Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veilig gebruik van mobiele telefoons aan boord van vliegtuigen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veilig gebruik van mobiele telefoons aan boord van vliegtuigen

 

SAMENVATTING VAN:

Beschikking 2008/294/EG — Spectrumgebruiksvoorwaarden voor mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten)

WAT IS HET DOEL VAN DEZE BESCHIKKING?

  • In deze beschikking worden gemeenschappelijke regels neergelegd voor het veilige gebruik van mobiele telefoons aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) om te zorgen dat vliegtuigpassagiers telefoongesprekken kunnen voeren en berichten kunnen verzenden en ontvangen (via gsm) terwijl ze boven Europa vliegen.
  • De beschikking is nadien aangepast met Beschikking 2013/654/EU waarin werd bepaald dat de mobiele apparaten van passagiers verbinding mochten maken met de ontvanger/zender van het vliegtuig via mobiele telecommunicatietechnologie via 3G en 4G. Op die manier kan worden gebruikgemaakt van breedbanddiensten, zoals internettoegang, op vliegtuigen met MCA-voorzieningen.

KERNPUNTEN

Het algemene kader voor het gebruik van mobiele telefoons aan boord van vliegtuigen is afhankelijk van twee factoren:

De vergunning die in een land wordt afgeleverd voor de conformiteit van de MCA-apparatuur zal geldig zijn in alle EU-landen. Op deze manier zal de terbeschikkingstelling van MCA-diensten aan vliegtuigpassagiers over het volledige EU-territorium ononderbroken blijven.

Toepassingsgebied

  • Deze beschikking is alleen van toepassing op de technische vereisten die nodig zijn voor de verbinding tussen het eigen mobiele apparaat van de passagier en de ontvanger/zender van het vliegtuig die geïnstalleerd is in de cabine.
  • In deze beschikking wordtniet geregeld hoe het signaal moet worden verzonden.tussen het vliegtuig en de grond. Ze bevat ook geen verwijzingen naarkwesties in verband met vergunningen, commerciële kwesties.of aëronautische kwesties.
  • De installatie van een MCA-systeem is alleen nodig indien de luchtvaartmaatschappij van plan is om MCA-diensten te verlenen aan haar passagiers. In een dergelijk geval kan de luchtvaartmaatschappij zelf beslissen of ze alleen gegevensdiensten voorziet of ook telefoongesprekken, met het oog op het comfort en de privacy van de passagiers.

Werking

  • De mobiele apparaten van de passagiers maken verbinding met een cellulair netwerk aan boord (basistransceiverstation in een vliegtuig), dat op zijn beurt communiceert met de aarde, meestal per satelliet.
  • Om te voorkomen dat de telefoons van passagiers zorgen voor interferentie met terrestrische radiocommunicatienetwerken, kan het systeem alleen worden geactiveerd wanneer het vliegtuig een hoogte heeft van meer dan 3000 m/10 000 ft.
  • Tussen de begane grond en 3000 m moeten de mobiele terminals invliegtuigmodus staan.
  • Op een hoogte van meer dan 3000 m zal de bemanning de passagiers van een vliegtuig met MCA-uitrusting inlichten dat ze kunnen overschakelen naar de „normale” modus en gesprekken kunnen voeren enzovoort alsof ze zich op de grond bevonden.
  • De roamingdienst wordt ter beschikking gesteld tegen een vergoeding die door de luchtvaartmaatschappij en/of de telecommunicatieserviceprovider wordt bepaaldDe vergoeding wordt niet bepaald door deze beschikking.

Veiligheid

Voordat het systeem aan boord van een vliegtuig mag worden geïnstalleerd, moet elk onderdeel een luchtwaardigheidscertificering krijgen die wordt afgeleverd door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. Het MCA-systeem is dus veilig vanuit aëronautisch oogpunt.

EU-landen kunnen technische beperkingen opleggen om interferentie en andere storingen van de terrestrische communicatienetwerken door signalen die worden uitgezonden naar en van de mobiele apparaten van passagiers te voorkomen.

WANNEER TREEDT DIT BESLUIT IN WERKING?

Het is van toepassing sinds 7 april 2008.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BESLUIT

Beschikking 2008/294/EG van de Commissie van 7 april 2008 betreffende geharmoniseerde spectrumgebruiksvoorwaarden voor mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) in de Gemeenschap (PB L 98 van 10.4.2008, blz. 19-23)

De opeenvolgende wijzigingen aan Beschikking 2008/294/EG zijn opgenomen in het originele document. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Aanbeveling van de Commissie van 7 april 2008 inzake machtiging voor mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) in de Europese Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1257) (PB L 98 van 10.4.2008, blz. 24-27)

Laatste bijwerking 28.06.2016

Top