Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiligheid van het spoorwegvervoer: vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Veiligheid van het spoorwegvervoer: vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

Deze richtlijn beoogt de voorschriften inzake het nationaal en intracommunautair vervoer van gevaarlijke goederen per spoor te harmoniseren. Dankzij de harmonisatie van de voorschriften is het mogelijk de obstakels voor het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten uit de weg te ruimen en voor optimale veiligheidsvoorwaarden te zorgen.

BESLUIT

Richtlijn 96/49/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze richtlijn beoogt nationale veiligheidsnormen vast te stellen die beantwoorden aan het niveau van de internationale normen van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF). Voorts wil de richtlijn een interne markt creëren voor vervoerdiensten van gevaarlijke goederen.

Internationale normen

Alle lidstaten zijn partij bij het COTIF, dat de regels betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen (CIM *) vaststelt. Het nationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor valt niet onder het COTIF. Het CIM vormt het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID *).

Toepassingsgebied en afwijkingen

De lidstaten kunnen het vervoer van gevaarlijke goederen met vervoermiddelen die eigendom zijn van de strijdkrachten, uitsluiten van het toepassingsgebied van de richtlijn.

De lidstaten behouden het recht veiligheidseisen voor het nationale of internationale vervoer vast te stellen, voor zover dit gebied niet onder deze richtlijn valt. Het betreft bijvoorbeeld het treinverkeer of de planning van goederenwagens.

De lidstaten behouden eveneens het recht om, uitsluitend om andere redenen dan de veiligheid, het vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen op hun grondgebied te reguleren of te verbieden.

Richtlijn 96/49/EG wordt ingetrokken door Richtlijn 2008/68/EG vanaf 30 juni 2009.

Belangrijkste begrippen

  • “RID”: het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen, dat als bijlage I is opgenomen in aanhangsel B van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (Cotif);
  • “CIM”: de uniforme regels betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen, opgenomen in aanhangsel B bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (Cotif).

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 96/49/EG [Procedure SYN/1994/0284]

17.9.1996

1.1.1997

L 235 van 17.9.1996

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2000/62/EG

1.11.2000

1.5.2001

L 279 van 1.11.2000

Richtlijn 2001/6/EG

21.2.2001

31.12.2001/31.12.2002

L 30 van 1.2.2001

Beschikking 2002/885/EG

1.7.2001

1.7.2001 / 1.7.2003

L 308 van 9.11.2002

Richtlijn 2003/29/EG

9.4.2003

1.7.2003

L 90 van 8.4.2003

Richtlijn 2004/89/EG

6.10.2004

1.10.2004

L 293 van 16.9.2004

Richtlijn 2004/110/EG

30.12.2004

1.7.2005

L 365 van 10.12.2004

Richtlijn 2006/90/EG

24.11.2006

1.7.2007

L 305 van 4.11.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2005/777/EG van de Commissie van 13 oktober 2005 tot wijziging van Beschikking 2005/180/EG houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 96/49/EG van de Raad bepaalde afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor vast te stellen [Publicatieblad L 293 van 9.11.2005].

Beschikking 2005/180/EG van de Commissie van 4 maart 2005 houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 96/49/EG van de Raad bepaalde afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor vast te stellen [Publicatieblad L 61 van 8.3.2005].

Bijlagen A en B bij Richtlijn 96/49/EG van de Raad, zoals aangekondigd in Richtlijn 2001/6/EG (vervallen) van de Commissie houdende derde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 96/49/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor [Publicatieblad L 121 van 26.4.2004]. Het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor is toegestaan mits de regels van de bijlagen worden nageleefd. De bijlagen bij de richtlijn geven een nauwkeurige beschrijving van:

Laatste wijziging: 31.10.2008

Top