Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De versterking van de interne markt voor mobiele tv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

De versterking van de interne markt voor mobiele tv

2008 zal van cruciaal belang zijn voor de uitbreiding van mobiele televisie in de Europese Unie (EU). De Commissie is voorstander van de invoering van dit nieuwe platform. Zij beseft welke elementen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat zowel consumenten als exploitanten in zee willen gaan met mobiele televisie.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 18 juli 2007 - De versterking van de interne markt voor mobiele tv [COM(2007) 409 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Mobiele tv verwijst naar de transmissie van audiovisuele inhoud naar mobiele apparatuur meestal via de mobiele telefoon. Het biedt de mogelijkheid om altijd en overal inhoud te bekijken en brengt de dynamische wereld van telecommunicatie en de diversiteit van audiovisuele inhoud bij elkaar.

Mobiele tv wordt beschouwd als een essentiële innovatieve dienst. Dit medium zou tegen 2015 een markt kunnen vertegenwoordigen van ongeveer 20 miljard euro en wereldwijd tussen de 200 miljoen en 500 miljoen consumenten kunnen bereiken.

De Commissie vraagt alle lidstaten en de actoren in deze sector hun inspanningen te coördineren en meer vaart te zetten achter de invoering van mobiele tv in heel Europa om te voorkomen dat het concurrentievoordeel op het gebied van mobiele diensten verloren gaat.

Sleutelfactoren voor het welslagen van mobiele tv

Het succes van dit nieuwe platform hangt hoofdzakelijk af van drie factoren:

  • De technische aspecten. De DVB-H-standaard * wordt beschouwd als de meest geschikte technologie. De Commissie moedigt het gebruik van een gemeenschappelijke technische standaard aan en heeft de DVB-H-standaard toegevoegd aan de lijst van standaarden van de Europese Unie (EU). Wanneer dit eenmaal is bekendgemaakt in het Publicatieblad zijn de lidstaten juridisch verplicht de DVB-H-standaard te bevorderen en aan te moedigen zonder echter het gebruik van andere standaarden te verbieden. Ondernemingen wordt gevraagd een doelmatige interoperabiliteit * te waarborgen door consensus te bereiken over het gemeenschappelijk gebruik van de DVB-H-standaard;
  • een samenhangend regelgevingskader. De lidstaten passen niet dezelfde regels toe wanneer zij vergunningen afgeven voor het verstrekken van mobiele tv-diensten. De Commissie wil de regelgevende belemmeringen uit de weg ruimen door een samenhangend regelgevingskader op te zetten dat van toepassing is op alle vergunningsregelingen in de EU;
  • de toegang tot radiospectrum. Mobiele tv kan het digitale dividend benutten. Daarom is het noodzakelijk in te staan voor een kwalitatief hoogstaand radiospectrum door de toekenning van deze frequenties te coördineren.

Het welslagen van mobiele tv hangt in even sterke mate af van de beschikbaarheid van de inhoud. Mobiele tv biedt niet alleen de mogelijkheid tv te bekijken op mobiele apparatuur maar biedt tevens toegang tot audiovisuele diensten op verzoek. Deze nieuwe mogelijkheden vereisen ook een nieuwe aanpak van auteursrechten zoals wordt onderstreept in de mededeling van de Commissie inzake online inhoud.

Context

Dit nieuwe platform is een voorbeeld van digitale convergentie die wordt gesteund door het initiatief i2010. De ontwikkeling van de mobiele tv draagt bij aan het concurrentievermogen van de EU en het welzijn van de Europeanen overeenkomstig de doelstellingen van de vernieuwde strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid.

Belangrijkste begrippen

  • DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld): Digitale video-omroep afgeleid van de digitale ether-en kabeltelevisie (TNT), geoptimaliseerd voor handterminals. De DVB komt overeen met een industrieel consortium dat is goedgekeurd door het Europees Normalisatie-instituut voor de telecommunicatie (ETSI) dat normen ontwikkelt voor digitale video-omroep . Deze verschillende omroepnormen komen overeen met DVB-C kabelomroep, DVB-S satellietomroep en DVB-T digitale omroep of TNT. Deze normen worden in Europa op zeer grote schaal gebruikt.
  • Interoperabiliteit: capaciteit van twee systemen om elkaar onderling te begrijpen en met elkaar samen te werken.

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking van de Commissie 2007/176/EG van de Commissie van 11 december 2006 -Lijst van normen en/of specificaties voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en bijbehorende faciliteiten en diensten, waarmee alle eerdere versies worden vervangen [Publicatieblad L 86 van 27.3.2007]. Deze lijst is vastgesteld aan de hand van bepaalde normen die zijn overeengekomen met de lidstaten. Hiermee wordt beoogd de geharmoniseerde verstrekking van elektronische communicatienetwerken, elektronische communicatiediensten en de hiermee verwante diensten en hulpmiddelen te stimuleren.

Laatste wijziging: 17.05.2011

Top