeft de Commissie twee specifieke werkkaders opgezet:

  • er zal een dialoog worden opgestart tussen de sociale partners. Zij zullen het immers zijn die het gemeenschappelijk luchtruim zullen gebruiken en doen werken;
  • er zal een werkgroep op hoog niveau worden opgericht onder voorzitterschap van de commissaris voor vervoer. De werkgroep zal bestaan uit de voor het luchtverkeerbeheer in de lidstaten verantwoordelijke personen en zal zich bij haar werkzaamheden onder meer baseren op de in de bijlagen bij deze mededeling vervatte actievoorstellen.Deze actievoorstellen zijn onder meer:- beoordeling van de prestaties van het Europese luchtverkeerbeheer-systeem;- de ontwikkeling van de luchtverkeerinfrastructuur;- de planning van de capaciteit;- stimuleringsmaatregelen;- onderzoek en technologische ontwikkeling;- de standaardisering van systemen.

De Commissie zal binnen zes maanden verslag uitbrengen zodat de tenuitvoerlegging van de in deze mededeling voorgestelde richtsnoeren kan worden gevolgd.

Laatste wijziging: 24.01.2007

Top